Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2004
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 142)
Naslov Datum
Raskid ugovora o zajedničkom obavljanju odvjetničke djelatnosti 27.12.2004
Raskid ugovora o zajedničkom obavljanju odvjetničke djelatnosti 27.12.2004 410-19/04-01/359 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s upitom zajedničkog odvjetničkog ureda A&B o obvezama poreza na dodanu vrijednost prilikom zatvaranja zajedničke djelatnosti (gdje je jedan nositelj djelatnosti bio porezni obveznik), a od 1. siječnja 2005. nov., broj 60/96 do 55/04), ako udruženje osoba nije pravna osoba, ugovorom o udruživanju se ...
Osobni odbitak za uzdržavanu djecu 16.12.2004
Osobni odbitak za uzdržavanu djecu 16.12.2004 410-01/04-01/1878 Porez na dohodak 513-07-21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Od "A" iz Karlovca, primili smo upit o odredbama Zakona o porezu na dohodak koje se odnose na osobni odbitak za uzdržavanu djecu. Člankom 29. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji dohodak i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju ...
Odgovor na upit 14.12.2004
67. stavka 1. Zakona propisano je da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi i uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri. Budući da je iz vašeg upita vidljivo da nije predviđeno javno izvlačenje nagrada, već se nagrade osvajaju po subjektivnom ocjenjivanju ...
Primjena članka 67. zakona o priređivanju Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara 13.12.2004
Primjena članka 67. zakona o priređivanju Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara 13.12.2004 460-01/04-01/453 Igre na sreću i zabavne igre 513-07-21-07/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi upita o primjeni Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, br.83/02) na promotivnu akciju drustva "A" d.d. Uvjeti i način priređivanja igara na sreću i nagradnih igara propisani su Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara...
Gastro razglednice 10.12.2004
Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke, 2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova, 3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje...
Primjena nulte stope poreza na dodanu vrijednost 9.12.2004
Primjena nulte stope poreza na dodanu vrijednost 9.12.2004 410-19/04-01/358 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Izdavačka kuća "A", izdavač znanstvenog časopisa "X", zatražila je mišljenje o tome plaća li se na predmetni časopis porez na dodanu vrijednost po stopi od 0%. Upitu su priložili potvrdu Ministarstva znanosti i tehnologije klasa: 402-07/02-02/249, ur.broj: 533-02/607-02-2 od 26. studenoga 2002. U svrhu oporezivanja porezom na...
Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost 8.12.2004
Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost 8.12.2004 410-19/04-01/346 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Hrvatski Caritas,, pokreće nacionalnu božičnu humanitarnu akciju pod nazivom "Za 1000 radosti", koja će se provoditi prodajom 3D kartica Hrvatskog Caritasa. Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) nije propisano oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada domaći...
PDV iskazan u računima za gradnju priznat kao pretporez 7.12.2004
PDV iskazan u računima za gradnju priznat kao pretporez 7.12.2004 410-01/04-01/1813 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s upitom Udruženja obrtnika kako unijeti osobnu imovinu u obrt da bi PDV iskazan u računima za gradnju bio priznat kao pretporez, odgovaramo u nastavku. nov, broj 140/03 do 169/04), tada se ona i u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost smatra poduzetničkom imovinom te porezni obveznik ima pravo na odbitak ...
Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 6.12.2004
Nadalje, člankom 9. stavak 1. i 2. Pravilnika o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (Narodne novine, broj 92/03), propisano je da roditelj koji radi polovicu punog radnog vremena ima pravo na naknadu plaće za preostalo vrijeme do punog radnog vremena u visini razlike između plaće koju ostvaruje radeći polovicu radnog vremena i plaće koju bi ostvario da radi u punom radnom ...
Privremeni uvoz radi oplemenjivanja 3.12.2004
Međutim, odredbama članka 71. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak) propisano je ako domaći poduzetnik obavlja premještaj dobra izrađenog ili oplemenjenog u postupku unutarnje proizvodnje drugom poduzetniku koji također obavlja postupak unutarnje proizvodnje sukladno carinskim propisima, te ako se to dobro nakon dorade odnosno oplemenjivanja isporučuje inozemnom naručitelju u inozemstvu, takva je isporuka oslobođena ...
Godišnji obračun poreza iz plaća 3.12.2004
Godišnji obračun poreza iz plaća 3.12.2004 410-01/04-01/1831 Porez na dohodak 513-07-21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Od društva "A" 10000 Zagreb primili smo upit koji se odnosi na obvezu sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza iz dohotka od nesamostalnog rada, U upitu se navodi da poslodavac početkom mjeseca prosinca isplaćuje plaću svim radnicima, polovinom mjeseca prosinca isplatit će božićnicu za otprilike 95% radnika i to očito u iznosu ...
Porez na cestovna motorna vozila 2.12.2004
Porez na cestovna motorna vozila 2.12.2004 410-01/04-01/1786 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Područni ured Varaždin dostavio je dopis kojim traži suglasnost na odgovor jesu li oslobođeni od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila porezni obveznici osobe s invaliditetom koje su ostvarile pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost kod nabave vozila temeljem podnijetog zahtjeva Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Odredbama ...
Utvrđivanje porezne obveze 29.11.2004
Utvrđivanje porezne obveze 29.11.2004 410-01/04-01/1658 Posebni porezi i trošarine 513-07-21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Predmetnim dopisom postavili ste upit glede utvrđivanja porezne obveze za isporuku automobila što ga je strani državljanin dobio u nagradnoj igri, te prodao u tuzemstvu. dobitniku nagradne igre nije oporeziva porezom na dodanu vrijednost, jer je riječ o isporuci koja je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu odredbe članka 11. ...
Oporezivanje primitaka od financijske imovine neprofitne organizacije 29.11.2004
Oporezivanje primitaka od financijske imovine neprofitne organizacije 29.11.2004 410-01/04-01/1355 Porez na dohodak 513-07-21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi upita "A", organizacije glazbeno-estradnih izvođača, u likvidaciji, o načinu isplate preostalih novčanih sredstava članovima udruge nakon okončanja likvidacijskog postupka i podmirenja dugova svim vjerovnicima te plaćenih drugih troškova, u nastavku odgovaramo;Člankom 22. Zakona o udrugama (Narodne novine...
Oporezivanje nagrada dodijeljenih znanstvenicima u inozemstvu 25.11.2004
Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih ni državne nagrade i nagrade jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave, a ni primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima i igrama na sreću. Ako je u poreznom razdoblju iz inozemnog dohotka platio u inozemstvu porez koji odgovara tuzemnom ...
Medicinske igle 24.11.2004
Prema članku 57. stavak 1. točka e) i f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak) podrobnije je određeno da se porez na dodanu vrijednost po stopi od 0% plaća na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implatanti, prema listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo i na medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima...
Porez na promet nekretnina 18.11.2004
Porez na promet nekretnina 18.11.2004 410-20/04-01/138 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik "A" obratio se s upitom smatra li se, glede dokazivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, da postoji bračna zajednica kada je pokrenut brakorazvodni postupak prije sklapanja ugovora odnosno mora li doprinijeti dokaze za suprugu obzirom da su pred Centrom za socijalnu skrb pokrenuli brakorazvodni postupak. ...
Porez na promet nekretnina 17.11.2004
Kako su svi sudionici postupka dužni postupati u dobroj vjeri, ako porezni obveznik građanin ne dokaže ili ako postoji sumnja u podnesenu dokumentaciju mjerodavnih tijela drugih država (gdje je porezni obveznik imao prethodno prebivalište) ispostava Porezne uprave, koja je nadležna za postupak utvrđivanja poreza na promet nekretnina, dostavit će dopis Poreznoj upravi Središnjem uredu, Službi za porezni sustav, Odjelu za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i međunarodnu suradnju, ...
Naknade za veterinarsko-zdravstvene preglede 16.11.2004
Budući da dio naknade za veterinarske preglede nije prihod veterinarske stanice već pripada Fondu za zaštitu životinja, odnosno ubire se u njihovo ime, porezni obveznik - veterinarska stanica treba na računu koji izdaje za obavljene usluge, posebno iskazati dio naknade koji ubire u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva odnosno Fonda za zaštitu životinja i tada se taj dio naknade smatra prolaznom stavkom i ne ulazi u osnovicu za obračun poreza na dodanu ...
Primjena članka 67. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara 10.11.2004
Primjena članka 67. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara 10.11.2004 460-02/04-01/10 Igre na sreću i zabavne igre 513-07-21-07/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi upita poslanog dana 04. studenog 2004. 158/02).Člankom 67. st. 6. Zakona o priređivanju igara na sreći i nagradnih igara propisano je da nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen priređivač je dužan prodati na javnom natječaju,...
Porez na dodanu vrijednost na servisne usluge 8.11.2004
Za dokaz jesu li u cijenu aparata uključeni i troškovi garancije, nije dostatna odredba ugovora između rumunjskog poduzeća i hrvatskog kupca-uvoznika hladnjaka iz kojeg je vidljivo da je u cijenu hladnjaka uključena i garancija, već to mora biti vidljivo iz carinskih dokumenata o utvrđivanju carinske odnosno porezne osnovice pri uvozu dobara. Ako takvi dokazi ne postoje, hrvatski porezni obveznik je obvezan za servisnu uslugu koju zaračunava rumunjskom poduzeću, zaračunati porez po ...
Zakon o upravnim pristojbama - članak 7. i 12. Zakona 8.11.2004
kojim dajete očitovanje i upute za postupanje u primjeni odredaba Zakona o upravnim pristojbama, koje se razlikuju od uputa danih od strane Porezne uprave - Središnjeg ureda, zatražili smo mišljenje Vlade Republike Hrvatske Ureda za zakonodavstvo, kao stručne službe ovlaštene za davanje stručnih mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona. U konkretnom primjeru, koji navodite u svom dopisu, smatramo daje stranka oslobođena plaćanja svih upravnih ...
Oslobođenje od utvrđenog poreza na promet nekretnina 8.11.2004
Oslobođenje od utvrđenog poreza na promet nekretnina 8.11.2004 410-20/04-01/133 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezna obveznica "A" postavila je upit može li se je osloboditi zaduženog poreza na promet nekretnina obzirom da nikada nije došlo do realizacije ugovora temeljem kojeg je utvrđen predmetni porez na promet nekretnina. Prema članku 22. Zakona o porezu na promet nekretnina raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini...
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 8.11.2004
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Shodno navedenom porez na promet nekretnina, temeljem članka 12. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, ne plaća se kada se nekretnina od strane osnivača unosi u trgovačko društvo kao osnivački ...
Obračun poreza na dodanu vrijednost 4.11.2004
Obračun poreza na dodanu vrijednost 4.11.2004 410-19/03-01/342 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/04-4 Ministarstvo financija - porezna uprava Uputili ste nam pitanje u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost naknada što se plaćaju za upisivanje oporuka u Hrvatski upisnik oporuka. Prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) na isporuke dobara i usluga koje obavi poduzetnik u okviru svoje gospodarske...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2004(142)
> Siječanj(23) > Veljača(36) > Ožujak(31) > Travanj(1) > Kolovoz(1) > Rujan(13) > Listopad(12) > Studeni(13) > Prosinac(12)

Područje

Doprinosi(1)
Gradnja(1)
Igre na sreću i zabavne igre(4)
Ostalo(6)
Porez na dobit(7)
Porez na dodanu vrijednost(58)
Porez na dohodak(47)
Porez na promet nekretnina(14)
Posebni porezi i trošarine(1)
Županijski porezi(3)

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(141)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(1)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite