Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2013
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 17
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 401)
Naslov Datum
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2013.g. 31.12.2013
31.12.2013 410-01/13-01/4414 Porez na dohodak 513-07-21-01/13-1 Ministarstvo financija - porezna uprava Na temelju odredbi članka 12. stavka 1. točke 3., 7. i 25. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine, broj 14/13), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13 - Odluka USRH, 125/13 i 148/13 u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, ...
Prijava poreza na dobit za 2013. godinu 31.12.2013
godinu 31.12.2013 410-10/13-01/4419 Porez na dobit 513-07-21-01/13-1 Ministarstvo financija - porezna uprava 1. Rok i mjesto podnošenja porezne prijave 1. po osnovi korištenja plovila i zrakoplova nije ostvario prihod najmanje u visini 7% nabavne vrijednosti takve imovine 2. po osnovi korištenja apartmana i kuće za odmor nije ostvario prihod najmanje u visini 5% nabavne vrijednosti takve imovine 3. po osnovi korištenja navedene imovine na temelju poslovnog najma nije ostvario prihod ...
Povećanje stope PDV-a 23.12.2013
godine obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga:a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma,b) usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i ...
Određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranoj državi 23.12.2013
Prema članku 5. stavku 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08., dalje: Zakon) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Prema odredbi članka 14. stavak 8. Pravilnika propisano je da ako Zahtjev podnosi strana ...
Oslobođenje od plaćanja PDV-a 23.12.2013
Oslobođenje od plaćanja PDV-a 23.12.2013 410-19/13-01/260 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/13-4 Ministarstvo financija - porezna uprava Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi tumačenja članka 39. stavka 1. točke n) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno postavljeno je pitanje jesu li usluge koje obavlja podnositelj upita iz dostavnog popisa...
Troškovi arbitraže 20.12.2013
Obzirom na navedeno, a radi pravilne primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH,148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), postavljeno je pitanje da li arbitri, te članovi predsjedništva u dijelu primitaka koje ostvare obavljajući te dužnosti podliježu obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Samostalnost, koja je jedan od osnovnih uvjeta da bi se fizička ili pravna osoba smatrala ...
Pojašnjenje odgovora u vezi upisa tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost u dijelu što se smatra vlastitim pogonom 19.12.2013
godine na internetskoj stranici Porezne uprave navedene su neke od djelatnosti čije se isporuke ne ubrajaju u iznos 230.000,00 kuna propisan člankom 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH i 148/13).S tim u vezi kod pojedinih djelatnosti koje se ne ubrajaju u iznos 230.000,00 kuna, a u okviru kojih se ubire naknada za održavanje groblja, naknada za korištenje mrtvačnice, naplata parkiranja te za zakup mjesta na tržnicama navedena je ...
Obveza dostavljanja OIB-a 19.12.2013
Obveza dostavljanja OIB-a 19.12.2013 410-01/13-01/4085 OIB 513-07-21-01/13-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo dopis obveznika iz dostavnog spiska u svezi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja po službenoj dužnosti stranim osobama te manjkavosti Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) glede dostave podataka za stranca s prebivalištem u inozemstvu, te obvezu Ministarstva financija,...
Naplata neisplaćene plaće 18.12.2013
Plaćanja koja su nužna za redovito poslovanje izričito su navedena u stavku 2. Zakona, a to su plaćanja za:1. prioritetne tražbine - odnosno - tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,2. plaće radnika od dana otvaranja ...
Porezni tretman talijanske mirovine 18.12.2013
Porezni tretman talijanske mirovine 18.12.2013 050-01/13-01/108 Ostalo 513-07-21-11/13-02 Ministarstvo financija - porezna uprava Podnositelj upita, Hrvatski Sabor, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina zaprimio je predstavku člana talijanske nacionalne manjine u kojoj se ukazuje na problem s plaćanjem poreza na inozemne mirovine, osobito na problem dvostrukog plaćanja poreza na istu mirovinu te dobivanja povrata poreza tek nakon više od godinu dana. Člankom 19. uređuje se ...
Sudske pristojbe u postupku predstečajne nagodbe 16.12.2013
Člankom 17. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), propisano je da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, te se smatra da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za: 1. prioritetne tražbine, 2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, 3. operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.) 4. nabavu ...
Obveza izdavanja računa 16.12.2013
Obveza izdavanja računa 16.12.2013 410-01/13-01/4268 Opći porezni zakon 513-07-21-01/13-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U upitu porezne obveznice navedene u dostavnom spisku navedeno je da je podnositeljica upita zaposlenica u osnovnoj školi koja je neprofitna pravna osoba kao učiteljica razredne nastave te da temeljem usmenog naloga ravnatelja obavlja i prikupljanje novčanih sredstava od učenika za školsku kuhinju, organizirane izlete, ispite znanja, fotografiranje učenika,...
Godišnji odmor zaposlenika sa otežanim uvjetima rada 16.12.2013
Prema odredbi članka 20. Kolektivnog ugovora pravo na najmanje 30 dana godišnjeg odmora ima slijepi službenik i namještenik, donator organa kao i službenik i namještenik koji radi na poslovima na kojima ni uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće u potpunosti zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja. Poslovi administrativnog referenta-upisničara u pravosudnim tijelima nisu poslovi s posebnim uvjetima rada u smislu odredaba propisa o državnim službenicima i namještenicima ...
Trajanje godišnjeg odmora na poslovima s posebnim uvjetima rada 16.12.2013
Prema odredbi članka 20. Kolektivnog ugovora pravo na najmanje 30 dana godišnjeg odmora ima slijepi službenik i namještenik, donator organa kao i službenik i namještenik koji radi na poslovima na kojima ni uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće u potpunosti zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja. Poslovi administrativnog referenta-upisničara u pravosudnim tijelima nisu poslovi s posebnim uvjetima rada u smislu odredaba propisa o državnim službenicima i namještenicima ...
Razmjerni dio godišnjeg odmora 16.12.2013
Mirovanje radnog odnosa ne smatra se prekidom službe odnosno rada u smislu članka 17. stavka 1. Kolektivnog ugovora. Prilikom prelaska službenika i namještenika iz jednog u drugo državno tijelo ne radi se o promjeni poslodavca (poslodavac je Republika Hrvatska) te se ne primjenjuju odredbe o pravu na korištenje razmjernog dijela godišnjeg odmora. Razmjerni dio godišnjeg odmora iz članka 18. Kolektivnog ugovora, može se koristiti tijekom kalendarske godine u kojoj je stečen, ...
Porez na dodanu vrijednost u graditeljstvu 11.12.2013
koji propisuje prijenos porezne obveze u tuzemstvu posebice u dijelu građevinskih usluga.“ Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) obzirom da je isti građevinska tvrtka koja se bavi rekonstrukcijom građevina, uslugom projektiranja, izvođenjem i održavanjem elektroinstalacija kao i drugih radova u vezi s građevinskim objektima. Smatraju da su zbog ...
Ugovor o robno trgovačkom kreditu 11.12.2013
Ugovor o robno trgovačkom kreditu 11.12.2013 423-08/13-01/136 Ostalo 513-07-21-01/13-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Vezano za Vaš upit koji se odnosi na pitanje je li moguće sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, da ugovor o robno trgovačkom kreditu bude sklopljen između dva poduzetnika- trgovačkog društva koje je dobavljač ili proizvođač određene robe/proizvoda i između trgovačkog društva-trgovca koji prodaje proizvode u svojim ...
Preknjiženje PDV-a u predstečajnoj nagodbi 10.12.2013
Člankom 17. Zakona propisano je da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, te se smatra da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za:1. prioritetne tražbine,2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe,3. operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.)4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje,5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge ...
Tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 10.12.2013
Tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 10.12.2013 423-08/13-01/139 Ostalo 513-07-21-01/13-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Nastavno na Vaš zahtjev u kojemu tražite potvrdu da li se Zakon o financijskom poslovanju primjenjuje na poslovne transakcije između osoba javnog prava međusobno ili se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima a vezano za primjenu Odjeljka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine ...
Upis tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost 6.12.2013
Upis tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost 06.12.2013 410-19/13-01/312 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/13-13 Ministarstvo financija - porezna uprava U skladu s odredbama članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekst Zakon) te odredbama članka 5. Pravilnika o porezu na dodanu ...
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za program Marco Polo II 6.12.2013
stavka 2. Pravilnika propisan je postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 8/02 i 11/02), Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske ...
Oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za projekte financirane iz IPA programa 4.12.2013
stavka 2. Pravilnika propisan je postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 8/02 i 11/02), Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske ...
Prijenos porezne obveze kod djelatnosti koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost 2.12.2013
Prijenos porezne obveze kod djelatnosti koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost 02.12.2013 410-19/13-01/648 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/13-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o prijenosu porezne obveze kod djelatnosti koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Sukladno navedenom, iz Zakona i Pravilnika proizlazi da se postupak prijenosa porezne obveze primjenjuje na svakog poreznog ...
Postupak obračun poreza na dodanu vrijednost 2.12.2013
Postupak obračun poreza na dodanu vrijednost 02.12.2013 410-19/13-01/592 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/13-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi pojašnjenja postupka obračuna poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u sljedećim slučajevima:U vezi s navedenim napominjemo da austrijska tvrtka A može putem elektroničkog portala države članice u kojoj ima sjedište, u konkretnom slučaju Republike Austrije, ...
Nabava materijala u državama članicama Europske unije 2.12.2013
U vezi s navedenim postavljena su pitanja:1. Da li je potrebno obračunati porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) po stopi 25 % na materijal i uslugu koji se zaračunava švicarskoj tvrtki A i u tom računu navesti hrvatski PDV identifikacijski broj dodijeljen švicarskoj tvrtki A?2. Da li se na računu navodi švicarski porezni broj i u nastavku se piše prijenos porezne obveze prema čanku 17. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 - ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 17 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2013(401)
> Siječanj(80) > Veljača(25) > Ožujak(34) > Travanj(37) > Svibanj(60) > Lipanj(18) > Srpanj(36) > Kolovoz(12) > Rujan(29) > Listopad(23) > Studeni(22) > Prosinac(25)

Područje

Doprinosi(5)
Gradnja(29)
Gradski i općinski porezi(4)
Igre na sreću i zabavne igre(2)
Javna nabava(6)
Odgoj i obrazovanje(17)
OIB(8)
Opći porezni zakon(12)
Ostalo(94)
Porez na dobit(9)
Porez na dodanu vrijednost(64)
Porez na dohodak(11)
Porez na promet nekretnina(6)
Posebni porezi i trošarine(2)
Radno-pravni odnosi(107)
Tržište kapitala(23)
Županijski porezi(2)

Izvor

HANFA(8)
Ministarstvo financija - porezna uprava(193)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(99)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(33)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(62)
Uprava za sustav javne nabave(6)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite