Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Porez na dohodak
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 457)
Naslov Datum
Troškovi prijevoza na posao i s posla 25.1.2017
Troškovi prijevoza na posao i s posla 25.01.2017 410-01/16-01/2725 Porez na dohodak 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem postavljenih upita o poreznom tretmanu troškova prijevoza na posao i s posla „koje bi poslodavac vršio radnicima (a na to pristaje) prema cijenama mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte skupljeg prijevoznika (čiji vozni red odgovora radnom vremenu radnika)“ te „da li bi se ista takva isplata troškova prijevoza na posao i s ...
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu 19.12.2016
Naime, člankom 24. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak propisno je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna, što predstavlja znatno povoljniju situaciju za umirovljenike koji primaju mirovinu iz inozemstva u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje jer će njihovi iznosi mirovina kasnije i u manjem djelu ulaziti u oporezivanje ...
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu (SAD) 19.12.2016
godine, propisno je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna, što predstavlja znatno povoljniju situaciju za umirovljenike koji primaju mirovinu iz inozemstva u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje jer će njihovi iznosi mirovina kasnije i u manjem djelu ulaziti u oporezivanje najvišom stopom poreza na dohodak, koja je također ...
Isplata božićnice 5.12.2016
Isplata božićnice 05.12.2016 410-01/16-01/2616 Porez na dohodak 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo vaš podnesak kojim postavljate upit vezan uz način isplate prigodne nagrade radnicima (božićnice), za koju navodite da predstavlja oporeziv dohodak, sukladno članku 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. Zakona, smatraju oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) i koji se kao takvi, moraju, sukladno članku 90. Pravilnika...
Dvostruko oporezivanje inozemnih mirovina 2.12.2016
Kod naznačenih slučajeva isplate mirovine iz sustava zakonskog socijalnog osiguranja, rješenja iz pojedinih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja se uglavnom dijele na slučajeve kada država izvora ima isključivo pravo oporezivanja odnosnih mirovina (Belgija, Kina, Mauricijus, Makedonija, Maroko, Njemačka, Oman, Poljska, Rumunjska, San Marino) i slučajeva u kojima država izvora može oporezivati odnosne mirovine (Danska, Finska, JAR, Nizozemska, Švedska) ali to pravo ima i ...
Porezni tretman dohotka ostvarenog u inozemstvu 5.9.2016
Ukoliko porezni obveznik obavlja nesamostalni rad u Kraljevini Belgiji pravo oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada, prema odredbama članka 15. Ugovora, imaju i Kraljevina Belgija (kao država izvora) i Republika Hrvatska (kao država rezidentnosti) no budući da je člankom 23. stavkom 2. Ugovora propisana metoda za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja „izuzimanje s progresijom“ Republika Hrvatska izuzeti će dohodak od nesamostalnog rada, koji je porezni obveznik ostvario radom u ...
Porezni tretman primitaka ostvarenih radom na plutajućem LNG terminalu 5.9.2016
Porezni tretman primitaka ostvarenih radom na plutajućem LNG terminalu 05.09.2016 410-01/16-01/1655 Porez na dohodak 513-07-21-01/16-06 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem postavljenog upita poreznog obveznika u kojem se navodi da su u tijeku pripreme za realizaciju gospodarskog projekta u svezi kojega jedna inozemna brodarska kompanija priprema ponudu za natječaj za plutajući LNG terminal na Krku te traži mišljenje o poreznom tretmanu primitaka koje bi ostvarili ...
Uvećani osobni odbitak za uzdržavano punoljetno dijete 27.7.2016
177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, odluka USRH-83/14, 143/14 i 136/15) i članka 53. stavka 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15; dalje u tekstu: Pravilnik), smatraju djeca koju roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju, kao i usvojena djeca i djeca povjerena na skrb ako žive zajedno sa skrbnikom te ...
Isplate novčane pomoći građanima 19.7.2016
i izlijevanja potoka i kanala, u pojedinim dijelovima Grada Zagreba građani zbog poplave pretrpili štetu na svojim stambenim objektima te da Grad Zagreb razmatra mogućnost isplate novčane pomoći građanima za ublažavanje i otklanjanje posljedica poplave unatoč tome što u Gradu Zagrebu nije bila proglašena elementarna nepogoda budući da u skladu s Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda donesenoj sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda kao uvjet „za ...
Povrat poreza maloljetnicima po osnovi kamata na štednju u posebnom postupku 15.7.2016
Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja podnosi se na Obrascu JOPPD Poreznoj upravi na dan isplate primitka ili najkasnije slijedeći radni dan, na način koji je propisan člankom 76. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15).Porezna uprava će putem posebnog postupka, ali uz propisana izuzeća, izvršiti godišnji ...
Naknada za odvojeni život od obitelji 15.7.2016
177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; dalje u tekstu: Zakon) pa se člancima 3. i 4. Zakona utvrđuje da je rezident fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, no rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlena je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću. Dakle, naknada za ...
Isplata regresa - način isplate 13.7.2016
177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13, 125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; u daljnjem tekstu Zakon) i članku 13. stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13 i 157/14; u daljnjem tekstu Pravilnik), primici do propisanih iznosa ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada. Stavkom 2. toga članka Pravilnika propisano je da ...
Uvećanje osobnog odbitka radi uzdržavanja izvanbračnog druga 11.7.2016
godinu iznosi 13.000,00 kuna pri čemu se u navedeni iznos ne uzimaju u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, potpora za novorođenče, odnosno opremu novorođenog djeteta, obiteljskih mirovina koje primaju djeca nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji te primici koji predstavljaju naknadu stvarno nastalih troškova kao što su naročito naknada troškova ...
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi zakupa poslovnog prostora 11.7.2016
Člankom 40. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15; dalje u tekstu: Pravilnik) koji podrobnije uređuje provedbu Zakona, utvrđeno je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra dohodak koji porezni obveznik ostvari od davanja u zakup ili najam nekretnina i pokretnina u svojem vlasništvu i/ili suvlasništvu, bez obzira na njihovu veličinu, količinu i/ili ...
Oporezivanje dobiti supoduzetniku u zajedničkoj djelatnosti koji ostvaruje dodatne prihode od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova 16.6.2016
Oporezivanje dobiti supoduzetniku u zajedničkoj djelatnosti koji ostvaruje dodatne prihode od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova 16.06.2016 410-01/15-01/2520 Porez na dohodak 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Oporezivanje dohotka od imovine ostvarenog od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te od organiziranja kampova, visinu poreza i način plaćanja paušalnog poreza na tako stečeni ...
Oporezivanje redovne rente za sina/kćer isplaćene kao dodatak na očevu rentu ostvarenu u inozemstvu 14.6.2016
Porezni obveznici koji ostvaruju dodatne primitke uz primitke od nesamostalnog rada za koje smatraju da odgovaraju primicima koji su taksativno navedeni u Zakonu kao primici na koje se ne plaća porez na dohodak ili se ti primici ne smatraju dohotkom kao što su doplatci za djecu ili novčani dodaci uz mirovinu pod uvjetom da ih umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata, a za koje su sredstva planirana u proračunima tih ...
Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti temeljem odluke inozemnog tijela 10.6.2016
177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da rezidenti mogu uvećati osobni odbitak u visini od 0,3 osnovnog osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom, dok je točkom 4. istoga stavka propisano uvećanje osobnog odbitka u visini od 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog ...
Pravo na isplatu dnevnica 17.5.2016
95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15 - dalje u tekstu: Pravilnik), propisano je da se u skladu s odredbama članka 10. točka 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju dnevnice u zemlji do 170,00 kuna dnevno za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, odnosno za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati do 85 kuna te dnevnice u inozemstvu do ...
Reguliranje statusa rezidentnosti između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske 20.4.2016
Odredbama članka 4. Ugovora između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće, propisano je da izraz „rezident države ugovornice“ označava svaku osobu koja, prema propisima te države, u njoj ...
Porezni tretman naknade štete zbog posljedica nesreće na radu 23.3.2016
Temeljem navedenoga, može se zaključiti da je isplatitelj, prema isplaćenoj naknadi štete koja je utvrđena kao doživotna renta u točno određenim obrocima, a koja se isplaćuje na temelju prijašnjeg radnog odnosa, dužan obračunati i obustaviti porez na dohodak i prirez porezu na dohodak na način propisan za utvrđivanje obveze prema primicima po osnovi nesamostalnog rada, a obvezu doprinosa na način propisan za utvrđivanje obveze doprinosa prema ostvarenom primitku prema kojemu ...
Oporezivanje dohotka stečenog prodajom roja pčela na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 16.3.2016
Dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje se kao razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju sukladno članku 19. stavku 1. Zakona, a može se dodatno umanjiti za osobni odbitak poreznog obveznika iz članka 36. Zakona te za iznos plaća novozaposlenih osoba, za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, za iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima, ...
Porezni tretman novčane potpore za samozapošljavanje isplaćene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 4.3.2016
95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15; u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da se u skladu s člankom 10. točkom 3. Zakona, porez na dohodak ne plaća na novčanu naknadu za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja i to osobito na: novčana naknada nezaposlenima isplaćenu na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno posebnom propisu (...
Pravo na isplatu dnevnice 29.2.2016
95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15 - dalje u tekstu: Pravilnik), vezano uz članak 64. točku 3. Zakona, propisano je da se u skladu s odredbama članka 10. točka 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju dnevnice u zemlji do 170,00 kuna dnevno za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, odnosno za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati ...
Uvećanje osobnog odbitka na temelju uzdržavanja djeteta iz prethodnoga braka 15.2.2016
Jednako tome, ako roditelj djeteta i očuh odnosno maćeha koji su u izvanbračnoj zajednici ili u životnom odnosno neformalno životnom partnerstvu ne mogu sami uzdržavati dijete, prava i dužnost uzdržavanja prenosi se na njihove pretke odnosno potomke koji imaju pravo i dužnost uzdržavati dijete iz sadašnjeg ili prethodnog braka odnosno zajednice i partnerstva te ostvarivati pravo na uvećani osobni odbitak ukoliko dokažu da uzdržavaju dijete koje već nekome nije uzdržavani član...
Primici koji se ne smatraju dohotkom 3.2.2016
Slijedom navedenog, ako fizička osoba ostvari primitak po osnovi prodaje zemljišta u budućnosti, a koje je osobna imovina te fizičke osobe, tako ostvareni primitak (kapara) ne podliježe obračunu, obustavi i uplati predujma poreza na dohodak i možebitnog prireza porezu na dohodak pod uvjetom da ostvareni primitak nije u svezi s gospodarstvenom djelatnošću odnosno pod uvjetom da se ne naziru elementi samostalnosti, trajnosti s namjerom ostvarivanja dohotka ili dobiti te da se ne radi o...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 19 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(1) 2016(26) 2015(20) 2014(13)
2013(11) 2012(34) 2011(24) 2010(7)
2009(15) 2008(11) 2007(45) 2006(76)
2005(65) 2004(47) 2003(39) 2002(23)

Područje

< SviPorez na dohodak

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(457)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite