Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2007
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 142)
Naslov Datum
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2007. godinu 31.12.2007
godinu Na temelju odredbi članka 6. točke 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01, 94/01 i 177/04), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06 i 68/07; u daljnjem tekstu: Pravilnik) u svezi s popunjavanjem i podnošenjem godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak, službenicima Porezne uprave ...
Upotreba tablica smrtnosti u izračunu matematičke pričuve 27.12.2007
Budući da je propisano da je moguća upotreba i drugih tablica vjerojatnosti, osim najnovijih službenih tablica vjerojatnosti i druge statistike Republike Hrvatske, kada se njihovom primjenom dobivaju veći iznosi matematičke pričuve, samo uz prethodno odobrenje Agencije, a zbog učestalih upita i olakšavanja rada ovlaštenih aktuara Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga daje slijedeće mišljenje: „ Agencija odobrava upotrebu i drugih tablica vjerojatnosti, osim najnovijih ...
Oporezivanje izdanja knjige 18.12.2007
Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke,2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga – bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje...
Postupak unutarnje proizvodnje 18.12.2007
Postupak unutarnje proizvodnje 18.12.2007 410-19/06-01/21 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/07-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U dopisu što nam je dostavila tvrtka 'A' d.o.o. , te u dopuni tog dopisa što nam je dostavilo Javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo 'B', postavljen je upit da li sudionici ciklusa unutarnje proizvodnje koji nisu u slobodnoj zoni (odnosno nemaju adekvatnu carinsku dokumentaciju) mogu koristiti oslobođenje od obračunavanja poreza na ...
Obračunavanje pdv-a na naknadu za umanjenu vrijednost zamljišta 17.12.2007
Porez na dodanu vrijednost plaća se prema odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Prema odredbi članka 4. stavak 2. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 6. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), ...
Ispostavljanje zbirnog računa 14.12.2007
U cilju unapređenja kvalitete i efikasnosti poslovanja, namjeravaju na svojim maloprodajnim mjestima uslužiti kupce u skladu s njihovim potrebama uz maksimalno povećanje efikasnosti stoga razmatraju mogućnost da korisnicima INA kartice izdaju zbirni račun R-1 za više isporuka unutar jednog obračunskog razdoblja. Prema odredbi članka 7. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 41. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/...
Može li se izdanje DVD-a smatrati knjigom? 5.12.2007
(Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga – bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji ...
Prodaja i održavanja softvera u inozemstvu 5.12.2007
2. Iz upita zaključujemo da su konzultantske usluge koje tuzemni poduzetnik obavi inozemnom poduzetniku, a vezane su za prilagodbu softvera i osposobljavanje za rad sa softverom, usluge implementacije, odnosno prilagodbe modula potrebama specifičnih korisnika i usluge instalacije softvera na bazu sastavni dio ukupne usluge, odnosno usluge ustupanja softvera specijalno izrađenog za naručitelja, te je mjesto oporezivanja također u inozemstvu, gdje je sjedište primatelja usluge, a u skladu...
Obveze doprinosa za obvezna osiguranja za osobu predloženu za rad u međunarodnoj organizaciji 4.12.2007
Status u obveznim osiguranjima utvrđuju mjerodavni zavodi za obvezna osiguranja odnosno Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) a na način i primjenom -odredaba:Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04 177/04, 92/05 i 79/07) te-Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 85/06, 105/06 i 118/06) i-Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na ...
Nastanak porezne obveze kod škole za strane jezike 3.12.2007
Odredbom članka 7. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), propisano je da pri obračunu poreza prema izdanim računima (članak 17. stavak 1. ovoga Zakona), porezna obveza za usluge nastaje istekom obračunskog razdoblja iz članka 16. stavak 2. ovoga Zakona, u kojem su obavljene. Prema navedenom, u konkretnom slučaju ako je izdan račun ili neka druga isprava koja ima elemente računa, nastala je i porezna obveza neovisno o tome je li ...
Ostvarivanje prava na povrat PDV-a temeljem Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD-a 30.11.2007
Projekt financijski pomaže Američka agencija 'C' (USAID), a u okviru Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (Narodne novine, Međunarodni ugovori broj 3/95, i 14/00). U sklopu navedenog projekta HHO je objavio četiri knjige čitanki kao dodatni materijal za nastavu povijesti, a uslugu tiskanja knjiga obavio je Hrvatski zavod 'D' . Obzirom da je Hrvatski zavod 'D' HHO-u izdao račun za obavljenu uslugu ...
Evidentiranje utrošene vode prilikom uvoza vode od inozemnog poreznog obveznika 30.11.2007
Evidentiranje utrošene vode prilikom uvoza vode od inozemnog poreznog obveznika 30.11.2007 410-01/07-01/89 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/07-4 Ministarstvo financija - porezna uprava U dopisu što nam je uputila tvrtka „A“ d.o.o. Inozemni porezni obveznik ispostavlja fakture sa porezom na dodanu vrijednost prema propisima Federacije BiH (17%). Navode da voda kao dobro ne prelazi granicu u klasičnom smislu i nema jedinstvene carinske deklaracije - dokumenta kojim se dokazuje da ...
Ortopedska pomagala 20.11.2007
iz Popisa ortopedskih pomagala iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine, broj 114/99), pod kojima su bila surdotehnička pomagala nisu navedeni kao izuzetak od oporezivanja nultom stopom iz članka 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, smatramo da i naknadno uvršteno surdotehničko pomagalo pod šifrom CSUB062, odnosno telefaksni uređaj namijenjen isključivo osobama s potpunim gubitkom sluha, koje žive same ili u ...
Oporezivanje biltena porezom na dodanu vrijednost 20.11.2007
stavak 2. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07). Navode da se bilten izdaje na CD-u i otisnut na papiru, izlazi periodično svaka tri mjeseca, a sadrži podatke o cijenama materijala, prosječnim bruto satnicama radnika, cijenama sata rada strojeva i vozila, cijenama građevinskih radova, te proračun cijene građenja tipskih objekata. Člankom 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do...
Primjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji u postupcima izdavanja rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, uvjerenja o vremenu građenja građevine i uvjerenja za uporabu građevine 19.11.2007
Primjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji u postupcima izdavanja rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, uvjerenja o vremenu građenja građevine i uvjerenja za uporabu građevine 19.11.2007 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKA HRVATSKA Gradnja MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822 Klasa: 360-01/07-01/205 Urbroj: 531-05-07-1 ...
Obračun poreza na dodanu vrijednost na primljene predujmove na usluge smještaja 16.11.2007
Obračun poreza na dodanu vrijednost na primljene predujmove na usluge smještaja 16.11.2007 410-01/07-01/1361 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/07-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Gospodin A', vlasnik obrta 'B', obratio nam se s upitom podliježe li primljeni predujam za buduću uslugu smještaja oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 10%, uz uvjet da pružatelj usluge smještaja ispunjava sve uvjete propisane člankom 10a. stavak 2. točka a) Zakona o porezu na ...
Naknada štete u slučaju neizvršenja radova u ugovorenom roku 14.11.2007
U vezi navedenog postavljena su pitanja treba li najmoprimac na računima za naknadu štete zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti obračunati i porez na dodanu vrijednost te treba li najmodavac zaračunavati najamninu i pripadajući porez na dodanu vrijednost u slučaju kada je roba najmoprimca u prostorijama najmodavca, ali najmodavac ne pruža uslugu ugovorenu Ugovorom o zakupu, a to je zakup dovršenog objekta za svrhu obavljanja djelatnosti trgovine. Međutim, članak 3. stavak 6. ...
Primjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji u postupcima izdavanja rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu 5.11.2007
Na temelju svih akta i dokumenata navedenih pod 1., 2. i 3. ovoga objašnjenja prema ZPUG-u može se početi koristit cijela građevina, te se rješenje prema posebnom zakonu može izdati za obavljanje djelatnosti u cijeloj građevini, a što podrazumijeva mogućnost izdavanja tog rješenja i za obavljanje djelatnosti u samo jednom ili više posebnih dijelova tih građevina koji su poslovne namjene, odnosno stambene namjene u slučaju koji se u nastavku navodi pod 5.Moguća odstupanja ...
Mjesto obavljanja usluga 30.10.2007
Mjesto obavljanja usluga 30.10.2007 410-01/07-01/1446 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/07-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Poduzeće 'A', navodi da je člankom 5. stavak 4. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), propisano da se mjestom obavljanja usluge smatra dionica puta gdje se obavlja prijevoz. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, mora u svome knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za točno, pravilno ...
Novčana potraživanja primjenom valutne klauzule 30.10.2007
Novčana potraživanja primjenom valutne klauzule 30.10.2007 410-01/07-01/1418 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/07-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Odvjetnik 'A', obratio nam se s upitom je li u smislu članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), pravno relevantno na koji je način ugovoreno izračunavanje novčanog potraživanja koje je predmet ustupanja ili prodaje. Porez na dodanu vrijednost prema članku 11. stavak 3...
Navođenje matičnog broja građana na računima što se izdaju kupcima koji su fizičke osobe 29.10.2007
, obratilo nam se s upitom treba li na računu što ga izdaju kupcima koji su fizičke osobe – obrtnici navoditi njihov matični broj građana (u daljnjem tekstu: MBG), obzirom da je Zakonom o matičnom broju (Narodne novine, broj 9/92 i 66/02), ograničena njegova upotreba u javnim ispravama, također postavljaju i pitanje mogu li u Poreznoj upravi dobiti informaciju o tome je li njihov dobavljač upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost kako bi mogli pravilno primijeniti ...
Prostor u kojem se obavlja djelatnost posredovanja 27.10.2007
Prostor u kojem se obavlja djelatnost posredovanja 27.10.2007 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Odredbom članka 18. stavka 4. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (N.N. broj 107/07), propisano je da posrednik mora poslovati u prostoru primjerenu za poslovanje koji je u cijelosti odvojen od stambenog prostora i koji ima posebnu prostoriju za povjerljive razgovore sa strankama. Ne navodi se posebno veličina prostora u ...
Tumačenje Tbr. 48. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 27.10.2007
48. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 27.10.2007 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks Za radnje zastupanja obavljene do stupanja na snagu Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika iz 2004. 48. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 91/04, 37/05, 59/07), jer da u kaznenom predmetu u kojem brani određena je nagrada na način da nije primijenjena „nova“ Tarifa, iako je valjalo primijeniti onu tarifu ...
Tumačenje Tbr. 7. toč. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 27.10.2007
7/1/2 Tarife tarifira tri raspona vrijednosti kada je vrijednost predmeta spora veća od 500.000,00 kn i svaki slijedeći raspon vrijednosti nadovezuje na prethodni, odnosno po načelu da je veće sadržano u manjem broju bodova koji je obračunat za niži raspon vrijednosti pribraja broju bodova koji se obračunava za viši raspon vrijednosti, slijedom čega: 1) za raspon vrijednosti predmeta spora od 500.000,01 pa do iznosa 5.000.000,00 kn odvjetnik pored naknade od 500 bodova ima pravo ...
Tumačenje Tbr. 7. toč. 5. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 27.10.2007
5. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 27.10.2007 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks Radnje zastupanja poduzete prije Izmjena i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, objavljene u Narodnim novinama br. U konkretnom slučaju Upravni odbor je mišljenja da se nagrada za zastupanje obračunava u skladu s Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja se primjenjivala u vrijeme poduzimanja radnje, te ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2007(142)
> Siječanj(5) > Veljača(16) > Ožujak(9) > Travanj(18) > Svibanj(12) > Lipanj(21) > Srpanj(12) > Kolovoz(4) > Rujan(13) > Listopad(14) > Studeni(8) > Prosinac(10)

Područje

Doprinosi(10)
Gradnja(3)
Odvjetnici - tarife i kodeks(6)
Opći porezni zakon(2)
Ostalo(5)
Porez na dobit(13)
Porez na dodanu vrijednost(44)
Porez na dohodak(45)
Porez na promet nekretnina(4)
Tržište kapitala(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(3)

Izvor

HANFA(7)
Hrvatska odvjetnička komora(6)
Ministarstvo financija - porezna uprava(123)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(3)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(3)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite