Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2012
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 15
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 358)
Naslov Datum
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave poreza na dohodak za 2012. godinu 28.12.2012
godinu 28.12.2012 410-01/12-01/3512 Porez na dohodak 2012 Ministarstvo financija - porezna uprava Na temelju odredbi članka 16. stavka 1. točke 8., 9. i 17. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine, broj 25/12 i 112/12), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12; u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, ...
Ozakonjenje građevine izgrađene protivno građevinskoj dozvoli 28.12.2012
Ozakonjenje građevine izgrađene protivno građevinskoj dozvoli 28.12.2012 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja U povodu vašeg upita u svezi, kako navodite, s obvezom ozakonjenja zgrade koja ima građevinsku dozvolu za 13 stanova i 13 parkirališnih mjesta, dok je u naravi izgrađeno 15 stanova, a u podrumu zgrade je umjesto parkirališnih mjesta izgrađeno nekoliko garaža, obavještavamo vas da se, prema odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o postupanju s ...
Prijava poreza na dobit za 2012. godinu 28.12.2012
godinu 28.12.2012 410-01/12-01/3424 Porez na dobit 513-07-21-01/12-1 Ministarstvo financija - porezna uprava Na temelju članka 16. točaka 7. i 17. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 25/12 i 112/12), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12; u ...
Privremeno kulturno dobro 27.12.2012
nov., br. 86/12), nezakonito izgrađena zgrada ne može ozakoniti ako se nalazi unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za poslove zaštite kulturne baštine izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim ...
Oporezivanje porezom na dodanu vrijednost po stopi 10% u ugostiteljstvu 20.12.2012
Međutim ako se hrana i bezalkoholna pića i napitci, vino i pivo ne konzumiraju u ugostiteljskim objektima tada ne postoji dodatna usluga (posluživanje, pribor za jelo, pospremanje i slično) stoga se u tom slučaju ne radi o ugostiteljskoj usluzi odnosno o usluzi pripremanja hrane i obavljanju usluge prehrane u ugostiteljskim objektima niti o pripremanju i usluživanju bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima već o isporuci hrane i pića koja podliježe oporezivanju ...
Tumačenje primjene snižene stope pdv-a 20.12.2012
), pa se u tom slučaju ne radi o ugostiteljskoj usluzi, odnosno o usluzi pripremanja hrane i obavljanju usluge prehrane u ugostiteljskim objektima niti o pripremanju i usluživanju bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima, već o isporuci hrane i pića koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednosti po stopi od 25%.U vezi s ugostiteljskom djelatnosti koju obavljaju objekti jednostavnih usluga, napominjemo da se snižena stopa od 10% može primjenjivati samo u ...
Broj etaža koji se može ozakoniti izvan građevinskog područja 19.12.2012
Broj etaža koji se može ozakoniti izvan građevinskog područja 19.12.2012 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja U povodu vašeg pitanja je li moguće ozakonjenje stambenih zgrada izvan građevinskog područja ako je broj njihovih etaža veći od prizemlja i potkrovlja, a jedinica lokalne samouprave nije donijela odluku o mogućnosti ozakonjenja većeg broja etaža od onog propisanog prostornim planom i zakonom, obavještavamo vas da je člankom 5. stavak 2. ...
Osobe koje ostvaruju pravo na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 18.12.2012
Osobe koje ostvaruju pravo na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 18.12.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 120/12), donesenog 31. listopada 2012. , pravo na stručno osposobljavanje imaju sve osobe koje imaju najviše 1 godinu staža u struci za koju su se obrazovale, bez obzira na godine života i ukupan ostvareni staž mirovinskog...
Dužina trajanja stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa 18.12.2012
Dužina trajanja stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa 18.12.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Stručno osposobljavanje traje onoliko dugo koliko propisuje struka unutar koje se stručno osposobljava. Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 120/12), člankom 4. za sva zanimanja za koja je za polaganje majstorskog ili kojeg drugog ispita potrebno i više od dvije...
Nepokretna kulturna dobra 18.12.2012
nov., br. 86/12), nezakonito izgrađena zgrada ne može ozakoniti ako se nalazi unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za poslove zaštite kulturne baštine izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim ...
Rad putem vrijednosnih kupona 18.12.2012
Rad putem vrijednosnih kupona 18.12.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Putem vrijednosnih kupona mogu raditi sve nezaposlene osobe, kao i umirovljenici, bez straha od gubitka prava koja ostvaruju putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. stup), doprinosi za zaštitu zdravlja na radu i zapošljavanje, za ovu će godinu iznositi 20,09 kn i poslodavci ih mogu kupiti u FINI, a ugovor o sezonskom radu u ...
Obveze poslodavca odnosno polaznika za vrijeme stručnog osposobljavanja 18.12.2012
Obveze poslodavca odnosno polaznika za vrijeme stručnog osposobljavanja 18.12.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Polaznik stručnog osposobljavanja potpisuje ugovor sa HZZ-om temeljem kojeg mu se isplaćuje novčana pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije koja trenutno iznosi 1.600,00 kn mjesečno po potvrđenoj prisutnosti na stručnom osposobljavanju (potvrde dostavljaju poslodavci, a evidentiraju ih savjetnici u mjerama ...
Plaćanje poreza na dnevni vrijednosni kupon 17.12.2012
Plaćanje poreza na dnevni vrijednosni kupon 17.12.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Dnevni vrijednosni kupon/vaučer iznosi 20,09 kn, što je minimalan iznos koji se mora uplatiti za doprinose i uvijek je isti bez obzira na visinu dnevnice i na trajanje posla. Ako fizička osoba (radnik povremeni sezonac) ima prebivalište u općini ili gradu koji nema prireza, koeficijent preračuna iznosi 1,333 (1 : 0,75). Konkretno, ako je neto zarada 100,00...
Izdavanje potvrda o obračunu javnih davanja sukladno Ovršnom zakonu- dopuna upute o postupanju 13.12.2012
Ovršnog zakona i u skladu s prethodnom uputom obvezni izdati Potvrdu o obračunu poreza, prireza i doprinosa ovisno o svakom konkretnom slučaju danom u -nastavku: u slučajevima kada se obračun vrši temeljem sudske presude ili nagodbe prema članku 61. stavku 10. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12) izdaje se predložak potvrde koji se nalazi se u privitku Upute (Prilog 1), a uz Potvrdu se ...
Utjecaj upravnog spora na provedbu postupka prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 13.12.2012
nov., br. 86/12) unatoč tome što je u povodu tužbe izjavljene protiv drugostupanjskog rješenja ovoga Ministarstva pokrenut upravni spor pred Upravni sudom, a kojim je drugostupanjskim rješenjem, u povodu žalbe izjavljene protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, poništeno navedeno rješenje i predmet vraćen tijelu prvog stupnja na ponovni postupak, te stoga predlažete da se postupak u povodu zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju...
Ozakonjenje betonare 12.12.2012
Ozakonjenje betonare 12.12.2012 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja U povodu vašeg upita u svezi s mogućnosti ozakonjenja, kako navodite, betonare, obavještavamo vas da se, prema odredbi članka 3. stavak 3. i članka 5. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. Sukladno navedenom, mišljenja smo da se betonara kao cjelina ne može ozakoniti jer, u načelu, ne predstavlja zgradu, ali se može ozakoniti zgrada u betonari (proizvodna,...
Utvrđivanje statusa pomoćne zgrade 11.12.2012
Utvrđivanje statusa pomoćne zgrade 11.12.2012 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja U povodu vašeg upita u s vezi sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12) obavještavamo vas kako slijedi:Prema odredbi članka 14. navedenog Zakona, zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu, podnositelj zahtjeva prilaže tri primjerka kopije katastarskog plana i akt na temelju kojega je ...
Natječaj za davanje prava priređivanja igara na sreću na automatima 10.12.2012
Natječaj za davanje prava priređivanja igara na sreću na automatima 10.12.2012 461-01/12-01/1490 Igre na sreću i zabavne igre 513-07-21-07/12-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo vaš dopis u kojem navodite da se krajem ove poslovne godine postavljaju brojni upiti priređivača igara na sreću na automatima u automat klubovima s obzirom da nekim priređivačima pravo priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubovima istječe u ožujku 2013. Dalje, ...
Izlazak iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost 6.12.2012
Nadalje poduzetnici obveznici poreza na dohodak koji izlaze iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost i prelaze na paušalno oporezivanje dohotka, ali i dalje nastavljaju obavljati gospodarsku djelatnost također su obvezni u konačni obračun poreza na dodanu vrijednost unijeti sve izlazne račune na osnovi isporuka obavljenih prije izlaska iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost, odnosno trebaju iskazati obvezu poreza na dodanu vrijednost neovisno o tome jesu li im ti ...
Izlazak iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost 6.12.2012
Nadalje poduzetnici obveznici poreza na dohodak koji izlaze iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost i prelaze na paušalno oporezivanje dohotka, ali i dalje nastavljaju obavljati gospodarsku djelatnost također su obvezni u konačni obračun poreza na dodanu vrijednost unijeti sve izlazne račune na osnovi isporuka obavljenih prije izlaska iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost, odnosno trebaju iskazati obvezu poreza na dodanu vrijednost neovisno o tome jesu li im ti ...
Odabir zakona koji se primjenjuje 6.12.2012
Odabir zakona koji se primjenjuje 6.12.2012 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja U povodu vašeg pitanja u svezi s ozakonjenjem nezakonito započetog građenja zgrade, odnosno odbacivanja zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade iz razloga što podnositelj zahtjeva nije naveo akt čije izdavanje traži, obavještavamo vas da je u slučaju koji navodite prvostupanjsko tijelo dužno postupiti prema rješenju ovoga Ministarstva, KLASA: UP/II-361-05/12-26/...
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja fizičkoj osobi radi provođenja ostavinskog postupka 5.12.2012
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja fizičkoj osobi radi provođenja ostavinskog postupka 05.12.2012 410-01/12-01/2945 OIB 513-07-21-12/12-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na zaprimljeni dopis odvjetničkog društva obveznika iz dostavnog spiska, o dodjeli osobnoga identifikacijskog broja stranom državljaninu, nasljedniku u ostavinskom postupku koji se vodi pred javnim bilježnikom, u nastavku odgovaramo. Prema odredbama članka 28. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju ...
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja hrvatskom državljaninu radi ovrhe 5.12.2012
U članku 8. stavak 1. i 2. Zakona koji se navodi u dopisu stoji da Ministarstvo financija - Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju podataka o kojima nadležna tijela vode službene evidencije, odmah nakon preuzimanja upisanih podataka, te da se hrvatskim državljanima osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje na temelju podataka nadležnog tijela o upisu u maticu rođenih, a za hrvatske državljane koji nisu upisani u ...
Promjena namjene zgrade te mogućnost izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti u zgradi stambene namjene 4.12.2012
Promjena namjene zgrade te mogućnost izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti u zgradi stambene namjene 4.12.2012 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja U povodu vaših upita u vezi s promjenom namjene zgrade iz stambene u poslovnu namjenu, a za koju je izdana građevinska i uporabna dozvola za stambenu namjenu, te izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti u zgradi stambene namjene, obavještavamo vas kako slijedi:Prema odredbi članka 118.a stavak 1. ...
Radni staž 30.11.2012
174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/19 i 55/11 ) propisano je da hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji su za vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu bili zaposleni ili im se staž osiguranja za to vrijeme računa po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u Domovinskom ratu računa se kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju, a hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji nisu zaposleni ili nisu ostvarivali staž osiguranja po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u Domovinskom...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 15 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2012(358)
> Siječanj(39) > Veljača(20) > Ožujak(43) > Travanj(21) > Svibanj(22) > Lipanj(14) > Srpanj(21) > Kolovoz(56) > Rujan(30) > Listopad(25) > Studeni(43) > Prosinac(24)

Područje

Doprinosi(1)
Gradnja(70)
Gradski i općinski porezi(4)
Igre na sreću i zabavne igre(3)
Javna nabava(9)
Odgoj i obrazovanje(42)
Odvjetnici - tarife i kodeks(11)
OIB(21)
Opći porezni zakon(1)
Ostalo(15)
Porez na dobit(16)
Porez na dodanu vrijednost(18)
Porez na dohodak(34)
Porez na promet nekretnina(4)
Radno-pravni odnosi(62)
Tržište kapitala(19)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(19)
Zakon o trgovini(7)
Županijski porezi(2)

Izvor

HANFA(18)
Hrvatska odvjetnička komora(11)
Ministarstvo financija - porezna uprava(111)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(92)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(70)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(47)
Uprava za sustav javne nabave(9)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite