Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2002
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 228)
Naslov Datum
Oporezivanje osnivačkog uloga i prometa udjela 31.12.2002
Oporezivanje osnivačkog uloga i prometa udjela 31.12.2002 410-19/02-01/504 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A", Split, postavilo nam je pitanja u svezi s oporezivanjem osnivačkog uloga i prometa udjela, budući da smatraju da su odredbe članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 11. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01...
Porez na dodanu vrijednost na poštanske usuge iz međunarodnog obračuna 30.12.2002
U skladu s odredbom članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), u slučaju kada se radi o poštanskim uslugama koje hrvatski poduzetnik obavlja stranom poduzetniku ili obrnuto, mjestom oporezivanja poštanskih usluga smatra se mjesto sjedišta poduzeća koje obavlja uslugu, budući da ove usluge nisu posebno navedene u izuzecima od općeg načela u stavcima 4., 5. i 6. članka 5. Zakona. U skladu s navedenim, na poštanske usluge koje ...
Oslobađanje plaćanja poreza na dodanu vrijednost 23.12.2002
Oslobađanje plaćanja poreza na dodanu vrijednost 23.12.2002 410-19/02-01/499 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Hrvatski kinološki savez, Ilica 61. Zagreb, postavilo nam je upit je li Učilište "A" oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broj 47/95 do 73/00). Djelatnost Učilišta je srednjoškolsko obrazovanje odraslih, odnosno izvođenje programa osposobljavanja...
Obveze poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost 18.12.2002
Obveze poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost 18.12.2002 410-19/02-01/481 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Pučko otvoreno učilište "A" Buzet, registrirano kao ustanova čiji su osnivači osoba "B" i osoba "C", postavilo nam je pitanja u svezi s obvezama poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, na koja odgovaramo. Uslugama i isporukama koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost, smatraju se prema odredbi članka 63. stavak 2. ...
Oporezivanje novčanih doznaka (transfera) 18.12.2002
Oporezivanje novčanih doznaka (transfera)18.12.2002 410-19/01-01/505 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Općina "A" postavila nam je upit u svezi oporezivanja novčanih doznaka (transfera) koje općina doznačuje društvu "B" d.d. Sredstva (transferi) koja se doznačuju komunalnim društvima za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, javnih dobara, iz proračuna jedinica lokalne samouprave, nisu naknada za neko isporučeno dobro ili obavljenu ...
Pružanje usluge kontrole kakvoće nafte i naftnih derivata na stranim brodovima 17.12.2002
U skladu s navedenim usluge kontrole kakvoće nafte i naftnih derivata koje hrvatski poduzetnik obavi inozemnom poduzetniku (na stranom brodu) oporezuju se prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost, pa hrvatski poduzetnik na obavljenu uslugu inozemnom poduzetniku treba zaračunati porez na dodanu vrijednost po stopi 22%.Ako hrvatski poduzetnik, obveznik poreza na dodanu vrijednost, zaračunava drugom hrvatskom poduzetniku obavljene usluge koje ne može sam obaviti (u ...
Povrat poreza kupcima stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa 17.12.2002
Povrat poreza kupcima stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa 17.12.2002 410-19/02-01/281 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-9 Ministarstvo financija - porezna uprava Hrvatska udruga za zaštitu potrošača postavila nam je upit u svezi s povratom poreza na dodanu vrijednost kupcima stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa, kad podnositelj zahtjeva u roku šest mjeseci od dana izdavanja računa dostavlja ovjereni izvornik obrasca PDV-P prodavatelju. Prema ...
Oporezivanje usluga elektronske obrade podataka 16.12.2002
Zanima ih obračun PDV-a ako bi potpisali ugovor s nekom od banaka u inozemstvu s kojom bi ugovorili upravljanje bankomatima, procesiranje transakcija, određene certifikacije, radne sate na implementaciji, putne troškove i dr. Usluga bi se obavljala preko procesing centra koji se nalazi u Mađarskoj, a u Hrvatskoj bi imali mogućnost pregleda stanja na mreži, bez mogućnosti bilo kakvog rada ili promjena na bankomatima. Naše je mišljenje:1. Usluge elektronske obrade podataka koje ...
Smatra li se novčana doznaka donaciijom 13.12.2002
Smatra li se novčana doznaka donaciijom 13.12.2002 410-01/02-01/878 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-5 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s upitom smatra li se novčana doznaka koju je Komitet za međunarodnu pomoć "A" doznačio putem Obrasca 10 udruzi "B" iz Slavonskog Broda, donacijom iz inozemstva za koju Područni ured Porezne uprave može izdati potvrdu na temelju koje se ostvaruje pravo na nabavu dobara i usluga bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost, odgovaramo u ...
Naknadno smanjenje porezne osnovice 11.12.2002
Smanjenje porezne osnovice je u skladu s odredbom članka 8. stavak 3. Zakona, moguće ako se porezna osnovica promjeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, na način da tada poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos poreza, tek nakon što poduzetnik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge, ispravi (smanji) odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja, Rizik prodaje Prava odnosno udjela i dionica ...
Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost pri isporukama u slobodnu zonu 9.12.2002
, neka dobra uopće ne ulaze na područje zone, carina na ulazu ne može ovjeriti račune za isporučene energente jer ih fizički ne može kontrolirati, neki isporučitelji zbog svog sustava ispostavljanja izlaznih računa i obračuna poreza nisu u mogućnosti ispostaviti račun bez poreza, u pojedinim slučajevima korisniku zone zbog financijskih aranžmana s dobavljačima, odgovara da primi račun s PDV-om itd. Temeljem odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj ...
Uvećavanje faktura za porez na dodanu vrijednost 6.12.2002
Uvećavanje faktura za porez na dodanu vrijednost 6.12.2002 410-19/02-01/435 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A", Zagreb, uputila nam je dopis u kojem navodi da su sa stranom tvrtkom "B" iz Njemačke potpisali podkonzultantski ugovor za projekt modernizacije Hrvatskih željeznica koridora Vc. Prema tome, usluge koje hrvatski poduzetnik obavi inozemnom poduzetniku na temelju podkonzultantskog ugovora za projekt modernizacije Hrvatskih ...
Plaćanje poreza korisnika potpora 6.12.2002
Plaćanje poreza korisnika potpora 6.12.2002 410-19/02-01/1014 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s vašim upitom trebaju li korisnici potpora plaćati porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak i prirez na iznose bezpovratne potpore koju će im vaše ministarstvo prema odluci Vlade Republike Hrvatske u okviru Programa potpora za inovacije za 2002. godinu, odobravati iz Državnog proračuna, naše je mišljenje:Prema odredbama Zakona o ...
Pojašnjenje pojma javnih površina 5.12.2002
Pojašnjenje pojma javnih površina 5.12.2002 410-01/02-01/1013 Gradski i općinski porezi 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit fizičke osobe A o pojašnjenju pojma javnih površina, nastavno odgovaramo. Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine temeljem članka 43. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,127/00, 59/01, 107/...
Postupanje po prigovorima za koje nije plaćena upravna pristojba 5.12.2002
Postupanje po prigovorima za koje nije plaćena upravna pristojba 5.12.2002 410-15/02-01/11 Gradski i općinski porezi 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Jedinstvenog upravnog odjela Općine A, o postupanju glede dostavljenih prigovora za koje nije plaćena upravna pristojba poreznog obveznika B u predmetu utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 1999. Do stupanja na snagu Općeg poreznog zakona, organi državne uprave i drugi državni organi rješavajući u upravnim ...
Primjena 0% poreza na dodanu vrijednost na usluge organiziranog boravka 4.12.2002
Primjena 0% poreza na dodanu vrijednost na usluge organiziranog boravka 4.12.2002 410-19/02-01/445 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi zamolbe Hrvatskog športskog saveza invalida, Zagreba, za primjenu 0% poreza na dodanu vrijednost na usluge organiziranog boravka (smještaja i prehrane) za sudionike Europskog prvenstva u stolnom tenisu za osobe s invaliditetom 2003. stavak 1. točka h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od...
Obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost 4.12.2002
točka h) Zakona i članka 57 stavak 1 . točka i) Pravilnika, također oporezuje po stopi O %.Ako je riječ o iznajmljivanju plovila (kojima se razumijevaju i jedrilice sa kabinama za smještaj) turistima - stranim fizičkim osobama koje plaćaju deviznim doznakama u svoje ime (bez obzira na to je li iznajmljivanje jedrilica organizirala inozemna turistička agencija), takva usluga podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi od 22%.Usluga iznajmljivanja manjih jedrilica, na...
Porez na dobit i PDV kod prodaje obrta trgovačkom društvu 3.12.2002
Porez na dobit i PDV kod prodaje obrta trgovačkom društvu 3.12.2002 410-01/02-01/896 Porez na dobit 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U pismu pod navedenim brojem postavljate pitanje u svezi oporezivanja porezom na dobit i porezom na dodanu vrijednost u slučaju prodaje obrta, koji je obveznik poreza na dobit, trgovačkom društvu, na koje nastavno odgovaramo. Iz priloženog ugovora razvidno je da vlasnica proizvodnog obrta A, prodaje obrt (proizvodni prostor i zemljište,...
Porezni tretman troškova za privatne potrebe 2.12.2002
Iz navedene odredbe proizlazi da se primicima od nesamostalnog rada mogu smatrati rashodi koji nisu u svezi s obavljanjem djelatnosti poreznog obveznika (članak 5. stavak 18.), rashodi koji nisu vjerodostojno dokumentirani (članak 5. stavak 19.) i rashodi po osnovi manjkova na imovini visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore ili Hrvatske obrtničke komore. 127/00) u članku 26. stavak 2. propisuje da se izuzimanje imovine i korištenje usluga od strane vlasnika i suvlasnika ...
Porezni tretman prilikom prodaje adaptirane stambene zgrade 2.12.2002
Porezni tretman prilikom prodaje adaptirane stambene zgrade 2.12.2002 410-19/02-01/438 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A", Sisak, postavilo nam je upit kakav porezni tretman prilikom daljnje prodaje ima adaptirana stambena zgrada izgrađena 1965. Nekretnina na kojoj su obavljeni veliki adaptacijsko-rekonstrukcijski radovi kojima se bitno mijenja vijek korištenja nekretnine, povećanje površine, znatno poboljšanje unutrašnje ...
Porez na dodanu vrijednost na usluge prijenosa govora putem Interneta (VoIP usluge) 2.12.2002
Porez na dodanu vrijednost na usluge prijenosa govora putem Interneta (VoIP usluge)2.12.2002 410-19/02-01/203 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-4 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A", postavilo nam je pitanje smatra li se usluga VoIP koju pružaju korisniku u inozemstvu, uslugom iz članka 5. stavak 6. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00). Radi se o obradi "digitalnih podataka koji se dobiju kroz Internet i pretvaranju u ...
Razrez poreza pri darovanju rabljenog motornog vozila 2.12.2002
Međutim, prema odredbi članka 1. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01), posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se na promet upotrebljavanih osobnih automobila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe. To u konkretnom slučaju znači, da kada roditelj daruje osobni automobil ...
Kupovina plovila putem leasinga kod kojeg se prenosi pravo vlasništva predmeta najma 29.11.2002
Kupovina plovila putem leasinga kod kojeg se prenosi pravo vlasništva predmeta najma 29.11.2002 410-19/02-01/427 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s vašim upitom o poreznom tretmanu financijskog leasinga kod kojeg dolazi do prijenosa vlasništva i financijskog leasinga bez prijenosa vlasništva u smislu odredbe članka 42. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01) te konkretne primjene na slučaj ...
Plaćanje poreza pri kupovini osobnog automobila 27.11.2002
"A", iz Karlovca, uputio nam je upit plaćaju li porez pri kupovini osobnog automobila Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata s 80% oštećenja organizma, na koji u nastavku odgovaramo. skupine čije utvrđeno oštećenje organizma ima za posljedicu oštećenje funkcije donjih ekstremiteta, imaju pravo svakih 5 godina na uvoz osobnog automobila bez plaćanja carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost u visini utvrđenog postotka oštećenja organizma. skupine) ...
Prodaja tuđe robe 26.11.2002
127/2000) u kojemu je propisano da su za utvrđivanje porezne osnovice mjerodavne poslovne knjige koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu te financijska izvješća koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobitka i gubitka) ako porezni propisi ne određuju drugačije, te da porezni obveznici utvrđuju i u računovodstvu iskazuju stanja i promjene imovine, obveza i kapitala te nastale iznose prihoda, rashoda i rezultat poslovanja uz primjenu računovodstvenog ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 10 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2002(228)
> Siječanj(17) > Veljača(15) > Ožujak(30) > Travanj(15) > Svibanj(12) > Lipanj(23) > Srpanj(33) > Kolovoz(5) > Rujan(22) > Listopad(18) > Studeni(16) > Prosinac(22)

Područje

Gradski i općinski porezi(10)
Opći porezni zakon(6)
Porez na dobit(23)
Porez na dodanu vrijednost(128)
Porez na dohodak(23)
Porez na promet nekretnina(15)
Posebni porezi i trošarine(16)
Županijski porezi(7)

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(228)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite