Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Odvjetnici - tarife i kodeks
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 88)
Naslov Datum
Zahtjev za tumačenje Tbr. 7. toč. 2. Tarife 8.3.2012
2. Tarife 8.3.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji zastupa u predmetima koji su tarifirani odredbom Tbr. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja je stupila na snagu 11. prosinca 2009. godine i objavljena u NN 148/09, a koji su započeti prije stupanja na snagu navedene Tarife, obračunava nagradu za svoj rad primjenjujući Tarifu koja je bila na snazi u vrijeme pokretanja postupka bez obzira kada su pojedine ...
Zahtjev za tumačenje Tbr. 20. i Tbr. 23. Tarife 8.3.2012
23. Tarife 8.3.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:U predmetima postupka javne nabave osnovicu za obračun nagrade za rad odvjetnika čini vrijednost javne nabave za koju se stranka natječe, te se primjenjuje odredba Tbr. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 20.MMIN201D20120308N534523
Zahtjev za tumačenje Tbr. 48. Tarife 8.3.2012
Zahtjev za tumačenje Tbr. 48. Tarife 8.3.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Nagrada za rad odvjetnika u predmetima koji su pokrenuti prije stupanja na snagu Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja je objavljena u NN 148/09 obračunava se sukladno odredbama Tarife koja je objavljena u NN 69/93, 87/93, 16/94, 11/96, 37/05 i 59/07.Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 48....
Zahtjev za tumačenje Tbr. 8. toč. 1. Tarife 8.3.2012
1. Tarife 8.3.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:U slučajevima primjene Tbr. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, nakon ukidne odluke drugostupanjskog suda kada je predmet vraćen na ponovno odlučivanje prvostupanjskom sudu, odvjetnik nema pravo ponovno podneske obračunati sukladno odredbi Tbr. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 8.MMIN201D20120308N4234234
Zahtjev za tumačenje Tbr. 7. toč. 2. Tarife 21.1.2012
2. Tarife 21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji zastupa stranku u sporovima za zakonsko uzdržavanje ili dokidanje obveze uzdržavanja, sukladno odredbi Tbr. 7. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) ima pravo na jednokratnu nagradu u visini od 200 bodova za cijeli prvostupanjski postupak bez obzira na to je li prvostupanjska presuda ukinuta u žalbenom postupku i predmet vraćen prvostupanjskom sudu...
Preispitivanje tumačenja UO HOK o primjeni Tbr. 7. toč.2. al. 1. Tarife (NN 148/09) - zaključak IO HOK od 05. prosinca 2011. 21.1.2012
21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:UO HOK ostaje kod tumačenja da se prilikom primjene Tbr. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja je stupila na snagu 11. prosinca 2009. godine (NN 148/09) taj tarifni broj primjenujuje isključivo na predmete koji su pokrenuti nakon 11. prosinca 2009.
Zahtjev za tumačenje Kodeksa odvjetničke etike 21.1.2012
Zahtjev za tumačenje Kodeksa odvjetničke etike 21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik, sukladno Pravilu 14 Kodeksa odvjetničke etike ne smije sa strankom koju zastupa u sporu za isplatu potpisati ugovor o preuzimanju cjelokupnog potraživanja svoje stranke prema suprotnoj stranci jer je zabranjeno sa strankom kao nagradu ugovoriti predmet ili dio predmeta i spora koji je odvjetniku povjeren za zastupanje, a što se odnosi i na ...
Tumačenje Tbr. 7. toč. 1. i 2. Tarife 21.1.2012
1. i 2. Tarife 21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:1.U radnom sporu, ako je predmet tužbenog zahtjeva novčana tražbina, odvjetnik ima pravo na nagradu prema Tbr. 2.Odvjetniku koji u radnom sporu u ime stranke potražuje isplatu plaće i poništava odluku o otkazu ili ostvaruje neko drugo pravo iz radnog odnosa, koja nije novčano potraživanje, pripada pravo na nagradu prema Tbr. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ...
Zahtjev o naplati rasprava pred Stalnim izbranim sudištem kada rasprava traje više dana uzastopce 21.1.2012
Zahtjev o naplati rasprava pred Stalnim izbranim sudištem kada rasprava traje više dana uzastopce 21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Kada sud u parničnom postupku ili arbitražni sud u arbitražnom postupku zakaže glavnu raspravu u trajanju od više dana, odvjetnik ima, sukladno odredbama Tbr. 9. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, posebno naplatiti svaki dan raspravnog ročišta. Tarifa o nagradama i naknadi ...
Tumačenje Tbr. 42, 44., 45, 46. i 47. Tarife 21.1.2012
Tumačenje Tbr. 42, 44., 45, 46. i 47. Tarife 21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Za materijalne izdatke koji je odvjetnik učinio za stranku u obavljanju odvjetničke djelatnosti, a u kojim izdacima je obračunat PDV, odvjetnik nema ponovno pravo zaračunati PDV. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 42, 44, 46, 47.MMIN201D20120121N56156
Primjena Tbr. 7. toč. 2. Tarife od 11. prosinca 2009. godine 21.1.2012
godine 21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:UO HOK ostaje kod tumačenja da se prilikom primjene Tbr. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja je stupila na snagu 11. prosinca 2009. godine (NN 148/09) taj tarifni broj primjenjuje isključivo na predmete koji su pokrenuti nakon 11. prosinca 2009.
Tumačenje Tbr. 21. Tarife - obrana u disciplinskim postupcima 22.10.2011
21. Tarife - obrana u disciplinskim postupcima 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji brani okrivljenika pred prvo¬stupanjskim disciplinskim sudom Ministarstva unutarnjih poslova ima pravo na nagradu sukladno odredbi Tbr. 21. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, jer se postupak pred disciplinskim sudom MUP-a provodi prema pravilima Zakona o općem upravnom postupku. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za ...
Tumačenje Tbr. 7. toč. 2. Tarife - iseljenje zakupoprimca iz poslovnog prostora 22.10.2011
Tumačenje Tbr. 2. Tarife - iseljenje zakupoprimca iz poslovnog prostora 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:U sudskim postupcima iseljenja zakupoprimca osnovica za nagradu za rad odvjetnika čini vrijednost jednogodišnje zakupnine. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 7.MMIN201D20111022N5
Tumačenje Kodeksa odvjetničke etike - sukob interesa 22.10.2011
Tumačenje Kodeksa odvjetničke etike - sukob interesa 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji je sastavljao oporuku i bio svjedok oporuke ne može biti punomoćnik nasljednika u ostavinskom postupku niti punomoćnik oporučnog nasljednika u parničnom postupku koji se vodi protiv trećih osoba u svezi s ugovorom o doživotnom uzdržavanju s ostaviteljem, jer bi to bilo u suprotnosti s odredbama Zakona o odvjetništvu i Kodeksa ...
Zahtjev o pravu na naplatu nagrade u zastupanju stranke temeljem odredbe čl. 21. Zakona o odvjetništvu (besplatno zastupanje) 22.10.2011
21. Zakona o odvjetništvu (besplatno zastupanje)22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji je imenovan stranci za punomoćnika bez prava na nagradu temeljem odredbe čl. 21. Zakona o odvjetništvu, sukladno odredbi Pravila 38. Kodeksa odvjetničke etike, smije tražiti onu nagradu koju je zastupana stranka ostvarila po osnovi njegova zastupanja na teret protivne stranke. Zakon o odvjetništvu (NN 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11) ...
Tumačenje Kodeksa odvjetničke etike vezano uz odvjetničku tajnu 22.10.2011
Tumačenje Kodeksa odvjetničke etike vezano uz odvjetničku tajnu 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks Izvješćuje se o zahtjevu Opć. Smatra se da zakonski nasljednik pokojne osobe nema ovlaštenje osloboditi od dužnosti čuvanja odvjetničke tajne odvjetnika koji je zastupao pokojnu osobu. ZAKLJUČAK:Zakonski nasljednik pokojne osobe nema ovlaštenje osloboditi dužnosti čuvanja odvjetničke tajne, o onome što je odvjetnik saznao u zastupanju ...
Tumačenje čl. 54. Zakona o odvjetništvu u kontekstu odvjetničkog društva osnovanog kao d.o.o. 22.10.2011
22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji je izabran ili imenovan na kakvu javnu dužnost stupio je u radni odnos pri tijelu u koje je izabran ili imenovan -dakle, obnaša plaćenu javnu dužnost, te mu temeljem odredbe čl. 54. Zakona o odvjetništvu, te je zbog toga prestalo pravo o na obavljanje odvjetništva, a odvjetničko društvo ima samo dva člana, u takvom slučaju, obzirom na odredbu čl. Zakon o odvjetništvu (NN 9/94, ...
Tumačenje Tbr. 8. Tarife 22.10.2011
8. Tarife 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Ukoliko dođe do razdvajanja sudskih postupaka povodom podnošenja protutužbe radi se o raspravljanju u razdvojenim predmetima te odvjetnik za zastupanje u razdvojenom predmetu ima pravo na nagradu sukladno odredbi Tbr. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 8.MMIN201D20111022N65348
Tumačenje Tbr. 9. toč. 2. Tarife - ročište za povrat u prijašnje stanje 22.10.2011
2. Tarife - ročište za povrat u prijašnje stanje 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik ima pravo na nagradu za pristup na ročište za povrat u prijašnje stanje sukladno odredbi Tbr. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 9.MMIN201D20111022N6516513
Tumačenje Tarife u svezi sa smetanjem posjeda 22.10.2011
Tumačenje Tarife u svezi sa smetanjem posjeda 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji je u ime stranke pokrenuo spor radi smetanja posjeda prije stupanja na snagu Tarife o nagradama i naknadi troškova objavljene u NN 148/09 ima pravo na nagradu za zastupanje tijekom cijelog trajanja postupka prema Tarifi koja je bila na snazi prije stupanja na snagu Tarife objavljene u NN 148/09.Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad ...
Tumačenje Tarife u svezi s nagradom za sastavljanje ugovora o najmu 22.10.2011
Tumačenje Tarife u svezi s nagradom za sastavljanje ugovora o najmu 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji je sastavio ugovor o najmu ili zakupu za sastav takvog ugovora ima pravo na nagradu prema Tbr. 29. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika time da osnovicu za nagradu čini jednogodišnja najamnina ili zakupnina. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 29....
Naplata zastupanja na ročištima i naplata zastupanja po odvjetnicima iz odvjetničkog društva 3.6.2011
Naplata zastupanja na ročištima i naplata zastupanja po odvjetnicima iz odvjetničkog društva 3.6.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnici u odvjetničkom društvu u istoj pravnoj stvari, svaki ponaosob, mogu zastupati više različitih tužitelja, odnosno stranaka, ali u tom slučaju nemaju pravo na nagradu za rad kao da se radi o zasebnom zastupanju svakog pojedinog odvjetnika, već se u tom slučaju primjenjuje odredba Tbr. 36. Tarife ...
Tumačenje Tarife u svezi s ukidanjem klauzule pravomoćnosti ovršnosti, ročišta u kojima se raspravljalo o procesnim pitanjima ili o glavnoj stvari i nagradi za sastav podneska 3.6.2011
Tumačenje Tarife u svezi s ukidanjem klauzule pravomoćnosti ovršnosti, ročišta u kojima se raspravljalo o procesnim pitanjima ili o glavnoj stvari i nagradi za sastav podneska 3.6.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:1.Odvjetnik ima pravo naplatiti radnje ukidanja pravomoćnosti i ovršnosti sukladno odredbi Tbr. 1. Tarife, koje se odnose na sastav odgovora na tužbu, prigovora protiv platnog naloga i obrazloženih podnesaka u kojima se ...
Sastav ugovora o zakupu 3.6.2011
Sastav ugovora o zakupu 3.6.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Osnovicu za obračun nagrade za sastav ugovora o zakupu čini visina jednogodišnje zakupnine. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09). Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11).MMIN201D20110603N56
Obrana maloljetnika na pripremnom ročištu 3.6.2011
Obrana maloljetnika na pripremnom ročištu 3.6.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik za obranu maloljetnika na pripremnom ročištu ima pravo na nagradu sukladno odredbi Tbr. 4. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 4.MMIN201D20110603N369
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2012(11) 2011(29) 2010(33) 2009(8)
2008(1) 2007(6)

Područje

< SviOdvjetnici - tarife i kodeks

Izvor

Hrvatska odvjetnička komora(88)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite