Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Posebni porezi i trošarine
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 48)
Naslov Datum
Utvrđivanje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila 25.1.2016
Utvrđivanje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila 25.01.2016 410-01/15-01/2522 Posebni porezi i trošarine 513-07-26-01/16-02 Ministarstvo financija - porezna uprava Uputili ste nam dopis kojim tražite uputu o postupanju u slučajevima kada je vrijednost osnovice za utvrđivanje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila koju procjenjuje sudski vještak, znatno niža od vrijednosti iz Kataloga orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila Centra za ...
Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila 18.5.2015
Također ako nadležna ispostava Porezne uprave u pojedinom slučaju utvrdi da ne postoji obveza plaćanja PDV-a tada poreznom obvezniku kupcu treba izdati potvrdu u kojoj će biti navedeno: „Stjecanje motornog vozila broj šasije ___________ ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14).“.2. Napomena za djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova Kako bi djelatnicima...
Posebni porez na stjecanje rabljenog motornog vozila 29.12.2014
Posebni porez na stjecanje rabljenog motornog vozila 29.12.2014 410-01/14-01/2784 Posebni porezi i trošarine 513-07-21-01/14-03 Ministarstvo financija - porezna uprava Elektronickom postom postavili ste upit o nacinu izračuna osnovice za posebni porez na stjecanje rabljenog motornog vozila koje je proizvedeno 1993. U svrhu jedinstvenog postupanja, a sukladno članku 26. stavku 5. Zakona, porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj utvrđuje ...
Očitovanje vezano uz oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi 2.10.2014
Naime, kako se navodi u dopisu, društvo, čiji osnivači su jedinice lokalne samouprave, obavlja djelatnost koja se odnosi na građenje i održavanje vodnih građevina (infrastrukturne građevine), a koja je u interesu za Republiku Hrvatsku sukladno Zakonu o vodama (Narodne novine, broj 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), te se traži očitovanje vezano uz oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi temeljem članka 6. točke 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 8/96, 77/96, 95...
Posebni porez na motorna vozila 13.6.2014
Posebni porez na motorna vozila 13.06.2014 410-01/14-01/1882 Posebni porezi i trošarine 513-07-21-01/14-10 Ministarstvo financija - porezna uprava Dostavili ste nam upit Ispostave Županja o izračunu porezne osnovice posebnog poreza na stjecanje rabljenog motornog vozila koje nije u voznom stanju. Prema odredbama članka 26. stavka 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 15/13 i 108/13, u daljnjem tekstu: Zakon) porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje ...
Porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj 2.4.2014
Porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj 02.04.2014 410-01/14-01/485 Posebni porezi i trošarine 513-07-21-01/14-03 Ministarstvo financija - porezna uprava Prema odredbi članka 26. stavka 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 15/13 i 108/13, u daljnjem tekstu: Zakon) porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila je tržišna cijena u trenutku nastanka porezne obveze. U svrhu ...
Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila prilikom statusne promjene društva 20.2.2014
Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila prilikom statusne promjene društva 20.02.2014 410-01/13-01/2852 Posebni porezi i trošarine 513-07-21-01/14-4 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prilikom planirane transakcije odvajanja trgovačkog društva s osnivanjem. Naime u dopisu se navodi da je Zakonom o vodama (Narodne novine, broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) propisano da ...
Definiranje poreznog tretmana 7.2.2014
Definiranje poreznog tretmana 07.02.2014 410-01/13-01/4285 Posebni porezi i trošarine 513-07-21-01/13-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se u vezi postupanja sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13 i 108/13) i definiranju poreznog tretmana sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH). Obzirom na navedeno postavljeno...
Porezni tretman vozila prilikom odvajanja s osnivanjem trgovačkog društva 12.8.2013
planira provesti transakciju odvajanja s osnivanjem kojom bi se pojedine gospodarske cjeline unutar društva odvojile i pri tome bi nastala zasebna društva s ograničenom odgovornošću u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine od broja 111/93 do 68/13). Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje podliježu li motorna vozila u konkretnom slučaju plaćanju posebnom poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u skladu s člankom 26. Zakona o posebnom porezu na ...
Prijenos imovine na novog vlasnika obrta 17.7.2013
Prema članku 5. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila predmet oporezivanja su motorna vozila na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima:1. osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim ...
Posebni porez na promet vozila 25.3.2011
Odredbom članka 17. stavak 2. Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Narodne novine broj 30/09) propisano je da se danom upisa Agencije u sudski registar Agenciji povjeravaju poslovi Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi kao ustrojstvene jedinice unutar Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (dalje: Ravnateljstvo) i poslovi ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno...
Obračun posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke za obrtnike koji imaju prijavljeno sezonsko poslovanje 18.2.2010
Obračun posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke za obrtnike koji imaju prijavljeno sezonsko poslovanje 18.2.2010 410-01/10-01/259 Posebni porezi i trošarine 513-07-21-01/10-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit porezne obveznice, „A.A.“, u svezi na č ina obra č unavanja i pla ć anja posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke ako obrtnik ima prijavljeno sezonsko poslovanje, primjerice od 1. travnja do 30. rujna i...
Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke - mišljenje u svezi oporezivanja izaslanih radnika 16.12.2009
U nastavku odgovaramo:Sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine, broj 94/09; dalje u tekstu Zakon), poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na :1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema Zakonu o porez na dohodak,2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak,3. mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak,4. ...
Godišnji obračun poreza na dohodak i obračun posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke 23.11.2009
, u nastavku odgovaramo:Sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine, broj 94/09; dalje u tekstu Zakon) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine, broj 96/09) poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na:1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak,2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz...
Obveza dostavljanja Obrasca IPP-1 i Obrasca IPP-SD 16.11.2009
Obveza dostavljanja Obrasca IPP-1 i Obrasca IPP-SD 16.11.2009 410-01/09-01/1751 Posebni porezi i trošarine 513-07-21-01/09-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit porezne obveznice M.D. o tome da li su obrtnici, obveznici poreza na dohodak koji vode poslovne knjige, obvezni dostavljati Poreznoj upravi mjesečni obrazac IPP-1 ili samo na kraju godine Obrazac IPP-SD, u nastavku odgovaramo:Prema članku 14. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ...
Obveza plaćanja posebnog poreza na promet osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova 14.9.2006
Iz priložene dokumentacije razvidno je da obrt "A" u računu koji je izdao kupcu - fizičkoj osobi nije iskazao porez na dodanu vrijednost jer nije obveznik poreza na dodanu vrijednost u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), stoga se stjecanje navedenog motocikla oporezuje posebnim porezom u smislu članka 1. stavak 3. Zakona o posebnim porezima na automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, a obveznik plaćanja posebnog ...
Posebni porez na promet osobnih automobila i ostalih motornih vozila 17.2.2006
Posebni porez na promet osobnih automobila i ostalih motornih vozila 17.2.2006 410-19/06-01/38 Posebni porezi i trošarine 513-07-21-01/06-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U predmetnom dopisu navodite da su Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o. Prema odredbama članka 1. stavci 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (narodne Novine, od broja 136/02 do 94/04), na promet...
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove 27.4.2005
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove 27.4.2005 410-01/05-01/710 Posebni porezi i trošarine 513-07-21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U dopisu pod gornjim brojem navodite da iz Naputka Porezne uprave - Središnjeg ureda klasa: 410-19/02-01/151, ur. proizlazi da se oporezivanje prometa upotrebljavanih vozila prema odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne...
Prodaja kombija za prijevoz igrača u casinu 19.1.2005
Sukladno članku 4. stavak 3. i članku 6. stavak 8. navedenog Zakona, porezni obveznik je kupac ili stjecatelj, a posebni porez na promet plaća se po stopi 5 %.Kako u konkretnom slučaju ne postoji obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost, jer je riječ o poduzetniku koji obavlja promet oslobođen poreza na dodanu vrijednost, kod prijenosa vozila s casina na leasing kuću plaća se posebni porez po stopi 5%, sukladno članku 1. stavak 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ...
Utvrđivanje porezne obveze 29.11.2004
Utvrđivanje porezne obveze 29.11.2004 410-01/04-01/1658 Posebni porezi i trošarine 513-07-21-01/04-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Predmetnim dopisom postavili ste upit glede utvrđivanja porezne obveze za isporuku automobila što ga je strani državljanin dobio u nagradnoj igri, te prodao u tuzemstvu. dobitniku nagradne igre nije oporeziva porezom na dodanu vrijednost, jer je riječ o isporuci koja je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu odredbe članka 11. ...
Oporezivanje plovila 9.12.2003
Oporezivanje plovila 9.12.2003 410-20/03-01/85 Posebni porezi i trošarine 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Obratili ste nam se s upitom oporezuju li se brodovi iznad 12 metara dužine , težine preko 15 bruto tona koji prevoze više od 12 putnika porezom na promet nekretnina ili posebnim porezom na osobne automobile, ostala motona vozila, plovila i zrakoplove, obzirom da Ministarstvo pomorstva, prometa i veza - Lučka kapetanija Split navedene brodove smatra nekretninom. ...
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornh vozila prilikom statusne promjene 9.12.2003
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornh vozila prilikom statusne promjene 9.12.2003 410-19/03-01/394 Posebni porezi i trošarine 513-07/03-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Ustanova za hitnu, medicinsku pomoć Zagreb, zatražila je mišljenje plaća li se posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornh vozila prilikom statusne promjene. Iz navedenog proizlazi da se u konkretnom slučaju radi o stjecanju rabljenih motornh vozila ...
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova 21.11.2003
godine donijela Odluku o prestanku rada gospodarskih jedinica «Ivančica», Kaznionice u Lepoglavi, «Odra», Kaznionice u Turopolju, «Valtura», Kaznionice u Valturi, te dijelova gospodarskih jedinica «Orljava» u Kaznionici u Požegi i «Lipovica» u Kaznionici u Lipovici - Popovača (Narodne novine, broj 4/02).U svezi s tim Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. kolovoza 2002. Shodno navedenom, u konkretnom slučaju radi se o stjecanju rabljenih motornih vozila koje prema ...
Prijenos vozila na novoosnovano društvo 29.10.2003
Prema odredbama članka 1. stavci 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01), na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne i fizičke osobe plaća se posebni porez na promet ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost. Sukladno članku 4. stavak 2. i članku 6. stavak 4. navedenoga Zakona, ...
Posebni porez na promet upotrebljavnih sanitetskih i drugih motornih vozila u slučaju statusne promjene 8.7.2003
Posebni porez na promet upotrebljavnih sanitetskih i drugih motornih vozila u slučaju statusne promjene 8.7.2003 410-19/03-01/154 Posebni porezi i trošarine 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Dom zdravlja Zagreb - "A", dopisom ur. zatražio je mišljenje plaća li se posebni porez na promet upotrebljavanih sanitetskih i drugih motornih vozila u slučaju statusne promjene - spajanja domova zdravlja u vlasništvu županije Grada Zagreba. Iz navedenog proizlazi da se u ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2016(1) 2015(1) 2014(6) 2013(2)
2011(1) 2010(1) 2009(3) 2006(2)
2005(2) 2004(1) 2003(12) 2002(16)

Područje

< SviPosebni porezi i trošarine

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(48)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite