Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 149
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3711)
Naslov Datum
Administrativno i tehničko osoblje misija 27.2.2006
Prema članku 18. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) porez na cestovna motorna vozila ne plaća se na vozila Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na vozila tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na vozila zdravstvenih ustanova, vatrogasnih jedinca, diplomatskih ...
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Zagreb - Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji 17.7.2002
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Zagreb - Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji 17.7.2002 410-20/02-01/49 Porez na promet nekretnina 513-07/02-4 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama o izgledu članka ugovora o kupoprodaji koji se odnosi na plaćanje poreza na promet nekretnina, nastavno odgovaramo. godine, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina kod prodaje stanova prema odredbama Zakona o ...
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Zagreb - Zakon o porezu na promet nekretnina 24.7.2002
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Zagreb - Zakon o porezu na promet nekretnina 24.7.2002 410-20/02-01/61 Porez na promet nekretnina 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama o načinu utvrđivanja porezne osnovice za utvrđivanje poreza na promet nekretnina, odnosno da li u poreznu osnovicu za utvrđivanje poreza na promet nekretnina ulazi i vrijednost komunalne infrastrukture, nastavno odgovaramo. ...
Agencija za privremeno zapošljavanje 14.10.2004
Agencija za privremeno zapošljavanje 14.10.2004 410-01/04-01/1190 Porez na dodanu vrijednost 513-07/21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Banka "A", obratila nam se u vezi oporezivanja usluga koje pruža Agencija "B". Prema odredbama Zakona o radu (Narodne novine, od broja 38/95 do 30/04), agencije "B" kao poslodavac, ustupaju radnike drugom poslodavcu (korisniku) za obavljanje privremenih poslova. Prema članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, ...
Ako banka obavlja za Hrvatsku radioteleviziju (HRT) uslugu naplate pristojbi putem trajnog naloga te za tu uslugu od HRT-a da li je obvezna obračunavati porez na dodanu vrijednost za navedenu uslugu 25.2.2010
Ako banka obavlja za Hrvatsku radioteleviziju (HRT) uslugu naplate pristojbi putem trajnog naloga te za tu uslugu od HRT-a da li je obvezna obračunavati porez na dodanu vrijednost za navedenu uslugu 25.2.2010 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Porez na dodanu vrijednost Uslugama vođenja računa, sukladno navedenim odredbama Pravilnika, smatra se među ostalim i usluga trajnog naloga. Ako banka u konkretnom slučaju za HRT obavlja uslugu naplate putem trajnog naloga odnosno ...
Ako se društvo bavi posredovanjem u sklapanju kredita za neko drugo društvo postavlja se pitanje oporezuje li se provizija za posredovanje porezom na dodanu vrijednost 25.2.2010
Ako se društvo bavi posredovanjem u sklapanju kredita za neko drugo društvo postavlja se pitanje oporezuje li se provizija za posredovanje porezom na dodanu vrijednost 25.2.2010 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Porez na dodanu vrijednost Obzirom da se prema odredbama članka 11.a stavak 1. točka b. Zakona ugovaranje kredita smatra uslugom oslobođenom plaćanja poreza na dodanu vrijednost, a ugovaranje se može obaviti i u tuđe ime i tuđi račun što odgovara posredovanju ...
Ako se na kraju godine utvrdi da je postotak odbitka pretporeza umjesto 1% bio 2%, da li se tada odbitni PDV obračunava na ukupne račune 31.5.2010
Ako se na kraju godine utvrdi da je postotak odbitka pretporeza umjesto 1% bio 2%, da li se tada odbitni PDV obračunava na ukupne račune 31.5.2010 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Porez na dodanu vrijednost U navedenom slučaju porez na dodanu vrijednost po stopi 2% može se odbiti kao pretporez samo po računima koji se nisu mogli u cijelosti pripisati oporezivim ili oslobođenim isporukama te je potrebno utvrditi iznos pretporeza koji se odnosni na isporuke dobara i usluga ...
Ako se službeni automobil koristi isključivo u privatne svrhe a za tu uslugu zaposlenici društvu za osiguranje plaćaju naknadu, da li je takva uplata oporeziva PDV-om i da li za nju društvo mora izdati račun zaposleniku. 31.5.2010
31.5.2010 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Porez na dodanu vrijednost Zaključujemo da se u opisanom slučaju davanja službenog automobila za korištenje isključivo u privatne svrhe radi o usluzi najma, te je društvo obvezno izdati račun i zaračunati porez na dodanu vrijednost. U svezi s priznavanjem pretporeza po ulaznim računima pri nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, te troškova korištenja tih dobara kad se zaposlenicima utvrđuje ...
Aktiviranje ePorezne temeljem punomoći dobivenih od klijenata 29.9.2010
U smislu propisanog člankom 36. stavkom 1. Zakonom o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09; u nastavku: ZUP), koji se supsidijarno primjenjuje temeljem članka 4. OPZ-a, za opunomoćenika se može odrediti odvjetnik, odvjetnički ured ili druga pravna osoba koja na temelju zakona može zastupati stranku, odnosno svaka druga potpuno poslovno sposobna osoba, osim one koja se bavi nadripisarstvom, pri čemu radnje koje u postupku poduzima opunomoćenik, u granicama dane punomoći,...
Aktivnosti djece u snimanju reklama 18.8.2015
Aktivnosti djece u snimanju reklama 18.8.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati („Narodne novine“, broj 62/10), propisuje uvjete i vrste aktivnosti u kojima djeca mogu sudjelovati, sukladno Ustavom zajamčenoj i Zakonom propisanoj zaštiti maloljetnika. Ukupno razdoblje trajanja aktivnosti, dnevno i tjedno trajanje aktivnosti te odmori za vrijeme ...
Amortizacija goodwilla prema Pravilniku o amortizaciji 9.1.2002
Amortizacija goodwilla prema Pravilniku o amortizaciji 9.1.2002 410-01/02-01/6 Porez na dobit 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik "A" obratio nam se sa upitom glede amortizacije goodwilla koji se pojavljuje prilikom stjecanja, kao razlika troška stjecanja i neto vrijednosti imovine. Porezni obveznik koji za svoje potrebe otpisuje dugotrajnu imovinu po metodama i stopama različitim od stopa propisanih Pravilnikom, a ukupno utvrđeni iznos amortizacije za ...
Aneks ugovora 4.11.2008
Člankom 14. stavkom 2. točkom 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07), propisano je da se Ugovor o javnim radovima može sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave ako dodatni javni radovi nisu uključeni u projekt na temelju kojeg se sklapa osnovni ugovor, niti u osnovni ugovor o javnim radovima, a zbog nepredviđenog događaja potrebni su za ispunjenje onoga što je tim ugovorom o javnim radovima određeno kad se ugovor sklapa s gospodarskim subjektom iz osnovnog ...
Arbitraža u postupku donošenja pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati 21.8.2014
Arbitraža u postupku donošenja pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati 21.8.2014 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Ako u postupku izrade i donošenja pravila o proizvodno-održavajućim i nužnim poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ili isključenja s rada, sukladno članku 214. U slučaju kada se sindikat i poslodavac ne mogu sporazumjeti niti o imenovanju predsjednika arbitražnog vijeća, a ta pitanja nisu drukčije ...
Arbitražni postupak 29.2.2016
Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje kada je pravomoćnom sudskom presudom određeno da jedna pravna osoba drugoj pravnoj osobi nadoknadi parnične troškove, a u kojim troškovima je sadržan i PDV, da li je pravna osoba koja na svoj račun primi novčani iznos parničnih troškova u kojima je i PDV, drugoj pravnoj osobi koja je konačni platitelj tih troškova, dužna izdati račun u kojem će biti sadržan i PDV iz pravomoćne presude? Predmet oporezivanja PDV-om je prema članku 4. ...
Arhitektonska snimka mora sadržavati izvedeno stanje zgrade, a ne nacrte zgrade kakva se planira izgraditi 11.5.2012
90/11), skrećemo pozornost na odredbu članka 8. stavak 3. tog Zakona kojom je propisano da arhitektonska snimka, ovisno o vrsti zgrade, sadržava:1. Opće -podatke: ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište podnositelja -zahtjeva, tvrtka/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta s dokazom ovlaštenja,2. Lokaciju -zgrade: ulica i kućni broj (ako je određen), broj katastarske čestice i -općine, namjena zgrade,3. Arhitektonski opis zgrade (struktura i opis dijelova zgrade),4. Iskaz ...
Arhiviranje računa u izdanih elektroničkom obliku 22.4.2013
Pravilnika propisano je da računi u elektroničkom obliku moraju biti pohranjeni u izvornom obliku u kojem su i poslani u skladu s posebnim propisima, da vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja pohranjenih računa moraju biti zajamčeni od trenutka izdavanja do kraja razdoblja čuvanja, a podaci koje sadrže računi ne smiju se mijenjati. Nadalje je propisano da porezni obveznik na zahtjev Porezne uprave ili drugog tijela nadležnog za nadzor mora omogućiti uvid u ispostavljene i...
Autobusni prijevoz putnika koji obavljaju strani porezni obveznici 22.7.2013
Autobusni prijevoz putnika koji obavljaju strani porezni obveznici 22.07.2013 410-19/13-01/316 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/13-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Dostavili ste nam pitanja u vezi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) a koja se tiču autobusnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske koje ...
Autokamp je građevina 4.6.2012
Autokamp je građevina 4.6.2012 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja U povodu vašeg upita o tome smatra li se autokamp zajedno sa svim svojim objektima jedinstvenom tehničko-tehnološkom cjelinom, odnosno može li se smatrati građevinom, dajemo sljedeće mišljenje. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) propisano je da je građevina građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevnih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i ...
Automati za zabavu 14.3.2003
Automati za zabavu 14.3.2003 410-19/01-01/652 Porez na dodanu vrijednost 513-07/03-02 Ministarstvo financija - porezna uprava Udruga priređivača zabavnih igara iz Zagreba, obratila nam se za mišljenje o tome jesu li priređivači zabavnih igara putem automata obvezni izdavati račune za svoje usluge ili se mogu svrstati u poduzetnike koji nisu dužni izdavati račune sukladno odredbama članka 74. stavci 5. i 6. Pravilnika o porez na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/...
Autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu 5.9.2012
Pretpostavka je da ugovor o radu, odnosno radnopravna dokumentacija (kolektivni ugovor, sistematizacija poslova, opis radnih mjesta, zakonski propisi i podzakonski akti koji uređuju područje rada i slično) sadržava bitna obilježja poslova, odnosno prava i obveze radnika, iz kojih, primjerice, proizlazi da ne postoje nikakvi poslovni rizici za radnika, radnik ulaže u poslovni proces samo svoj rad (fizički i/ili umni), poslodavac, u pravilu, određuje vrstu, mjesto i vrijeme rada, radnik...
Ažuriranja adresa članova mirovinskih fondova 27.4.2012
Sukladno navedenim odredbama podaci o članovima koji obuhvaćaju i adresu člana, Regos šalje obveznim mirovinskim društvima, te bi također u slučaju promjene adrese Regos trebao obavijestiti obvezno mirovinsko društvo, kako bi mirovinsko društvo moglo ispuniti svoju obvezu prema članu fonda da mu dostavi pisanu informaciju koja sadrži podatke o imovini koja se nalazi na njegovom računu, o datumima uplate i svotama doprinosa koje je član imao u odgovarajućem razdoblju iz članka ...
Banka 'A' d.d. Beograd u stečaju - filijala Split - određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja 5.9.2011
Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. S obzirom da u većini slučajeva strana osoba za koju nastaje povod za praćenje ne obavlja ...
Banke, na zahtjev klijenta, dostavljaju inozemnoj banci papire putem Fedex-a te navedenu uslugu prefakturiraju klijentu, pa se postavlja pitanje o oporezivanju navedene usluge 25.2.2010
Banke, na zahtjev klijenta, dostavljaju inozemnoj banci papire putem Fedex-a te navedenu uslugu prefakturiraju klijentu, pa se postavlja pitanje o oporezivanju navedene usluge 25.2.2010 0:00:00 Ministarstvo financija - porezna uprava Porez na dodanu vrijednost U skladu s navedenim odredbama Zakona i Pravilnika usluga dostave obrazaca koju banke obave klijentima ne može se smatrati uslugom oslobođenom plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Obzirom da osnovicu za obračun poreza na dodanu ...
Bespovratna sredstva 22.7.2003
Fond sklapa ugovor s jedinicama lokalne/područne samouprave u kojem je definirano da će Fond doznačavati sredstva isključivo na žiro-račune izvođača radova temeljem ispostavljenih privremenih/okončanih situacija, koje korisnici bespovratne potpore (gradovi i općine) dostavljaju Fondu uz zahtjev za plaćanje krajnjem izvođaču radova. Pojedine jedinice lokalne/područne samouprave su ovlastile svoje komunalno poduzeće da ono provodi investiciju, a za radove koje ne provodi to ...
Bitna obilježja radnog odnosa 19.5.2010
Slijedom navedenog, a obzirom da u Vašem upitu nema dovoljno konkretnih informacija o svim bitnim aspektima koji utječu na ocjenu obilježja toga rada, stajališta smo da bi se u slučaju obavljanja posla prodaje karata za redovne brodske linije u nekom vremenskom periodu, koja se prodaju u prostoru i na mjestu koje je odredio poslodavac prema redovnom, unaprijed utvrđenom radnom rasporedu i to na način i pod uvjetima koje također određuje poslodavac, radilo o vrsti posla koji ima ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 149 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(20) 2016(117) 2015(338) 2014(469)
2013(401) 2012(358) 2011(259) 2010(339)
2009(164) 2008(92) 2007(142) 2006(176)
2005(152) 2004(142) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(101)
Gradnja(226)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
Javna nabava(158)
Odgoj i obrazovanje(75)
Odvjetnici - tarife i kodeks(88)
OIB(77)
Opći porezni zakon(80)
Ostalo(228)
Porez na dobit(151)
Porez na dodanu vrijednost(1039)
Porez na dohodak(460)
Porez na promet nekretnina(131)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(594)
Tržište kapitala(114)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)
Županijski porezi(27)

Izvor

HANFA(98)
Hrvatska odvjetnička komora(88)
Ministarstvo financija - porezna uprava(2358)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(568)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(220)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(221)
Uprava za sustav javne nabave(158)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite