Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Tržište kapitala
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 114)
Naslov Datum
Ulaganje u financijske instrumente povezane osobe 26.9.2016
Pored navedenoga pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit potrebno je uzeti u obzir i odredbe članka 5.a stavka 1. Zakona o porezu na dobit prema kojemu se prava propisana odredbama toga Zakona, koja se osobito odnose na umanjenje porezne osnovice, izuzeća, oslobođenja od plaćanja poreza i poreza po odbitku ili umanjenje porezne obveze, porezni obveznik neće moći koristiti za aranžmane ili niz aranžmana ako se utvrdi da ih je porezni obveznik osnovao radi ostvarivanja, kao glavne ...
Isključenje prava glasa prilikom preuzimanja dioničkog društva 25.4.2014
Isključenje prava glasa ponuditelju i osobama koje s njim djeluju zajednički, propisano navedenim odredbama ZPDD-a, može prestati samo iznimno, i to u skladu s odredbama stavaka 4. i 5. članka 13. ZPDD-a, kojima je propisano sljedeće: (4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, isključenje prava glasa prestat će i prije dana isplate i prijenosa dionica pohranjenih u ponudi za preuzimanje ako ponuditelj i/ili osobe koje s njim djeluju zajednički padnu do ili ispod praga od 25% dionica s ...
Ulaganje imovine UCITS fondova u udjele i dionice investicijskih fondova 14.3.2014
st. 1. točke 3. Zakona, odnosno u: 1. udjele u UCITS fondovima koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, ili 2. udjele u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, i to pod sljedećim uvjetima: a) takvi investicijski fondovi dobili su odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela države članice ili treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom i podliježu ...
Sklapanje ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti 29.11.2013
Društvo za osiguranje dužno je sklopiti ugovor o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti sukladno odredbama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine broj 151/05, 36/09, 75/09 i 76/13) i uvjetima za osiguranje koji su dostavljeni Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) u svrhu provjere jesu li sukladni zakonskim propisima, aktuarskim načelima i pravilima struke i na koje Agencija nije imala primjedbe te sukladno cjenicima i ...
Uzastopne revizije alternativnih investicijskih fondova 26.7.2013
stavku 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne Novine“ broj 16/13) Temeljem odredbe članka 15. stavka 1. točke 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ 140/05 i 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26. 07. 2013.g. Slijedom navedenih odredbi, broj uzastopnih revizija koje može obaviti isto revizorsko društvo, kako za društvo za upravljanje alternativnim ...
Uzastopne revizije otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom 26.7.2013
stavku 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javom ponudom („Narodne Novine“ broj 16/13) Temeljem odredbe članka 15. stavka 1. točke 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ 140/05 i 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26.07.2013.g. Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne Novine“ broj 16/13, dalje: Zakon) unosi ograničenja u pogledu ...
Uzastopne revizije otvorenih investicijskih fondova 26.7.2013
stavku 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javom ponudom („Narodne Novine“ broj 16/13) Temeljem odredbe članka 15. stavka 1. točke 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ 140/05 i 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26.07.2013.g. Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne Novine“ broj 16/13, dalje: Zakon) unosi ograničenja u pogledu ...
Zastupanje u osiguranju kod međusobno konkurentnih proizvoda osiguranja 12.7.2013
Zastupanje u osiguranju kod međusobno konkurentnih proizvoda osiguranja 12.7.2013 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Na temelju odredbe članka 15. točke 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12 ), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. srpnja 2013. stavkom 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine broj 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13) propisano je da društva za zastupanje u osiguranju, ...
Primjena čl. 233. Zakona o osiguranju 7.6.2013
Zakona o osiguranju 7.6.2013 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Na temelju odredbe članka 15. točke 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12 ), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 07. lipnja 2013. Međusobno konkurentni proizvodi osiguranja u skupini životnih osiguranja, utvrđuju se na osnovi glavnog rizika koji ugovor pokriva, a određuju se prema vrstama životnih osiguranja ...
Vezani zastupnik 10.5.2013
Međutim, prilikom sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji između dvije osobe koje su sukladno odredbama ZTK ovlaštene pružati investicijske usluge i/ili obavljati investicijske aktivnosti, potrebno je, između ostalog, voditi računa o sukobima interesa sukladno odredbama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima te naknade ili provizije ugovoriti na način da one ne predstavljaju nedopuštene dodatne poticaje u smislu odredbi Pravilnika o obvezama poslovnog ponašanja investicijskog ...
Povećanje temeljnog kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje 15.3.2013
4. iznos za koji je pojednostavnjeno smanjen temeljni kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala, a sukladno odredbi stavka 4. točke 3. istog članka Zakona o trgovačkim društvima, dio iznosa uplaćenog u rezerve kapitala društva za osiguranje od strane dioničara tog društva, može se upotrijebiti za povećanje temeljnog kapitala društva za osiguranje pod uvjetom da taj iznos prelazi iznos propisan stavkom 1. tog članka, odnosno nakon što je društvo za osiguranje unijelo u...
Što se smatra poslovnim prostorom 12.3.2013
Što se smatra poslovnim prostorom 12.3.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala Svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, ali i svako pokretno mjesto (kombi i dostavna vozila) što služi za obavljanje djelatnosti isporuke dobara i obavljanje usluga. Poslovnim prostorom smatra se i prostor kojeg obveznik fiskalizacije radi potrebe obavljanja djelatnosti koristi samo povremeno ili privremeno za potrebe održavanja sajmova, seminara ili provedbu sličnih djelatnosti....
Tko nije obveznik fiskalizacije 12.3.2013
Tko nije obveznik fiskalizacije 12.3.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala 1. Prema odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom porezni obveznici nisu obveznici fiskalizacije za obavljanje sljedećih -djelatnosti: prodaja karata ili žetona u putničkom -prometu, naplata -cestarine, punjenje naftnim derivatima aviona na -avioservisima, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim -prostorima, prodaja proizvoda i/ili usluga u ...
Način numeriranja brojeva računa 12.3.2013
Način numeriranja brojeva računa 12.3.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala Numerički broj računa mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, s time da svake kalendarske godine obvezno kreće od broja 1. Nisu dozvoljene razne kombinacije, kao na primjer 7001, 100001, ili slično. Obveznik fiskalizacije može kao dodatni element na računu iskazati i svoje brojčane oznake koje mu trebaju radi lakšeg knjigovodstvenog praćenja ...
Gotovinski promet 12.3.2013
Gotovinski promet 12.3.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala Plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama i kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom, ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim izravnog plaćanja na račun. MMIN201D20130312N1508
Obveze svih obveznika fiskalizacije 12.3.2013
Obveze svih obveznika fiskalizacije 12.3.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala Njihove se obveze mogu podijeliti u 3 skupine:1. internim aktom propisati način numeriranja brojeva računa i popis poslovnih prostora s njihovim opisom. Interni akt se ne mora dostaviti u Poreznu upravu, nego mora biti u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije,2. računi što ih obveznici fiskalizacije ispostavljaju za isporučena dobra i obavljene usluge moraju ...
Obveznici provedbe fiskalizacije 12.2.2013
Obveznici provedbe fiskalizacije 12.2.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala Slijedeće fizičke i pravne osobe za obavljanje djelatnosti za koje su, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Općeg poreznog zakona obvezni izdavati račune za isporučena dobra ili obavljene usluge:1. Fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koje obavljaju:a) Obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti,b) ...
Kad je potrebno fiskalizirati račun ako hotelski gost naruči dostavu hrane i pića u sobu 12.2.2013
Kad je potrebno fiskalizirati račun ako hotelski gost naruči dostavu hrane i pića u sobu 12.2.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala U ovom slučaju mogu biti dvije različite situacije:a) u hotelskom restoranu se izdaje račun za plaćanje u gotovini, a gost ga plaća u gotovini nakon što mu se hrana i piće dostave u sobu - takav račun je potrebno fiskalizirati prilikom njegovog izdavanja,b) gost je zatražio da se za svotu tog računa tereti ukupni ...
Propisani elementi računa 12.2.2013
Propisani elementi računa 12.2.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak porezni obveznik je dužan ispostaviti račun za svaku isporuku i obavljenu uslugu, i to najmanje u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje. Osim podataka propisanih Zakonom o porezu na dohodak račun mora sadržavati i ove podatke:1.Datum i vrijeme izdavanja računa - datum, sat, minuta 2.broj ...
Gotovinska plaćanja između obveznika fiskalizacije 12.2.2013
Gotovinska plaćanja između obveznika fiskalizacije 12.2.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala Obveznik fiskalizacije može drugom obvezniku fiskalizacije plaćati gotovim novcem, i -to:za nabavu proizvoda i usluga do 5.000,00 kuna po jednom -računu,za potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjača gotovim -novcem,za namjene na temelju posebne odluke ministra financija. 3.Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe -koje: prosječno godišnje ...
Obavljanje sezonske djelatnosti 12.2.2013
Obavljanje sezonske djelatnosti 12.2.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala U takvim su slučajevima porezni obveznici dužni provesti postupak fiskalizacije prije početka obavljanja sezonske djelatnosti, to jest obvezni su:• donijeti interni akt s podacima o poslovnom prostoru i pravilima o numeriranju računa,• prilagoditi sadržaj i način numeriranja računa, te istaknuti naljepnicu o izdavanju i uzimanju računa. Ako račune naplaćuju u gotovini ...
Kakve su obveze obveznika fiskalizacije koji obavljaju promet u gotovini 12.2.2013
Kakve su obveze obveznika fiskalizacije koji obavljaju promet u gotovini 12.2.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala 1. Ako to već ranije nisu učinili, od Financijske agencije nabaviti aplikativni certifikat za elektroničko potpisivanje elemenata računa i za identifikaciju prilikom elektroničke razmjene podataka s Poreznom upravom. Ako se promjeni neki od podataka, a osobito ako se u poslovnom prostoru djelatnost prestane obavljati, ili obveznik ...
Storniranje fiskalnog računa 12.2.2013
Storniranje fiskalnog računa 12.2.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala Kad je račun za promet u gotovini pogrešno ispostavljen putem elektroničkog naplatnog uređaja obveznik fiskalizacije dužan je taj račun stornirati putem istog elektroničkog naplatnog uređaja. Dakle, u svim slučajevima kad je ispisan pogrešan broj računa, kad je odbijena kreditna kartica, ili u sličnim situacijama, potrebno je fiskalizirati 3 dokumenta: prvi račun, račun za ...
Prestanak rada elektroničkog naplatnog uređaja 12.2.2013
Prestanak rada elektroničkog naplatnog uređaja 12.2.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala Ako dođe do potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja, a obveznik fiskalizacije nema zamjenski elektronički uređaj, izdaje račune prema postupku propisanom za male obveznike fiskalizacije. Obveznik fiskalizacije dužan je odmah po uspostavljanju internet veze s Poreznom upravom i zaprimanju JIR-a na kopijama ispostavljenih računa što su uvezane u ...
Provedba postupka fiskalizacije na područjima na kojima nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka 12.2.2013
Provedba postupka fiskalizacije na područjima na kojima nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka 12.2.2013 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Tržište kapitala Ako obveznik fiskalizacije obavlja jednu ili više djelatnosti što su podložne fiskalizaciji u prometu u gotovini a u poslovnom prostoru nije moguće uspostaviti internet vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, obvezan je u Poreznoj upravi ovjeriti propisanu knjigu računa (uvezeni blok paragon računa)...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2016(1) 2014(2) 2013(23) 2012(19)
2011(2) 2010(46) 2009(11) 2008(2)
2007(7) 2006(1)

Područje

< SviTržište kapitala

Izvor

HANFA(97)
Ministarstvo financija - porezna uprava(17)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite