Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2015
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 14
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 338)
Naslov Datum
Način isplate primitaka od otuđenja posebnih vrsta imovine 30.12.2015
Način isplate primitaka od otuđenja posebnih vrsta imovine 30.12.2015 410-01/15-01/3144 Porez na dohodak 513-07-21-01/15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem postavljenog upita u svezi stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 121/15) kojim je izmijenjena odredba koja se odnosi na način isplate primitaka ostvarenih od prodaje otpada, odgovaramo u nastavku:Izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom (...
Razmjena dobara na „buvljaku“ 28.12.2015
Razmjena dobara na „buvljaku“28.12.2015 410-01/15-01/3392 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01-15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo Vaš upit da li razmjena osobnih stvari na „buvljaku“ (rabljena obuća, odjeća, torbe, bižuterija, parfemi, sportska oprema, naočale, šeširi, modni dodaci, mobiteli, gadgetsi, punjači za mobitele, knjige, DVD-i, CD-i, home decor i stuff, rukotvorine, home made kozmetika i slično) koja se obavlja u prostorijama pojedinih ...
Oporezivanje i prijava prometa nekretnina 21.12.2015
Oporezivanje i prijava prometa nekretnina 21.12.2015 410-20/15-01/100 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01/15-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo elektroničkim putem upit podnositeljice iz dostavnog popisa, fizičke osobe koja nije obveznik poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), vezano uz tvrdnju da nije obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina (u daljnjem tekstu: PPN), budući je kupila prvu nekretninu, odnosno stan u novogradnji od prodavatelja ...
Korisnik obiteljske mirovine u smislu odredbi Zakona o doprinosima 21.12.2015
Zakona, ne postoji obveza doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak isplaćen umirovljeniku, a stavkom 5. istog članka je propisano da se umirovljenikom iz stavka 1. točke 15. toga članka ne smatra korisnik obiteljske mirovine u svojstvu djeteta na redovitom školovanju, prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/13, 151/14, 33/15 i 93/15).Člankom 69. stavkom 1. Zakona o mirovinskom osiguranju propisano je da dijete ima pravo na ...
Porezni tretman usluge poravnanja za transakcije na burzi 21.12.2015
Odredbama članka 40. stavka 1. točke f) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 69. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene transakcije, uključujući posredovanje, osim upravljanja i pohrane, u vezi s dionicama, udjelima u ...
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine 18.12.2015
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine 18.12.2015 410-19/15-01/415 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/15-1 Ministarstvo financija - porezna uprava Na temelju odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 148/13 i 141/14) radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o PDV-u (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 48/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 79/13,...
Porezni tretman primitaka iz inozemstva koje porezni obveznik ostvaruje od strane agencije 14.12.2015
S obzirom na navedeno, mišljenja smo da se na poslove koje u Republici Hrvatskoj obavljaju stručnjaci na zadatku za Međunarodnu agenciju za atomsku energiju, a uzimajući u obzir očitovanje Ministarstva vanjskih i europskih poslova može primijeniti članak 11. Zakona o porezu na dohodak odnosno da se izraz „stručnjaci na zadatku za Međunarodnu agenciju za atomsku energiju“ iz Ugovora o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju može poistovjetiti s ...
Financijski doprinos iz Fonda solidarnosti Europske unije 14.12.2015
U upitu se navodi da je temeljem Ugovora o provedbi financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj sklopljenog između Ministarstva gospodarstva i Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: županija) sklopljen ugovor između županije kao tijela odgovornog za provedbu financijske pomoći i grada iz dostavnog popisa. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine ...
Porezni tretman kotizacije 14.12.2015
Prema navodima u upitu djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge, između ostalog su: organizacija treninga i radionica osobnog razvoja za mlade i odrasle, s ciljem osnaživanja i unaprjeđivanja kvalitete života; edukacija, razvoj vještina, znanja i stavova te unaprjeđenje pojedinaca iz opće populacije; edukacija, razvoj vještina, znanja i stavova odraslih uključivanjem u programe cjeloživotnog učenja; prevencija nasilja, delikvencije i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja ...
Isplata oporezivog primitka nakon izvršenog godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada 14.12.2015
Isplata oporezivog primitka nakon izvršenog godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada 14.12.2015 410-01/15-01/3256 Porez na dohodak 513-07-21-01/15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo vaš upit u kojem navodite da je poslodavac, pri zadnjoj isplati redovite plaće u mjesecu prosincu za mjesec studeni, primijenio godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada, sukladno članku 38. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08...
Obveznik poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava 8.12.2015
Člankom 27. stavkom 1. Zakona propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim ...
Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila 8.12.2015
Odredbama članka 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 15/13 i 108/13) propisano je da pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj plaćaju posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj na koja je plaćen posebni porez na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj, ako to stjecanje, odnosno isporuka ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost ili porezom na ...
Porezni tretman usluge vođenja broda 8.12.2015
Porezni tretman usluge vođenja broda 08.12.2015 410-19/15-01/277 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/15-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Udruga brodara iz dostavnog popisa zatražila je tumačenje o poreznom tretmanu usluge vođenja broda, odnosno postavila je pitanje jesu li usluge koje se pružaju temeljem ugovora o vođenju broda (ship´s management agreement) obuhvaćene pojmom usluga „koje služe neposredno za potrebe plovila ili njihova tereta“ iz Zakona o porezu na ...
Opskrba plinom 8.12.2015
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. Oporezivi događaj sukladno članku 30. stavku 1. Zakona i članku 36. stavku 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (...
Plaćanje predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu i tuzemstvu 7.12.2015
Mogućnost oslobođenja plaćanja predujmova poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj pružena je poreznim obveznicima koji već plaćaju predujmove poreza na dohodak državi izvora dohotka kao i poreznim obveznicima koji ostvaruju primitke na koje Republika Hrvatska nema pravo oporezivanja iz razloga što su primici oporezivi samo u inozemstvu sukladno ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja što upućuje da poreznog obveznika ne možemo osloboditi obveze plaćanja predujmova poreza ...
Plaćanje predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu 7.12.2015
S obzirom da Republika Hrvatska nema sklopljeni međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Sjedinjenim Američkim Državama, hrvatski rezidenti koji ostvare dohodak u inozemstvu na koji plaćaju porez u zemlji izvora (u Sjedinjenim Američkim Državama), a istovremeno u skladu sa Zakonom, plaćaju predujmove poreza na dohodak i u državi rezidentnosti (u Republici Hrvatskoj), uplaćeni porez u inozemstvu mogu uračunati u ukupnu godišnju obvezu, ukoliko dobrovoljno podnesu...
Utvrđivanje porezne osnovice kod oporezivanja naslijeđenih poslovnih udjela 2.12.2015
Utvrđivanje porezne osnovice kod oporezivanja naslijeđenih poslovnih udjela 02.12.2015 410-01/14-01/59 Županijski porezi 513-07-21-01/15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo vaš zahtjev za dostavom upute o načinu utvrđivanja visine porezne osnovice za oporezivanje poslovnih udjela kada poslovne udjele nasljeđuje izvanbračna supruga. Prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 33/00, 73/00, ...
Pravo na odbitak pretporeza 30.11.2015
Zakona PDV-a je oslobođeno sljedeće:a) isporuka, stjecanje unutar Europske unije i uvoz investicijskog zlata, uključujući investicijsko zlato u obliku potvrda o pojedinačnoj ili skupnoj pohrani zlata, ili zlato kojim se trguje preko računa za trgovanje zlatom, uključujući zajmove u zlatu i zamjene sa zlatom (swap poslove) koji uključuju pravo vlasništva ili potraživanja u vezi s investicijskim zlatom, kao i transakcije u vezi s investicijskim zlatom koje uključuju ročnice i ...
Ulaganje u tuđu nekretninu 25.11.2015
Prema odredbama članka 40. stavka 5. Zakona isporukom građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, prije prvog nastanjenja odnosno korištenja, ili isporukom kod koje od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine smatra se i isporuka rekonstruiranih građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, ako su troškovi rekonstrukcije u prethodne dvije godine prije isporuke veći od 50%...
Porez na promet nekretnina kod zamjene nekretnina i kupnje nekretnine kojom građanin rješava svoje stambeno pitanje 24.11.2015
Porezna uprava utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu, no ukoliko je ukupan iznos naknade u ispravi o stjecanju manji od cijena koje se postižu ili se mogu postići na tržištu, Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine (članak 10. i 9...
Obveznik plaćanja poreza nakon prestanka prava građenja 24.11.2015
Predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. Sukladno odredbama članka 40. stavka 1. točke j) i k) Zakona plaćanja PDV-a oslobođena je ...
Ostvarivanje prava iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja 18.11.2015
Ostvarivanje prava iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja 18.11.2015 034-04/14-01/23 Doprinosi 034-04/14-01/23 Ministarstvo financija - porezna uprava Rumunjski porezni obveznik, internet društvo smješteno u Rumunjskoj s podružnicom u Bugarskoj, navodi da planira početi poslovati na hrvatskom tržištu te je zamolilo da se pojasni način izdavanja potvrda o rezidentnosti u Republici Hrvatskoj, prvenstveno, tko izdaje potvrde o rezidentnosti, koliko dugo traje postupak izdavanja...
Primjena odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u dijelu vezanom uz oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 17.11.2015
Primjena odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u dijelu vezanom uz oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 17.11.2015 410-01/15-01/2665 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01/15-5 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem zaprimljenog Izvješća pučke pravobraniteljice za 2014. Naime, Ustavni sud u svojoj Odluci „primjećuje da se utvrđenjima nema što prigovoriti jer članak 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, gramatički ...
Oporezivanje PDV-om popusta koji su dani na usluge koje se obavljaju fizičkim osobama 17.11.2015
Oporezivanje PDV-om popusta koji su dani na usluge koje se obavljaju fizičkim osobama 17.11.2015 410-19/15-01/333 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) popusta koji su dani na usluge koje se obavljaju fizičkim osobama. Odredbama članka 33. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13...
Koji podaci trebaju biti vidljivi na javnom otvaranju elektronički dostavljenih ponuda 16.11.2015
Članak 18. stavak 4. iste Uredbe propisuje da se tijekom javnog otvaranja ponuda iz svake otvorene ponude obvezno naglas čita: 1) naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju zajednice ponuditelja naziv i sjedište svakog člana zajednice ponuditelja, 2) naziv grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi ako je omogućeno podnošenje ponuda za grupe predmeta nabave, te 3) cijena ponude bez PDV-a i cijena ponude s PDV-om, osim u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude kada cijena nije jedan...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2015(338)
> Siječanj(45) > Veljača(27) > Ožujak(23) > Travanj(23) > Svibanj(59) > Lipanj(34) > Srpanj(40) > Kolovoz(16) > Rujan(31) > Listopad(11) > Studeni(12) > Prosinac(17)

Područje

Doprinosi(13)
Gradnja(11)
Javna nabava(13)
OIB(3)
Opći porezni zakon(3)
Ostalo(17)
Porez na dobit(5)
Porez na dodanu vrijednost(114)
Porez na dohodak(20)
Porez na promet nekretnina(17)
Posebni porezi i trošarine(1)
Radno-pravni odnosi(120)
Županijski porezi(1)

Izvor

HANFA(1)
Ministarstvo financija - porezna uprava(193)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(110)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(11)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(10)
Uprava za sustav javne nabave(13)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite