Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Gradski i općinski porezi
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 33)
Naslov Datum
Porez na kuće za odmor na konfisciranu nekretninu 11.4.2013
Porez na kuće za odmor na konfisciranu nekretninu 11.04.2013 410-01/12-01/2210 Gradski i općinski porezi 513-07-21-07/13-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Primili smo upit porezne obveznice iz dostavnog spiska, u kojem navodi da joj je temeljem presude Vrhovnog suda Hrvatske od 27. svibnja 1976. Prema odredbama članka 35. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132...
Utvrđivanje obveznika poreza na tvrtku ili naziv 13.2.2013
Utvrđivanje obveznika poreza na tvrtku ili naziv 13.02.2013 410-01/13-01/46 Gradski i općinski porezi 513-07-21-07/13-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik iz dostavnog spiska, obratio nam se upitom u kojem traži tumačenje jesu li fizičke osobe koje temeljem odobrenja nadležnog ureda državne uprave u županiji obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje sukladno odredbama Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 73/93 do 40/10), obveznici plaćanja poreza na ...
Utvrđivanje obveze plaćanja poreza na kuće za odmor u slučaju kada vlasnik ima prebivalište u inozemstvu 11.2.2013
Člankom 35. stavkom 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. U navedenom slučaju, sukladno članku 78. Općeg poreznog zakona, porezni obveznik snosi teret dokazivanja svih činjenica i okolnosti (prijavljenog prebivališta, visine...
Oporezivanje apartmana kao jedine nekretnine porezom na kuće za odmor 25.1.2013
Oporezivanje apartmana kao jedine nekretnine porezom na kuće za odmor 25.01.2013 410-15/12-01/3 Gradski i općinski porezi 513-07-21-07/13-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora dostavio je predstavku porezne obveznice iz dostavnog spiska, u kojoj obveznica navodi da je vlasnica apartmana na otoku Murteru koji je jedina nekretnina u njenom vlasništvu te za koju joj je utvrđen porez na kuće za odmor. Prema odredbama članka 35. Zakona o ...
Predmet oporezivanja porezom na potrošnju 11.9.2012
Predmet oporezivanja porezom na potrošnju 11.09.2012 410-01/12-01/2100 Gradski i općinski porezi 513-07-21-07/12-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Primili smo dopis obveznika iz dostavnog spiska, u kojem se traži pojašnjenje što se smatra bezalkoholnim pićem koje podliježe plaćanju poreza na potrošnju sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. Člankom 3. stavak 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna...
Zastarni rokovi za utvrđivanje porezne obveze 27.8.2012
Člankom 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Člankom 94. stavak 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11 i 78/12) propisano je da pravo poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, ...
Porez na kuću za odmor koja se koristi i za iznajmljivanje 31.7.2012
Prema članku 2. Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (Narodne novine, broj 48/05, 148/09) obveznik poreza na dohodak kojemu se godišnji porez utvrđuje u paušalnom iznosu jest fizička osoba - građanin kojoj je na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s ...
Prijavljeno prebivalište na adresi kuće za odmor i obveza plaćanja poreza na kuće za odmor 5.3.2012
Prijavljeno prebivalište na adresi kuće za odmor i obveza plaćanja poreza na kuće za odmor 05.03.2012 410-20/11-01/15 Gradski i općinski porezi 513-07-21-01/12-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Primili smo dopis u kojem se traži mišljenje o obvezi plaćanja poreza na kuće za odmor za vlasnike kuća na otoku Viru koji imaju prijavljeno prebivalište na otoku, ali žive na drugoj adresi ili u inozemstvu. Člankom 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (...
Porez na kuće za odmor - utvrđivanje korisne površine 7.3.2008
Porez na kuće za odmor - utvrđivanje korisne površine 7.3.2008 410-20/08-01/2 Gradski i općinski porezi 513-07-21-01/08-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Primili smo upit poreznog obveznika "A" iz Zagreba, u kojem navodi da posjeduje kuću za odmor, na kojoj nisu izvršeni završni radovi na jednoj etaži kuće. Člankom 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj:117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02...
Može li Republika Hrvatska biti obveznik plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište 8.11.2006
Riječ je o opcijskom porezu čije uvođenje ovisi o potrebama jedinica lokalne samouprave, odnosno, zakonskim odredbama općinama ili gradovima dana je ovlast da u okviru svog samoupravnog djelovanja -propišu: hoće li svojom odlukom uvesti porez na neizgrađeno građevno -zemljište, visinu poreza od 1,00 do 5,00 kuna po četvornom metru neizgrađenog građevnog zemljišta- oslobođenja i olakšice od plaćanja navedenog poreza- obračun i način plaćanja poreza na neizgrađeno građevno ...
Obveza plaćanja poreza na kuće za odmor za staru naslijeđenu kuću 8.11.2005
Obveza plaćanja poreza na kuće za odmor za staru naslijeđenu kuću 8.11.2005 410-20/05-01/78 Gradski i općinski porezi 513-07-21-01/05-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na proslijeđeni upit porezne obveznice "A", postoji li obveza plaćanja poreza na kuće za odmor za staru naslijeđenu kuću koja je i spomenik kulture, te postoji li obveza plaćanja poreza na kuće za odmor ako se na istoj prijavi prebivalište, u nastavku odgovaramo. U tu svrhu tijelo nadležno za utvrđivanje ...
Oslobođenje od plaćanja poreza na kuću sagrađenu prije 400 godina 24.8.2005
Oslobođenje od plaćanja poreza na kuću sagrađenu prije 400 godina 24.8.2005 410-20/05--01/42 Gradski i općinski porezi 513-07-21-01/05-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit porezne obveznice "A", ostvaruje li pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor, za kuću sagrađenu prije 400 godina i upisanu u Registar nepokretnih spomenika Republike Hrvatske, u nastavku odgovaramo. Odredbom članka 35. stavak 2. navedenog Zakona, propisano je da se kućom za odmor ...
Smatra li se sagrađeno temelje neizgrađenim građevnim zemljištem 8.7.2005
Smatra li se sagrađeno temelje neizgrađenim građevnim zemljištem 8.7.2005 410-20/04-01/137 Gradski i općinski porezi 513-07-21-01/05-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Općine Karlobag smatra li se neizgrađenim građevnim zemljištem, glede utvrđivanja porez na neizgrađeno građevno zemljište, zemljište na kojem je porezni obveznik na temelju građevne dozvole sagradio temelje 1997.godine, koje i danas stoje na predmetnom zemljištu, u nastavku odgovaramo. Člankom ...
Plaćanje prireza porezu na dohodak 22.12.2003
Plaćanje prireza porezu na dohodak 22.12.2003 410-01/03-01/1208 Gradski i općinski porezi 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi upita gospodina "A" o načinu obračunavanja i plaćanja prireza porezu na dohodak ako je prebivalište poreznog obveznika u Novalji, a boravište u Zagrebu, u nastavku odgovaramo:Člankom 30a. stavkom 2. Zakona o fmanciranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, ...
Prebivalište - osnova za utvrđivanje statusa kuće za odmor 23.10.2003
Prebivalište - osnova za utvrđivanje statusa kuće za odmor 23.10.2003 410-15/03-01/18 Gradski i općinski porezi 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Građanina, je li obveznik poreza na kuću za odmor i to za kuću na kojoj ima uredno prijavljeno prebivalište i koju jedino ima u vlasništvu na području Republike Hrvatske, jer u kući povremeno boravi iz razloga što je poslom vezan za inozemstvo, u nastavku dogovaramo. Člankom 35. Zakona o financiranju jedinica ...
Promet vina 26.9.2003
Promet vina 26.9.2003 410-19/03-01/306 Gradski i općinski porezi 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit pravne osobe, postoji li obveza plaćanja poreza na potrošnju na promet vina obzirom da se prema odredbama Zakona o vinu, vino više ne smatra alkoholnim pićem već prehrambenim proizvodom, u nastavku odgovaramo. U Narodnim novinama broj: 147/03 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (...
Porez na kuće za odmor - rok plaćanja i kamate 27.8.2003
Porez na kuće za odmor - rok plaćanja i kamate 27.8.2003 410-15/03-01/16 Gradski i općinski porezi 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit osobe "x", o mogućnosti da se porez na kuće za odmor plaća do kraja tekuće godine te da se pri tome ne obračunavaju zatezne kamate te o mogućnosti obročne otplate poreza na kuću za odmor, u nastavku odgovaramo. Člankom 38. stavak 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, ...
Neizgrađeno građevno zemljište 6.6.2003
Neizgrađeno građevno zemljište 6.6.2003 410-27/03-01/1 Gradski i općinski porezi 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Područnog ureda Požege, o tome što se smatra neizgrađenim građevinskim zemljištem, je li potrebno da na tom zemljištu bude dostupna infrastruktura, izgrađen prilaz, te da li grad/općina mora imati razrađen prilaz po zonama, u nastavku odgovaramo. Člankom 38.1 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (...
Obveza plaćanja poreza na tvrtku poreznog obveznika koji ima regestrirani ugostiteljski objekt u nadležnosti ispostave Slunj 30.5.2003
Obveza plaćanja poreza na tvrtku poreznog obveznika koji ima regestrirani ugostiteljski objekt u nadležnosti ispostave Slunj 30.5.2003 412-07/03-01/1 Gradski i općinski porezi 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Područnog ureda Karlovac, o obvezi plaćanja poreza na tvrtku poreznog obveznika koji ima registrirani ugostiteljski objekt u nadležnosti Ispostave Slunj, kojem i plaća porez na tvrtku, a tijekom cijele godine svaki utorak u tjednu dolazi u općinu ...
Utvrđivanje gradskih poreza 8.5.2003
Člankom 42. stavak 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine, broj: 59/01) propisano je da Porezna uprava može obavljati poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom županijskih, općinskih ili gradskih poreza, na temelju propisa što ga donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave. Člankom 38.e stavak 2., člankom 38.k stavak 2. i člankom 38.n stavak 2. Zakon o financiranju jedinica ...
Pojam neizgrađenog građevnog zemljišta 3.3.2003
Prema članku 13. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 30/94, 68/98 i 61/00) među dokumente prostornog uređenja spadaju i Prostorni planovi i to: Prostorni plan županije i Grada Zagreba, Prostorni plan područja posebnih obilježja, Prostorni plan uređenja općina i grada, Generalni urbanistički plan, Urbanistički plan uređenja i Detaljni plan uređenja. Urbanistički plan uređenja općine ili grada donosi se za naselja odnosno dijelove naselja koja su sjedište ...
Pojam neizgrađenog građevnog zemljišta 18.2.2003
Pojam neizgrađenog građevnog zemljišta 18.2.2003 410-27/03-01/3 Gradski i općinski porezi 513-07/03-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Grada Hrvatske Kostajnice, da li se smatraju neizgrađenim građevinskim zemljištem čestice unutar građevnog područja a koje su označene kao katastarske kulture tipa «oranica», «voćnjak», «vinograd» i slično, u nastavku odgovaramo. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» ...
Utvrđivanje poreza na neizgrađeno građevno zemljište 10.1.2003
Člankom 1. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine", broj: 127/00 i 86/01) propisano je da navedeni Zakon uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima nije uređeno drukčije i čini zajedničku osnovu poreznog sustava. Člankom 56. stavak 1. Općeg poreznog zakona propisano je da je porezni obveznik dužan prijaviti sve činjenice bitne za ...
Pojašnjenje pojma javnih površina 5.12.2002
Pojašnjenje pojma javnih površina 5.12.2002 410-01/02-01/1013 Gradski i općinski porezi 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit fizičke osobe A o pojašnjenju pojma javnih površina, nastavno odgovaramo. Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine temeljem članka 43. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,127/00, 59/01, 107/...
Postupanje po prigovorima za koje nije plaćena upravna pristojba 5.12.2002
Postupanje po prigovorima za koje nije plaćena upravna pristojba 5.12.2002 410-15/02-01/11 Gradski i općinski porezi 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Jedinstvenog upravnog odjela Općine A, o postupanju glede dostavljenih prigovora za koje nije plaćena upravna pristojba poreznog obveznika B u predmetu utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 1999. Do stupanja na snagu Općeg poreznog zakona, organi državne uprave i drugi državni organi rješavajući u upravnim ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2013(4) 2012(4) 2008(1) 2006(1)
2005(3) 2003(10) 2002(10)

Područje

< SviGradski i općinski porezi

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(33)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite