Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Porez na promet nekretnina
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 131)
Naslov Datum
Unos nekretnine u zakladu 29.9.2016
Unos nekretnine u zakladu 29.09.2016 410-20/16-01/Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-16-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Na postavljani upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Zakladom se smatra imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe, a osniva se sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (Narodne novine, br. Slijedom navedenog, zaklada osnovana sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama, ...
Elektronička dostava isprava o najmu i zakupu nekretnine 8.7.2016
Članak 70. stavak 2. istog Zakona propisuje da do potpune uspostave automatske razmjene podataka iz članka 7. stavka 3. Zakona, javni bilježnik koji ovjerava potpise na ispravama o kupoprodaji, najmu, zakupu, pravu građenja i pravu služnosti obvezan je jedan primjerak isprave dostaviti županiji ili Gradu Zagrebu, odnosno velikom gradu na čijem području se nalazi predmetna nekretnina u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem je ovjerovljen potpis na ispravi, u svrhu unosa podataka...
Obračun poreza na promet nekretnina 20.4.2016
Pod tržišnom vrijednosti nekretnine podrazumijeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze, a iznimno ako porezni obveznik nastanak porezne obveze ne prijavi ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka, osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku prijave odnosno saznanja poreznog tijela za nastanak porezne obveze, ali prema ...
Utvrđivanja porezne osnovice kada je prodavatelj nekretnine poduzetnik 7.4.2016
Utvrđivanja porezne osnovice kada je prodavatelj nekretnine poduzetnik 07.04.2016 410-20/16-01/27 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa kojim se moli pojašnjenje primjene članka 9. stavka 5. Zakona o porezu na promet nekretnina kojim je propisan način utvrđivanja porezne osnovice kada je prodavatelj nekretnine poduzetnik ili druga osoba obveznik poreza na dobit i koji je kao ...
Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina 25.2.2016
Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina 25.02.2016 410-01/16-01/376 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa kojim traži tumačenje o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine temeljem sudske odluke. Stoga niti Banka nije mogla postati vlasnikom cijele nekretnine te Sud utvrđuje vlasništvo poreznog obveznika u ½ dijela predmetne nekretnine i nalaže...
Plaćanje poreza na promet nekretnina za nasljednike 4.2.2016
Plaćanje poreza na promet nekretnina za nasljednike 04.02.2016 410-01/16-01/219 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina za nasljednike - krvne srodnike. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14) propisano je da porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju bračni drug, potomci i ...
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 30.1.2016
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 30.01.2016 410-20/14-01/66 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit odvjetnika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje odredbe članka 13. točke 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97, 26/2000, 127/2000, 153/2002, 22/2011 i 143/2014 - dalje: Zakon), navodeći da je riječ o oslobođenju samo između nasljednika prvog nasljednog reda (potomci i ...
Dostava podataka o tržišnim vrijednostima nekretnina 27.1.2016
Dostava podataka o tržišnim vrijednostima nekretnina 27.01.2016 410-20/15-01/116 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo zahtjev odvjetnice iz dostavnog popisa kojim, za potrebe procjene vrijednosti nekretnina, sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine, br. Za provođenje postupka procjene vrijednosti nekretnina temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina i Pravilnika o metodama procjene ...
Oporezivanje i prijava prometa nekretnina 21.12.2015
Oporezivanje i prijava prometa nekretnina 21.12.2015 410-20/15-01/100 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01/15-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo elektroničkim putem upit podnositeljice iz dostavnog popisa, fizičke osobe koja nije obveznik poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), vezano uz tvrdnju da nije obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina (u daljnjem tekstu: PPN), budući je kupila prvu nekretninu, odnosno stan u novogradnji od prodavatelja ...
Porez na promet nekretnina kod zamjene nekretnina i kupnje nekretnine kojom građanin rješava svoje stambeno pitanje 24.11.2015
Porezna uprava utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu, no ukoliko je ukupan iznos naknade u ispravi o stjecanju manji od cijena koje se postižu ili se mogu postići na tržištu, Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine (članak 10. i 9...
Primjena odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u dijelu vezanom uz oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 17.11.2015
Primjena odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u dijelu vezanom uz oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 17.11.2015 410-01/15-01/2665 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01/15-5 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem zaprimljenog Izvješća pučke pravobraniteljice za 2014. Naime, Ustavni sud u svojoj Odluci „primjećuje da se utvrđenjima nema što prigovoriti jer članak 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, gramatički ...
Oporezivanje različitih vrsta poljoprivrednog zemljišta porezom na promet nekretnina 10.11.2015
Članak 10. Zakona o PPN-u propisuje da se porez na promet nekretnina plaća po stopi od 5%.Prema odredbama članka 3. stavaka 1. i 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/13 i 48/15, u nastavku: Zakon o poljoprivrednom zemljištu) propisano je kako se poljoprivrednim zemljištem smatraju: poljoprivredne površine, oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane ...
Obračun poreza na promet nekretnina kod zamjene nekretnina 9.10.2015
Obračun poreza na promet nekretnina kod zamjene nekretnina 09.10.2015 410-20/15-01/41 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01/15-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo vaš upit o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom zamjene nekretnina. Slijedom navedenog, kod zamjene nekretnina osnovica poreza na promet nekretnina utvrdit će se za svakog sudionika u zamjeni i to prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koju pojedini sudionik stječe zamjenom, a iznos poreza...
Obveza poreza na promet nekretnina ili poreza na dodanu vrijednost obrtnika koji kao građanin prodaje građevinsko zemljište 29.9.2015
Obveza poreza na promet nekretnina ili poreza na dodanu vrijednost obrtnika koji kao građanin prodaje građevinsko zemljište 29.09.2015 410-19/15-01/29 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit odvjetnice iz dostavnog spiska za poreznog obveznika obrtnika o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili poreza na dodanu vrijednost na građevinsko zemljište koje prodaje kao građanin. Predmet oporezivanja porezom na dodanu ...
Plaćanje poreza na promet nekretnina kod prodaje nekretnine 6.8.2015
Plaćanje poreza na promet nekretnina kod prodaje nekretnine 06.08.2015 410-20/15-01/66 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01/15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit osobe iz dostavnog popisa vezan za plaćanje poreza na promet nekretnina kod prodaje kuće. Porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka, a utvrđeni iznos poreza mora platiti u roku od ...
Oporezivanje poljoprivrednog zemljišta porezom na promet nekretnina 21.7.2015
Porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka, a utvrđeni iznos poreza mora platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina (članak 17. stavak 1. i članak 19. Zakona o PPN-u). S obzirom da iz upita nije moguće utvrditi je li podnositelj upita domaća ili strana osoba napominjemo da je člankom 2. stavcima 2. i 3. Zakona o ...
Porez na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine temeljem sudske odluke 16.7.2015
Porez na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine temeljem sudske odluke 16.07.2015 410-01/14-01/1909 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit odvjetnika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine temeljem sudske odluke. Kako je riječ o pogrešnom prijepisu treće osobe, postavlja se pitanje bi li postojala obveza plaćanja poreza na promet ...
Zamolba za oslobođenje od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina 18.6.2015
Zamolba za oslobođenje od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina 18.06.2015 410-01/15-01/1650 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo zamolbu zajedničkog odvjetničkog ureda iz dostavnog spiska za poreznog obveznika o oslobođenju od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina. Potom bi kupac i prodavatelj sklopili novi ugovor a prodavatelj bi izdao novi račun s oslobođenjem po članku 40. stavku 4. Zakona o porezu na ...
Porezno oslobođenje za kupnju prve nekretnine - nadopuna prijave prometa nekretnina 12.6.2015
U skladu s navedenim, kod priznavanja oslobođenja za kupnju prve nekretnine kojom građani rješavaju vlastito stambeno pitanje, i utvrđivanje oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina, Ministarstvo financija, uz ostale uvjete propisane Zakonom, utvrđuje da li su zadovoljeni i sljedeći uvjeti:1. da imaju hrvatsko državljanstvo 2. da građanin i članovi njegove uže obitelji prijave prebivalište i borave u mjestu i na adresi gdje se nekretnina koju stječu nalazi 3. ...
Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na ugovor o ustupu potraživanja 28.5.2015
Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na ugovor o ustupu potraživanja 28.05.2015 410-01/15-01/1459 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit poreznog savjetnika iz dostavnog spiska o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina na ugovor o ustupu potraživanja. Prema člancima 80., 81. i 84. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/2005, 41/2008 i 125/2011) vjerovnik može ugovorom sklopljenim s trećim prenijeti...
Razmjena podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnina 12.5.2015
Razmjena podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnina 12.05.2015 410-01/15-01/1189 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo dopis kojim tražite uputu kako valjano postaviti zahtjev za dostavu podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnina koji su u vlasništvu Republike Hrvatske. Napominjemo također da temeljem članka 66. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br.150/11 i 12/13) postoji, između ostaloga, obveza međusobne ...
Obveza ili oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 11.5.2015
Obveza ili oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 11.05.2015 410-01/15-01/460 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na stjecanje nekretnine kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje. Naime, predmetna nekretnina bila je u suvlasništvu i to kako -slijedi: dviju fizičkih osoba - građana u omjeru...
Oporezivanje prometa nekretnina od 1. siječnja 2015. godine 7.4.2015
Tako će u slučaju kada je isporučitelj upisan u registar obveznika PDV-a koji isporučuje građevinsko zemljište i/ili izgrađenu nekretninu koja nije korištena ili koja je korištena unutar dvije godine od prvog nastanjenja odnosno korištenja, na isporuku navedene nekretnine zaračunati PDV po stopi od 25%.U slučaju ako isporučitelj nekretnine, koji je upisan u registar obveznika PDV-a, isporučuje korištenu nekretninu odnosno nekretninu koja je u uporabi duže od dvije godine ili ...
Oporezivanje izgradnje kuće 15.1.2015
Oporezivanje izgradnje kuće 15.01.2015 410-01/14-01/3428 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje u vezi razreza poreza na promet nekretnina kod diobenog ugovora. Iz predmetnog ugovora razvidno je da su isti sačinile tri ugovorne strane na način da dvije ugovorne strane svoj dio suvlasništva na katastarskoj čestici ustupaju trećoj ugovornoj strani koja je i ...
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 2.1.2015
Dakle, kod priznavanja oslobođenja za kupnju prve nekretnine kojom građani rješavaju vlastito stambeno pitanje, i utvrđivanje oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina, u skladu sa Zakonom, Ministarstvo financija, uz ostale uvjete propisane Zakonom, utvrđuje da li su zadovoljeni i sljedeći uvjeti: veličina nekretnine, ovisno o broju članova uže obitelji građanina koji kupuje nekretninu te uvjet da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu, ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2016(8) 2015(17) 2014(17) 2013(6)
2012(4) 2010(2) 2009(2) 2008(1)
2007(4) 2006(1) 2005(6) 2004(14)
2003(34) 2002(15)

Područje

< SviPorez na promet nekretnina

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(128)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(1)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(2)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite