Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2014
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 469)
Naslov Datum
Provedba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 31.12.2014
177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14 i 143/14: u daljnjem tekstu Zakon) kojima se mijenja način oporezivanja dohotka ostvarenog od otuđenja otpada te odredbe Pravilnika o porezu na dohodak koji se u tom dijelu usklađuje s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 143/14), dajemo sljedeću uputu o postupanju:U skladu s člankom 9. stavkom 2. Zakona dohotkom se ne smatraju primici ...
Ispravak porezne osnovice 31.12.2014
U upitu se navodi da je prilikom plaćanja usluge parkinga SMS porukom gospodin upisao pogrešnu registarsku oznaku zbog čega mu je porezni obveznik -Zajednički obrt Brod parking izdao dnevnu parkirališnu kartu u ukupnom iznosu od 60,00 kuna (obračunani porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u iznosu od 12,00 kuna). Odredbama članka 33. stavka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) propisano je da u slučaju ...
Plaćanje PDV-a na uvoz dobara iz trećih zemalja 31.12.2014
Prema članku 3. stavku 2. točki b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) Kanarsko otočje je treće područje i čini dio carinskog područja Europske unije što znači da dobra koja potječu s tog otočja ne podliježu carinjenju ali se na njih mora obračunati i platiti PDV. Polje 37 uvozne carinske deklaracije za unos robe za domaću uporabu u okviru trgovine između Zajednice i država s kojima...
Uračunavanje stanke u radno vrijeme 30.12.2014
Kako iz Vašeg upita proizlazi da imate ugovor o radu na puno radno vrijeme koje iznosi četrdeset sati tjedno, napominjemo da bi rad duži od punog radnog vremena predstavljao prekovremeni rad za koji bi radnik onda imao pravo na povećanu plaću. Ukoliko je stanka određena u vremenu duljem od 30 minuta, mišljenja smo da bi i tom slučaju stanku trebalo ubrojiti u radno vrijeme radnika kako bi se spriječilo da radnik radi produljenja stanke ne trpi posljedicu rada dužeg od ugovorenog ...
Oslobođenja od plaćanja PDV-a ustanove 30.12.2014
Nadalje, temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede Ustanova je ovlaštena za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj 14/14). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ...
Oporezivanja stanova u novogradnji 30.12.2014
Oporezivanja stanova u novogradnji 30.12.2014 410-01/14-01/3056 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U vezi upita upućenog s e-mail adrese u vezi oporezivanja stanova u novogradnji koje prodaje pravna osoba te hoće li kupac osim poreza na promet nekretnina koji plaća kod kupnje nove nekretnine, od 1. siječnja 2015. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13, 153/13 Rješenje ...
Pravo na odbitak pretporeza 29.12.2014
Prema odredbama članka 58. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik ima pravo od poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija, ako su ispunjeni uvjet iz...
Posebni porez na stjecanje rabljenog motornog vozila 29.12.2014
Posebni porez na stjecanje rabljenog motornog vozila 29.12.2014 410-01/14-01/2784 Posebni porezi i trošarine 513-07-21-01/14-03 Ministarstvo financija - porezna uprava Elektronickom postom postavili ste upit o nacinu izračuna osnovice za posebni porez na stjecanje rabljenog motornog vozila koje je proizvedeno 1993. U svrhu jedinstvenog postupanja, a sukladno članku 26. stavku 5. Zakona, porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj utvrđuje ...
Priznavanje računa koji ne sadrže Jedinstveni identifikator računa (JIR) 24.12.2014
Naime, podnositelj upita postavlja pitanje da li se računi za gorivo koji ne sadrže Jedinstveni identifikator računa mogu smatrati vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom za priznavanje nastalog troška za gorivo, te na koji su način dužne postupiti benzinske postaje - izdavatelji računa, u slučaju kada im je onemogućena veza s Poreznom upravom putem elektroničkog naplatnog uređaja, a da kupac dobije pravo valjan i potpun račun. Obveza izdavanja računa propisana je ...
Iznajmljivanje apartmana u kućanstvu 23.12.2014
Stoga, u slučaju kada građanin koji je privatni iznajmljivač ima dodijeljen PDV identifikacijski broj tada putnička agencija odnosno u konkretnom slučaju internetski operater Booking.com iz druge države članice EU na obavljenu uslugu posredovanja neće zaračunati PDV, već je građanin privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25%.Napominjemo da mali porezni obveznik, u ovom slučaju građanin privatni iznajmljivač, nema pravo na ...
Obračun PDV-a na ugovornu kaznu izvođaču radova 23.12.2014
Obračun PDV-a na ugovornu kaznu izvođaču radova 23.12.2014 410-19/14-01/652 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Grad iz dostavnog popisa obratio se u vezi obračuna PDV-a na penale tj. Ugovorom između grada i izvođača radova ugovorena je odredba da će izvođač radova u slučaju prekoračenja rokova platiti ugovornu kaznu koja će iznositi 0,5 promila po danu kašnjenja odnosno maksimalno 5% od ukupne ugovorene cijene s uračunatim ...
Izvršavanje ugovora o javnoj nabavi putem drugog gospodarskog subjekta 22.12.2014
Izvršavanje ugovora o javnoj nabavi putem drugog gospodarskog subjekta 22.12.2014 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava U vezi s postavljenim pitanjem ističemo da članak 72. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi propisuje da se gospodarski subjekt može, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. Navedenom odredbom daje se mogućnost gospodarskim subjektima (natjecateljima odnosno ponuditeljima) ...
Usluge nadzora nad obnovom nekretnine 19.12.2014
Usluge nadzora nad obnovom nekretnine 19.12.2014 410-19/14-01/673 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/14-02 Ministarstvo financija - porezna uprava Obratili ste nam se upitom u vezi načina obračunavanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) u slučaju kada tuzemni porezni obveznik obavlja usluge nadzora nad obnovom nekretnine koja se nalazi na području druge države članice Europske unije. Odredbama članka 19. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, ...
Prenošenje godišnjeg odmora 18.12.2014
Godišnji odmor, koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga, prema izričitoj odredbi članka 26. Kolektivnog ugovora, službenik i namještenik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora kojeg službenik i namještenik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije ...
Korištenje godišnjeg odmora 18.12.2014
Godišnji odmor, koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga, prema izričitoj odredbi članka 26. Kolektivnog ugovora, službenik i namještenik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora kojeg službenik i namještenik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije ...
Gotovinska naplata u Republici Sloveniji 17.12.2014
Gotovinska naplata u Republici Sloveniji 17.12.2014 410-19/14-01/443 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo dopis poreznog obveznika iz dostavnog spiska o tome može li tvrtka koja je registrirana u Republici Hrvatskoj kao obveznik PDV-a i fiskalizacije prodavati robu s kamiona (ambulantna prodaja) tipa Familiy Frost pravnim i fizičkim osobama na teritoriju Republike Slovenije, te naplaćivati u gotovini i stranoj valuti i izdaje li...
Prijenos porezne obveze 16.12.2014
Prijenos porezne obveze 16.12.2014 410-19/14-01/589 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Dostavili ste nam upite upućene s e-mail adresa “A“ i „B“ u kojima je postavljeno pitanje u vezi prijenosa porezne obveze. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obvezan ...
Novčana pomoć zaposleniku na bolovanju 11.12.2014
Da bi zaposleniku bilo utvrđeno pravo na pokriće troškova prilikom nabave medicinskih pomagala potrebno je pribaviti preporuku nadležnog liječnika specijalista, odnosno da su takva pomagala potrebita i nenadomjestiva za zaposlenika te da troškovi nisu odobreni od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja. 1.Priznaje li se pravomoćno Rješenje o tjelesnom oštećenju kao dokaz za nastanak teške invalidnosti i isplatu pomoći ...
Usluge i isporuke dobara koje obavlja poliklinika 11.12.2014
Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona i članka 50. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13 - ispravak, 160/13 i 35/14, dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se PDV ne plaća na usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito...
Izmjena obračuna troškova prijevoza 11.12.2014
Budući da se prijevoz školskim autobusom ne smatra organiziranim javnim prijevozom smatra se da na relaciji Kamešnica - Križevci nije organiziran međumjesni javni prijevoz te zaposlenik ima pravo na naknadu u visini od 0,75 kn po kilometru za relaciju od adrese stanovanja do adrese rada. 1. Da li u tom slučaju zaposlenici moraju priložiti mjesečnu, odnosno dnevnu kartu da bi im se priznao iznos mjesečne karte najpovoljnijeg prijevoznika ili je dovoljno samo priložiti vozni red ...
Samostalni umjetnici kao mali obveznici fiskalizacije po Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom 10.12.2014
Glede mogućnosti uvrštavanja samostalnih umjetnika u kategoriju malih obveznika fiskalizacije možemo odgovoriti da je člankom 4. Zakona propisano da se malim obveznikom fiskalizacije smatra fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti, kojemu se dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine broj: 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH-120/13, 125/13, 148/13, Odluka USRH 83/14) i ...
Izdavanje međunarodnog transfer certifikata 9.12.2014
Izdavanje međunarodnog transfer certifikata 09.12.2014 410-19/14-01/508 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik iz dostavnog popisa dostavio nam je upit u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) usluge izdavanja međunarodnih transfer certifikata. Predmet oporezivanja PDV-om je, sukladno odredbama članka 4. stavka 1. točke 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 - ...
Preraspodjela radnog vremena 9.12.2014
Preraspodjela radnog vremena 9.12.2014 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Ako preraspodjela radnog vremena nije ugovorena i uređena kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, poslodavac je dužan utvrditi plan preraspodijeljenog radnog vremena s naznakom poslova i broja radnika uključenih u preraspodijeljeno radno vrijeme, te takav plan preraspodjele prethodno dostaviti inspektoru rada. Mogućnost ...
Ispravak i pravo odbitka pretporeza za nekretnine 9.12.2014
Sukladno odredbama članka 64. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), ako se u vezi nekog gospodarskog dobra u roku od pet godina uključujući kalendarsku godinu u kojoj je gospodarsko dobro nabavljeno ili proizvedeno promjene uvjeti koji su u toj godini bili mjerodavni za odbitak pretporeza, tada se za razdoblje nakon promjene obavlja ispravak pretporeza. Slijedom ...
Oporezivanje nekretnina porezom na dodanu vrijednost 9.12.2014
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenja radova radi promjene namjene građevine ili ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 19 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2014(469)
> Siječanj(23) > Veljača(49) > Ožujak(38) > Travanj(32) > Svibanj(34) > Lipanj(69) > Srpanj(31) > Kolovoz(21) > Rujan(65) > Listopad(36) > Studeni(31) > Prosinac(40)

Područje

Doprinosi(10)
Gradnja(27)
Igre na sreću i zabavne igre(1)
Javna nabava(11)
OIB(8)
Opći porezni zakon(17)
Ostalo(59)
Porez na dobit(4)
Porez na dodanu vrijednost(119)
Porez na dohodak(13)
Porez na promet nekretnina(17)
Posebni porezi i trošarine(6)
Radno-pravni odnosi(173)
Tržište kapitala(2)
Županijski porezi(2)

Izvor

HANFA(2)
Ministarstvo financija - porezna uprava(240)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(98)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(43)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(75)
Uprava za sustav javne nabave(11)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite