Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Porez na dohodak
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 468)
Naslov Datum
Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje 18.4.2017
Istim člankom stavkom 2. Zakona o volonterstvu propisane su slijedeće novčane naknade ili imovinske koristi za volontere koje se ne smatraju novčanim naknadama troškova volontiranja: račun potvrđene novčane naknade isplaćene za plaćanje radne odjeće, opreme i predmeta za zaštitu potrebnih za volontiranje, račun potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova putovanja, smještaja i prehrane koji nastanu u vezi s volontiranjem, račun potvrđene novčane naknade ...
Utvrđivanje poreza na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova soba i postelja 18.4.2017
Porez na dohodak, po osnovi primitaka koje porezni obveznik ostvaruje putem iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranjem kampova, utvrđuje se u godišnjem paušalnom iznosu, odnosno utvrđuje se i plaća tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja u visini od jedne četvrtine godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje, a na temelju poreznog rješenja kojeg Porezna uprava ...
Ispunjavanje obveznih podataka u putnim nalozima 13.4.2017
U skladu sa stavkom 2. toga članka oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima i to, između -ostalih: dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu do 170,00 kuna- dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 85,00 kuna- dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo ...
Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti 10.4.2017
157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) propisano je da pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja može ostvariti osiguranik kod kojeg je utvrđen gubitak, značajnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ono ili ne uzrokuje smanjenje ili gubitak radne sposobnosti osiguranika odnosno kod kojega je utvrđeno tjelesno ...
Porezni tretman subvencije studentima za smještaj u studentskom domu 10.4.2017
Prema članku 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) socijalna skrb je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba, a kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskih okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i ...
Primici na koje se ne plaća porez na dohodak 6.4.2017
Primici na koje se ne plaća porez na dohodak 06.04.2017 410-01/16-01/1026 Porez na dohodak 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem postavljenog upita u svezi priznavanja neoporezivog iznosa stipendije koju rezidentu Republike Hrvatske koji se nalazi na poslijediplomskom studiju u Mađarskoj, a koji je za dodjelu stipendije izabran na javnom natječaju na kojem su mogli pristupiti svi studenti pod istim uvjetima, isplaćuje mađarsko Trgovačko društvo u iznosu ...
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti 23.3.2017
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti 23.03.2017 410-01/16-01/2424 Porez na dohodak 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Radi jednoobraznog postupanja oporezivanja primitaka koji se isplaćuju po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti, pri čemu se ugovaraju dvije vrste naknade, jedna koja se isplaćuje kao naknada štete prilikom preinake nekretnine na kojoj je osnovano pravo služnosti i druga, koja se isplaćuje kao ...
Porezni tretman dodjele dionica iz inozemstva 23.3.2017
U istom se, između ostalog, navodi da zaposlenicima Trgovačkog društva u RH-u, Trgovačko društvo u SAD-u ima namjeru dodijeliti dionice iz inozemstva prema slijedećim -uvjetima: Trgovačko društvo u SAD-u dodijelio bi svoje vlastite dionice fizičkim osobama, pojedincima koji su zaposleni u Trgovačkom društvu u -RH-u, dionice se dodjeljuju pojedincu izravno od strane Trgovačkog društva u -SAD-u, Trgovačko društva u RH-u je povezano poduzeće s Trgovačkim društvom u SAD-u, koje ...
Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti 10.3.2017
Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti 10.03.2017 410-01/17-01/406 Porez na dohodak 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na vaš upit u svezi mogućnosti obavljanja fotoreporterske djelatnosti u obrtu ili isključivo u djelatnostima slobodnih zanimanja, u nastavku odgovaramo:Člankom 28. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se dohotkom od samostalne djelatnosti smatra dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih...
Primici isplaćeni znanstvenicima na koje se ne plaća porez na dohodak 9.3.2017
Člankom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) propisani su primici na koje se ne plaća porez na dohodak, između ostalih, stavkom 1. točkom 15. toga članka, stipendije studenata za redovito školovanje na preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva ...
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi najma vlasnika i suvlasnika 9.3.2017
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi najma vlasnika i suvlasnika 09.03.2017 410-01/17-1/23 Porez na dohodak 513-07-21-01/17-11 Ministarstvo financija - porezna uprava Na postavljeno pitanje vezano za oporezivanja dohotka od imovine ostvarenog po osnovi najamnine kada vlasnik jednog dijela nekretnine koji je istovremeno i suvlasnik drugih dijelova nekretnine, iznajmljuje nekretninu u svoje ime i za svoj račun uz suglasnost suvlasnika utemeljenu ugovorom sklopljenim sa suvlasnicima, ...
Troškovi prijevoza na posao i s posla 25.1.2017
Troškovi prijevoza na posao i s posla 25.01.2017 410-01/16-01/2725 Porez na dohodak 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem postavljenih upita o poreznom tretmanu troškova prijevoza na posao i s posla „koje bi poslodavac vršio radnicima (a na to pristaje) prema cijenama mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte skupljeg prijevoznika (čiji vozni red odgovora radnom vremenu radnika)“ te „da li bi se ista takva isplata troškova prijevoza na posao i s ...
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu (SAD) 19.12.2016
godine, propisno je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna, što predstavlja znatno povoljniju situaciju za umirovljenike koji primaju mirovinu iz inozemstva u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje jer će njihovi iznosi mirovina kasnije i u manjem djelu ulaziti u oporezivanje najvišom stopom poreza na dohodak, koja je također ...
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu 19.12.2016
Naime, člankom 24. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak propisno je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna, što predstavlja znatno povoljniju situaciju za umirovljenike koji primaju mirovinu iz inozemstva u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje jer će njihovi iznosi mirovina kasnije i u manjem djelu ulaziti u oporezivanje ...
Isplata božićnice 5.12.2016
Isplata božićnice 05.12.2016 410-01/16-01/2616 Porez na dohodak 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo vaš podnesak kojim postavljate upit vezan uz način isplate prigodne nagrade radnicima (božićnice), za koju navodite da predstavlja oporeziv dohodak, sukladno članku 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. Zakona, smatraju oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) i koji se kao takvi, moraju, sukladno članku 90. Pravilnika...
Dvostruko oporezivanje inozemnih mirovina 2.12.2016
Kod naznačenih slučajeva isplate mirovine iz sustava zakonskog socijalnog osiguranja, rješenja iz pojedinih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja se uglavnom dijele na slučajeve kada država izvora ima isključivo pravo oporezivanja odnosnih mirovina (Belgija, Kina, Mauricijus, Makedonija, Maroko, Njemačka, Oman, Poljska, Rumunjska, San Marino) i slučajeva u kojima država izvora može oporezivati odnosne mirovine (Danska, Finska, JAR, Nizozemska, Švedska) ali to pravo ima i ...
Porezni tretman primitaka ostvarenih radom na plutajućem LNG terminalu 5.9.2016
Porezni tretman primitaka ostvarenih radom na plutajućem LNG terminalu 05.09.2016 410-01/16-01/1655 Porez na dohodak 513-07-21-01/16-06 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem postavljenog upita poreznog obveznika u kojem se navodi da su u tijeku pripreme za realizaciju gospodarskog projekta u svezi kojega jedna inozemna brodarska kompanija priprema ponudu za natječaj za plutajući LNG terminal na Krku te traži mišljenje o poreznom tretmanu primitaka koje bi ostvarili ...
Porezni tretman dohotka ostvarenog u inozemstvu 5.9.2016
Ukoliko porezni obveznik obavlja nesamostalni rad u Kraljevini Belgiji pravo oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada, prema odredbama članka 15. Ugovora, imaju i Kraljevina Belgija (kao država izvora) i Republika Hrvatska (kao država rezidentnosti) no budući da je člankom 23. stavkom 2. Ugovora propisana metoda za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja „izuzimanje s progresijom“ Republika Hrvatska izuzeti će dohodak od nesamostalnog rada, koji je porezni obveznik ostvario radom u ...
Uvećani osobni odbitak za uzdržavano punoljetno dijete 27.7.2016
177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, odluka USRH-83/14, 143/14 i 136/15) i članka 53. stavka 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15; dalje u tekstu: Pravilnik), smatraju djeca koju roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju, kao i usvojena djeca i djeca povjerena na skrb ako žive zajedno sa skrbnikom te ...
Isplate novčane pomoći građanima 19.7.2016
i izlijevanja potoka i kanala, u pojedinim dijelovima Grada Zagreba građani zbog poplave pretrpili štetu na svojim stambenim objektima te da Grad Zagreb razmatra mogućnost isplate novčane pomoći građanima za ublažavanje i otklanjanje posljedica poplave unatoč tome što u Gradu Zagrebu nije bila proglašena elementarna nepogoda budući da u skladu s Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda donesenoj sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda kao uvjet „za ...
Naknada za odvojeni život od obitelji 15.7.2016
177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; dalje u tekstu: Zakon) pa se člancima 3. i 4. Zakona utvrđuje da je rezident fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, no rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlena je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću. Dakle, naknada za ...
Povrat poreza maloljetnicima po osnovi kamata na štednju u posebnom postupku 15.7.2016
Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja podnosi se na Obrascu JOPPD Poreznoj upravi na dan isplate primitka ili najkasnije slijedeći radni dan, na način koji je propisan člankom 76. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15).Porezna uprava će putem posebnog postupka, ali uz propisana izuzeća, izvršiti godišnji ...
Isplata regresa - način isplate 13.7.2016
177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13, 125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; u daljnjem tekstu Zakon) i članku 13. stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13 i 157/14; u daljnjem tekstu Pravilnik), primici do propisanih iznosa ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada. Stavkom 2. toga članka Pravilnika propisano je da ...
Uvećanje osobnog odbitka radi uzdržavanja izvanbračnog druga 11.7.2016
godinu iznosi 13.000,00 kuna pri čemu se u navedeni iznos ne uzimaju u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, potpora za novorođenče, odnosno opremu novorođenog djeteta, obiteljskih mirovina koje primaju djeca nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji te primici koji predstavljaju naknadu stvarno nastalih troškova kao što su naročito naknada troškova ...
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi zakupa poslovnog prostora 11.7.2016
Člankom 40. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15; dalje u tekstu: Pravilnik) koji podrobnije uređuje provedbu Zakona, utvrđeno je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra dohodak koji porezni obveznik ostvari od davanja u zakup ili najam nekretnina i pokretnina u svojem vlasništvu i/ili suvlasništvu, bez obzira na njihovu veličinu, količinu i/ili ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 19 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(12) 2016(26) 2015(20) 2014(13)
2013(11) 2012(34) 2011(24) 2010(7)
2009(15) 2008(11) 2007(45) 2006(76)
2005(65) 2004(47) 2003(39) 2002(23)

Područje

< SviPorez na dohodak

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(468)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite