Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Porez na dodanu vrijednost
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 42
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1045)
Naslov Datum
Javna usluga gospodarenja otpadom 10.4.2017
Člankom 38. stavkom 3. točkom h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i člankom 47. stavkom 3. točkom h) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 1/17) propisano je da se snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisuo održivom gospodarenju ...
Uvoz kirurškog konca 6.4.2017
Medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida smatraju se proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, te ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o...
Prijenos porezne obveze 17.3.2017
Stoga podnositelj upita postavlja pitanje može li porezni obveznik koji je konzultant korisnika bespovratnih sredstava (dalje: Korisnik) izvršiti prijenos porezne obveze sukladno članku 75. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) za usluge provedbe javne nabave za sljedeće predmete nabave:1. Uslugu voditelja EU projekta;2. Uslugu stručnog nadzora nad gradnjom;3. Nabavu izvođača ...
Snižena stopa poreza na dodanu vrijednost 17.3.2017
U priloženom mišljenju HZZO-a navodi se, među ostalim sljedeće: „U samom članku nalazi se Lista proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, ali iz navedene odredbe ne može se zaključiti spada li medicinski proizvod PERFLURON VITRORETINAL hidrokinetičko kirurško sredstvo koje se koristi tijekom vitroretinalnih operacija u skupinu proizvoda koja se oporezuje po stopi od 5%. Iako se ne nalazi na „Listi proizvoda koje se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo...
Stopa PDV-a na naknadu za posredovanje vezano uz prodaju električne energije 16.3.2017
Stopa PDV-a na naknadu za posredovanje vezano uz prodaju električne energije 16.03.2017 410-19/17-02/25 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Burza iz dostavnog popisa (hrvatsko društvo) koja prema navodima u upitu predstavlja središnje mjesto centralizirane trgovine električnom energijom između članova Burze obratila se upitom u vezi primjene snižene stope PDV-a 13%. U upitu se navodi da pri kupoprodaji električne energije medu ...
Pravo na odbitak pretporeza 6.2.2017
Osobnim automobilima za čiju nabavu i najam nije dopušten odbitak pretporeza prema članku 61. stavku 1. točki a) Zakona smatraju se motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8703 konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa »karavan«, »kombi«, »trkaći automobili« te »pick-up« vozila koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704 Carinske tarife, sukladno odredbama članka 136. stavka 3. ...
Primjena snižene stope 3.2.2017
nadoplata za all inclusive (ako imaju i večeru i piće) ili puni pansion po stopi od 13%, a ostalima se izdaje račun s obračunanim PDV-om po stopi 25%?Kao što je odgovoreno i u prethodnim pitanjima snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje se samo na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za ...
Porezni tretman uvoza dobara u Nizozemsku nakon kojeg slijedi otprema u Hrvatsku 3.2.2017
Naime, prema shvaćanju poreznog obveznika „A“ nizozemki zastupnik je djelujući u njegovo ime i za njegov račun prijavio otpremu dobara u Hrvatsku kao isporuku dobara unutar Europske unije obavljenu prema hrvatskom PDV identifikacijskom broju poreznog obveznika „A“. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje je li otprema dobara iz Nizozemske u Hrvatsku u prethodno opisanim okolnostima predmet oporezivanja hrvatskim PDV-om, odnosno o kakvoj se transakciji radi i kako se ista ...
Oslobođenje od plaćanja PDV-a 2.2.2017
Smatra se da su zdravstvene usluge u vezi sa specifičnom zdravstvenom zaštitom radnika koje pružaju ugovorni subjekti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, primjerice liječnički pregledi i dijagnostički postupci radi utvrđivanja radne sposobnosti, ocjena zdravstvenog stanja radnika u odnosu na zahtjeve radnog mjesta, preventivni pregledi radnika prema obvezama poslodavaca proisteklih iz posebnih propisa ili kolektivnih ugovora, u izravnoj vezi s liječenjem i ...
Mjesto oporezivanja usluge treninga pomoraca 2.2.2017
Prema navodima u upitu tuzemni porezni obveznik organizira u Supetru na Braču specijalizirane treninge stranih i domaćih pomoraca na simulatorima koji dočaravaju stvarne uvjete plovidbe, upravljanje pogonskim strojevima brodova (disel, stream i disel electric) i rukovanje tekućim teretima (LNG, LPG, ulja, kemikalije) za što im izdaju međunarodne certifikate (potvrdnice) priznate u pomorstvu, a koje nisu verificirane od strane naših ministarstava. S tim u vezi postavljeno je pitanje da ...
Pojašnjenje poreznog tretmana isporuka zdravstvenih usluga koje obavi trgovačko društvo 30.1.2017
Pojašnjenje poreznog tretmana isporuka zdravstvenih usluga koje obavi trgovačko društvo 30.01.2017 410-19/16-02/155 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/17-4 Ministarstvo financija - porezna uprava U vezi dopuna odredbi članka 39. stavka 1. točke c) i e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i očitovanja Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-19/16-02/155, URBROJ: 513-07-21-01/17-3 od 12. siječnja 2017....
Porezni tretman naknade za obradu zahtjeva kod faktoringa 19.1.2017
Prema navodima u upitu radi se o tuzemnom bez regresnom faktoringu u kojem se dobavljač obvezuje ustupiti faktoru predmet faktoringa kojeg čine sve tražbine dobavljača koje su u trenutku stupanja na snagu ugovora nedospjele, a koje dobavljač ima i koje će imati prema kupcu iz uobičajenog (komercijalnog) trgovačkog posla vezanog uz isporuku dobara. S tim u vezi propisano je da se isporukom u smislu Zakona o PDV-u ne smatra ako porezni obveznik izdavatelj računa ustupi ili prenese ...
Obračun PDV-a prilikom terećenje za troškove po osnovi sudske presude 16.1.2017
odlučeno da će se sve obveze i prava koje nastanu od dana upisa novih trgovačkih društava, a da su definirane sudskim odlukama, odlukama upravnih tijela i javnih bilježnika, te izvansudskim nagodbama u predmetima koji su kao sporni bili u postupku (sudski i dr.) prije upisa novih trgovačkih društava (koje će prema izjavi o osnivanju trgovačkog društva „X Holding“ voditi to društvo) dijeliti, odnosno prenositi na četiri nova društva (društvo „P“, društvo „I“, ...
Porezni tretman usluge procesiranja platnih kartica 16.1.2017
(točka 34.)U ovom slučaju, treba istaknuti da, kao što proizlazi iz opisa u točki 31. ove presude, usluga obrade plaćanja karticom, poput one u glavnom postupku, dovodi do provedbe plaćanja ili transfera te se takva usluga može smatrati neophodnom za tu provedbu, uzimajući u obzir, kao što proizlazi iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje, da je prijenos datoteke o namiri na kraju dana, od pružatelja usluge banci prihvatiteljici, ono što pokreće postupak plaćanja ili ...
Primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu - lijesove i urne 12.1.2017
Primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu - lijesove i urne 12.01.2017 410-01/17-01/13 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratilo se upitom u vezi primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu - lijesove i urne, priznavanja PDV-a i troškova na osobna vozila u tvrtkama te statusa komunalnih trgovačkih društva u vlasništvu gradova i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odredbama članka 38. ...
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za zdravstvene usluge 12.1.2017
1. Oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke b) Zakona Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za bolničku i medicinsku njegu i s time usko povezane djelatnosti koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima, ...
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost 12.1.2017
Sjemenjem se smatra: sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu iz KN oznake 1209; laneno sjeme iz KN oznake 1204; sjeme uljane repice iz KN oznake 1205; suncokretovo sjeme iz KN oznake 1206; ostalo uljano sjeme i uljni plodovi iz KN oznake 1207; pšenica i suražica za sjetvu iz KN oznake 1001 11 00 i 1001 91; raž za sjetvu iz KN oznake 1002 10 00; ječam za sjetvu iz KN oznake 1003 10 00; zob za sjetvu iz KN oznake 1004 10 00; kukuruz za sjetvu iz KN oznake 1005 10; riža za ...
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost 27.12.2016
U vezi s time smatrate da se na ostale vrste otpada (građevinski otpad, proizvodni otpad i dr.) i dalje primjenjuje stopa 25%, odnosno 24%. U vezi s navedenim postavljena su pitanja:1. Odnosi li se formulacija „odvojeno sakupljeni otpad prema posebnom propisu“ samo na članak 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) koji regulira odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnoga (glomaznog) komunalnog otpada, čiji su ...
PPMV i PDV kod prodaje automobila 21.12.2016
Prema odredbama članka 41. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) kada trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo, koji ne nabavljaju motorna vozila za vlastite potrebe, u vrijednosti isporuke iskazuju posebni porez na motorna vozila koji se plaća prema posebnom propisu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, a koji prenose na ...
Priznavanje rashoda 9.12.2016
Nastavno na sve prethodno navedeno, a vezano za upit poreznog obveznika o vjerodostojnoj dokumentaciji za priznavanje rashoda, odnosno za vrstu i naziv dokumentacije koja je temelj za priznavanje izdataka po ulaznim računima, napominjemo da prethodno spomenuti zakonski propisi, kojih se porezni obveznik mora pridržavati, ne navode poimence dokumente koji služe kao vjerodostojna knjigovodstvena isprava. Međutim, člankom 59. Općeg poreznog zakona propisano je da je porezni obveznik dužan...
Oporezivanje PDV-om prodaje potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu 17.11.2016
Odredbama članka 5. stavka 2. Zakona o leasingu (Narode novine, broj 141/13) propisano je da je posao financijskog leasinga pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom leasinga po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od ...
Ispravnost računa za primljene konzultantske usluge 14.11.2016
Ispravnost računa za primljene konzultantske usluge 14.11.2016 410-19/16-01/03 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Elektroničkom poštom postavili ste upit u vezi ispravnosti računa za primljene konzultantske usluge u slučaju kad fizička osoba iz Republike Češke (dalje: Češka) koja nema PDV identifikacijski broj (dalje: PDV broj) i nije obveznik PDV-a u Češkoj, ispostavi navedeni račun bez PDV broja i s napomenom da nije obveznik ...
OPG kao izvoznik 31.10.2016
U tom slučaju dokumenti moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke:a) ime i prezime (naziv) i adresu izdavatelja i dan izdavanja dokumenta,b) ime i prezime (naziv) i sjedište poreznog obveznika koji izvozi dobra,c) uobičajeni trgovački naziv i količinu dobara,d) mjesto i datum izvoza dobara, ili mjesto i dan kada je dobro poslano izvan Europske unije,e) ime i prezime (naziv) i sjedište primatelja dobara u državi odredišta,f) izjavu izdavatelja da se podaci u dokumentu temelje na ...
Primjena članka 12. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost 31.10.2016
Kupac dobara obvezan je o dobrima koja smješta u svoje skladište sukladno članku 12. stavku 5. Pravilnika osigurati u knjigovodstvu najmanje sljedeće podatke:a) naziv države članice iz koje su dobra otpremljena,b) PDV identifikacijski broj isporučitelja dobara kojega je izdala država članica otpreme,c) datum otpreme dobara iz druge države članice,d) datum primitka dobara u skladište,e) ukupnu vrijednost dobara koja su smještena u skladište u kunama,f) opis i količinu dobara ...
Porezni tretman isporuka u inozemstvo 26.10.2016
Sukladno članku 77. stavku 5. točki b) Zakona o PDV-u Porezna uprava dodijelit će PDV identifikacijski broj svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, koji stječe dobra unutar Europske unije u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 2. Zakona o PDV-u te svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik čija su stjecanja dobara unutar Europske unije predmet oporezivanja PDV-om u skladu s člankom 5. stavkom 4. Zakona o PDV-u. stavku 2. ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 42 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(17) 2016(56) 2015(114) 2014(119)
2013(64) 2012(18) 2011(45) 2010(123)
2009(7) 2008(15) 2007(44) 2006(55)
2005(43) 2004(58) 2003(139) 2002(128)

Područje

< SviPorez na dodanu vrijednost

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(1045)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite