Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2003
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 314)
Naslov Datum
Oslobodenje od plaćanja poreza na najam stana 31.12.2003
Oslobodenje od plaćanja poreza na najam stana 31.12.2003 410-01/03-01/1253 Porez na dohodak 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi upita Centra za socijalnu skrb Zagreb, Ured Dubrava da Ii štićenik Centra mole ostvariti pravo na oslobodenje od plaćanja poreza na dohodak od imovine, u nastavku odgovaramo:Člankom 23. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih ...
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanju poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2003. godinu 30.12.2003
godinu Na temelju odredbi članka 6. točke 7. i 15. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01 i 94/01), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredaba Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02 i 163/03- u daljnjem tekstu:"Zakon") i odredaba Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03, 188/03 i 198/03- u daljnjem tekstu:"Pravilnik") u svezi s popunjavanjem i podnošenjem godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak, službenicima ...
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi 29.12.2003
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi 29.12.2003 412-02/03-01/67 Ostalo 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Zagrebačke, Sektora upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Odjela za upravne poslove, o plaćanju upravne pristojbe kod izdavanja uvjerenja o posjedovanju cestovnog motomog vozila radi ostvarivanja prava iz ovlasti socijalne skrbi, odnosno o prihvaćanju izdanih Potvrda o imovnom stanju, u ...
Obveza obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na obveze 29.12.2003
Obveza obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na obveze 29.12.2003 410-01/03-01/1261 Porez na dodanu vrijednost 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A" u stečaju (u daljnjem tekstu: "A"), obratilo nam se s pitanjem o obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na obveze nastale temeljem Ugovora o osnivanju prava služnosti, temeljem kojeg društvo "B" kao vlasnik poslužne nekretnine daje vlasniku povlasne nekretnine pravo da se radi prolaza služi ...
Naplata upravne pristojbe 24.12.2003
Člankom 50. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj: 127/00, 150/02 i 163/03) propisano je da se glede utvrđivanja, naplate, povrata poreza, žalbenog postupka i zastare primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 i 150/02).Shodno navedenom, ako je radnja za koju je nadležno tijelo moralo naplatiti pristojbu obavljena, a pristojba nije plaćena, provest de se postupak prisilne naplate upravne pristojbe prema odredbama Glave VI - Ovršni postupak...
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi 24.12.2003
Stoga, kako je predmetno oslobođenje propisano za sve spise i radnje za utvrđivanje poreza i pristojbi te za korištenje poreznih oslobođenja i olakšica ne plaćaju se upravne pristojbe za spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i oviasti vode postupak utvrđivanja poreza i pristojbi te korištenja poreznih oslobođenja i olakšica, ali se ne plaćaju ni upravne pristojbe tijelima koja u postupku za utvrđivanje poreza i pristojbi te za korištenje poreznih ...
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi 23.12.2003
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi 23.12.2003 412-02/03-01/5 Ostalo 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Šibensko - kninske, dostavljen od Područnog ureda Šibenik, o plaćanju upravne pristojbe kod izdavanja uvjerenja o posjedovanju cestovnog motornog vozila radi ostvarivanja prava iz ovlasti socijalne skrbi kod nadležnog Centra za socijalni rad, u nastavku odgovaramo. Stoga, kako je predmetno oslobođenje...
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina prema odredbama Ovršnog zakona 23.12.2003
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina prema odredbama Ovršnog zakona 23.12.2003 410-20/03-01/170 Porez na promet nekretnina 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Područnog ureda Split o mogućnosti naplate eventualnih troškova nastalih kod procjene vrijednosti nekretnina temeljem odredaba Ovršnog zakona, u nastavku odgovaramo. Prema članku 87. stavak 3. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj: 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) vrijednost nekretnine, u postupku ...
Plaćanje prireza porezu na dohodak 22.12.2003
Plaćanje prireza porezu na dohodak 22.12.2003 410-01/03-01/1208 Gradski i općinski porezi 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi upita gospodina "A" o načinu obračunavanja i plaćanja prireza porezu na dohodak ako je prebivalište poreznog obveznika u Novalji, a boravište u Zagrebu, u nastavku odgovaramo:Člankom 30a. stavkom 2. Zakona o fmanciranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, ...
Primjena poreznih propisa kod kapitalnih poslovnih promjena 22.12.2003
Skupština društva "A" donijela odluku po kojoj se dionice mogu zamijeniti kada se pojavi kupac udjela u društvu "B".Knjigovodstvene i tržišne vrijednosti udjela i kapitala različite su i njihov odnos može se izraziti u slijedećim -vrijednostima: knjižna vrijednost 1% kapitala društva "A" je 20 novčanih jedinica, - tržišna (burzovna cijena dionica) vrijednost 1% kapitala društva "A" je 25 novčanih jedinica, - knjižna vrijednost 1% udjela društva "A" u društvu "B" je 10 ...
Produženo mirovinsko osiguranje 19.12.2003
Produženo mirovinsko osiguranje 19.12.2003 411-01/03-01/182 Doprinosi 513-07/03-1 Ministarstvo financija - porezna uprava Vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 i 175/05 - dalje u tekstu Zakon), i poslove utvrđivanja doprinosa obveznicima doprinosa po osnovi produženog mirovinskog osiguranja (šifra osnove osiguranja 1100) u nekim su slučajevima obveznicima doprinosa izdana pogrešna rješenja. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ...
Razdvajanje PDV-a od zakupnine 19.12.2003
nov., broj 47/95 do 73/00), obveznik poreza na dodanu vrijednost je poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2. i 3.Društvo - zakupodavatelj poslovnog prostora, porez na dodanu vrijednost porez obračunava prema izdanim računima te činjenica da će u postupku cesije iznos temeljem ustupljenog potraživanja biti djelomično naplaćen na redovni račun cedenta (dio za porez na dodanu vrijednost sadržan u potraživanju), a dio na poseban račun ...
Naknada za uporabu radijske frekvencije 18.12.2003
Naknada za uporabu radijske frekvencije 18.12.2003 410-19/03-01/416 Porez na dodanu vrijednost 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U dopisu što nam ga je uputila gospoda "A", postavljen je upit je li društvo "B" pravilno postupilo obračunavši porez na dodanu vrijednost na prefakturiranu naknadu za uporabu radijskih frekvencija za radio stanicu koja se nalazi na plovilu što ga, temeljem financijskog leasinga, otplaćuju toj tvrtki. Prema članku 8. stavak 1. Zakona o ...
Tuzemni porezni obveznik na usluge davanja 17.12.2003
Tuzemni porezni obveznik na usluge davanja 17.12.2003 410-19/03-01/259 Porez na dodanu vrijednost 513-07/03-3 Ministarstvo financija - porezna uprava U predmetnom dopisu postavljen je upit je li tuzemni porezni obveznik na usluge davanja u zakup brodica «puno za prazno» pravilno primijenio stopu poreza na dodanu vrijednost 0% ili je bio dužan primijeniti stopu 22%, obzirom da je u članku 5. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano da se porez na dodanu vrijednost plaća ...
Preknjižavanje pretplate po PDV-u na obvezu PDV-a pri uvozu 17.12.2003
Preknjižavanje pretplate po PDV-u na obvezu PDV-a pri uvozu 17.12.2003 410-19/03-01/428 Porez na dodanu vrijednost 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A", obratilo nam se s upitom postoji li mogućnost preknjižavanja pretplate po PDV-u na obvezu PDV-a pri uvozu, na koje odgovaramo. Prema odredbama članka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), porezni obveznik je dužan platiti porez pri uvozu dobara zajedno s carinskim ...
Izuzimanje nekretnine iz obrta i oporezivanje dohotka od imovine 17.12.2003
Izuzimanje nekretnine iz obrta i oporezivanje dohotka od imovine 17.12.2003 410-20/03-01/195 Porez na dohodak 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi upita autoprijevoznika "A" o načinu iznošenja nekretnine iz Popisa dugotrajne imovine obrta i iznajmljivanja apartmana, u nastavku odgovaramo:Vlasnik obrta u Popisu dugotrajne imovine ima apartman koji nije koristio u poslovne svrhe niti je obračunavao amortizaciju. Člankom 35. stavcima 1. i 2. Zakona o financiranju ...
Pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost plaćen prilikom uvoza donirane opreme 15.12.2003
Odredbama članka 12. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članka 70. stavci 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) propisano je da je oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i ...
Obračun poreza na dodanu vrijednost 15.12.2003
Obračun poreza na dodanu vrijednost 15.12.2003 410-19/02-01/507 Porez na dodanu vrijednost 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Dopisom pod gornjim brojem obratili ste nam se za davanje suglasnosti na vaše mišljenje u vezi s upitom poduzeća "A" o tome treba li se za iznos primljenog jamstva na ime zakupnine ispostaviti račun i obračunati porez na dodanu vrijednost kao da se radi o predujmu. Suglasni smo s vašim odgovorom po kojem je za primljeni iznos jamstva potrebno ...
Otpis trgovačke robe neodgovarajuće kvalitete 12.12.2003
Otpis trgovačke robe neodgovarajuće kvalitete 12.12.2003 410-19/03-01/431 Porez na dodanu vrijednost 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik je u siječnju 2003. uputio pisanu zamolbu za dolazak djelatnika Porezne uprave radi otpisa trgovačke robe neodgovarajuće kvalitete ( građevinski materijal-vapnena cementna žbuka, ljepila za stiropor, ljepila za keramiku, hirofa-stvrdnuta s rokom uporabe koji je prošao i dr.), u količini koja prelazi visinu ...
Zastupanje u prodaji polica osiguranja 10.12.2003
Zastupanje u prodaji polica osiguranja 10.12.2003 410-19/03-01/402 Porez na dodanu vrijednost 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Banka "A", dobila je ovlaštenje za zastupanje u prodaji polica osiguranja, stoga postavljaju pitanje jesu li obvezni obračunavati porez na dodanu vrijednost na pripadajuću proviziju. Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članka 59. stavak 1. Pravilnika o ...
PDV na iznos poreza na cestovna motorna vozila 9.12.2003
PDV na iznos poreza na cestovna motorna vozila 9.12.2003 410-19/03-01/409 Porez na dodanu vrijednost 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A", postavilo nam je pitanje plaća li se porez na dodanu vrijednost na iznos poreza na cestovna motorna vozila za koji ih leasing društvo s kojim imaju sklopljen ugovor o operativnom leasingu tereti, na koje u nastavku odgovaramo. U tom smislu, zaračunati odnosno "prefakturirani" porez je zapravo nadoknada učinjenih izdataka ...
Oporezivanje plovila 9.12.2003
Oporezivanje plovila 9.12.2003 410-20/03-01/85 Posebni porezi i trošarine 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Obratili ste nam se s upitom oporezuju li se brodovi iznad 12 metara dužine , težine preko 15 bruto tona koji prevoze više od 12 putnika porezom na promet nekretnina ili posebnim porezom na osobne automobile, ostala motona vozila, plovila i zrakoplove, obzirom da Ministarstvo pomorstva, prometa i veza - Lučka kapetanija Split navedene brodove smatra nekretninom. ...
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornh vozila prilikom statusne promjene 9.12.2003
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornh vozila prilikom statusne promjene 9.12.2003 410-19/03-01/394 Posebni porezi i trošarine 513-07/03-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Ustanova za hitnu, medicinsku pomoć Zagreb, zatražila je mišljenje plaća li se posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornh vozila prilikom statusne promjene. Iz navedenog proizlazi da se u konkretnom slučaju radi o stjecanju rabljenih motornh vozila ...
Porez na promet nekretnina 8.12.2003
Porez na promet nekretnina 8.12.2003 410-20/03-01/157 Porez na promet nekretnina 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit osobe "A" o poreznom tretmanu izvanbračne zajednice u ostvarivanju prava na oslobodenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, te o tome smatra li se kupnjom prve nekretnine kada gradanin kupuje u pravilu drugu nekretninu ali se radi o jedinoj nekretnini u njegovom vlasništvu, u nastavku odgovaramo. Navedeno proizlazi i iz odredaba Zakona iz kojih ...
Izvršenje presuda o isplati zaostalih plaća zaposlenika tvrtke 8.12.2003
Izvršenje presuda o isplati zaostalih plaća zaposlenika tvrtke 8.12.2003 410-01/03-01/1174 Porez na dohodak 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi upita poreznih savjetnika o načinu isplate plaća zaposlenika tvrtke "A" prema presudama Općinskog suda u Crikvenici, u nastavku odgovaramo:Zaposlenici tvrtke "A" podnijeli su tužbe Općinskom sudu u Crikvenici za isplatu zaostalih plaća u razdoblju od listopada 1995. Člankom 18. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 13 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2003(314)
> Siječanj(23) > Veljača(31) > Ožujak(37) > Travanj(29) > Svibanj(35) > Lipanj(24) > Srpanj(30) > Kolovoz(6) > Rujan(29) > Listopad(13) > Studeni(27) > Prosinac(30)

Područje

Doprinosi(39)
Gradski i općinski porezi(10)
Opći porezni zakon(9)
Ostalo(8)
Porez na dobit(19)
Porez na dodanu vrijednost(139)
Porez na dohodak(39)
Porez na promet nekretnina(34)
Posebni porezi i trošarine(12)
Županijski porezi(5)

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(314)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite