Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ostalo
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 229)
Naslov Datum
Plaćanje bitcoinom 3.4.2017
Plaćanje bitcoinom 03.04.2017 410-01/17-01/472 Ostalo 513-07-21-01/17-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit poreznog obveznika o tome što je bitcoin, može li hrvatsko poduzeće vršiti plaćanja u bitcoinu i postoje li ograničenja i opasnosti u transakcijama vezanim uz bitcoin, u nastavku odgovaramo:Prema podacima dostupnima na Internetu, Bitcoin je virtualna valuta, neovisna o centralnim bankama te stoga račun s bitcoinima ne može biti zamrznut niti se pomoću njih može ...
Povezane osobe u predstečajnoj nagodbi 8.9.2016
Povezane osobe u predstečajnoj nagodbi 08.09.2016 513-07-21-01/16-2 Ostalo 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo dopis odvjetnice Nadije Benolić iz Umaga, Trgovačka 2a, kojim je zatraženo mišljenje u svezi članka 72.a stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13 i 78/15, dalje u tekstu: Zakon). Kako bi se riješio problem kod ove vrste obveza kada se u ulozi vjerovnika pojavljuju...
Dodjeljivanje bespovratnih sredstava društvu u predstečajnoj nagodbi 8.9.2016
Odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 91/13, 112/13 i 78/15; dalje u tekstu: Zakon), željelo se postići da u stečaj idu samo ona trgovačka društva koja su iscrpila sve druge mogućnosti „sanacije“ subjekata, odnosno koja se nisu uspjela dogovoriti sa vjerovnicima (npr. Zaključno, Porezna uprava u mogućnosti je samo dati mišljenje i objašnjenje u vezi pravilne primjene Zakona o financijskom poslovanju i ...
Upis faktoring društva u sudski registar 25.9.2015
(2) Faktoring-društvo može obavljati i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa, a ti poslovi su -osobito: prikupljanje, izrada, analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju samostalne -djelatnosti, upravljanje potraživanjima klijenata nastalih s osnove prodane robe i pruženih usluga i savjetovanja u vezi s -tim, izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih ...
Objava popisa poslodavaca koji ne isplaćuju plaće 5.6.2015
Na postavljeni upit daje se slijedeći odgovor;Popis poreznih obveznika poslodavaca koji prema dostupnim podacima ne isplaćuju plaće objavljuje se na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14) kojim je propisano da Porezna uprava može temeljem prikupljenih podataka na Obrascu JOPPD, na svojim mrežnim stranicama objaviti popis poreznih obveznika/...
Plaćanje upravnih pristojbi 27.4.2015
Plaćanje upravnih pristojbi 27.04.2015 410-01/15-01/1207 Ostalo 513-07-21-01/15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit podnositelja iz dostavnog spiska za tumačenjem odredbe članka 13. stavka 2. točke 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/...
Porezni tretman financijskih sredstava isplaćenih za međunarodnu suradnju Regionalnom centru za razvoj poduzetničkih kompetencija 14.4.2015
Porezni tretman financijskih sredstava isplaćenih za međunarodnu suradnju Regionalnom centru za razvoj poduzetničkih kompetencija 14.04.2015 410-01/15-01/828 Ostalo 513-07-21-01/15-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Primili smo upit Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija (SEECEL) i Ministarstva poduzetništva i obrta koje je jedan od osnivača SEECEL-a vezan za oporezivanje primitaka u svrhu organiziranja stručnih skupova, sastanaka radnih skupina, sastanaka ...
Isporuka dobara i obavljanje usluga u vlakovima te obveza fiskalizacije 7.4.2015
Isporuka dobara i obavljanje usluga u vlakovima te obveza fiskalizacije 07.04.2015 410-01/14-01/2322 Ostalo 513-07-21-01/15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit poreznog obveznika navedenog u dostavnom spisku kojim traži tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine broj 133/2012) i Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/2013, 99/2013, 148/2013, 153/2013 i 143/2014), koji se odnose na mjesto isporuke dobara koja su ...
Tumačenje članka 66. stavka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 19.3.2015
Tumačenje članka 66. stavka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 19.03.2015 423-08/14-01/138 Ostalo 513-07-21-01/15-5 Ministarstvo financija - porezna uprava Nastavno na upit mogu li se jamstva koristiti i prije izvršenja predstečajne nagodbe za naplatu otpisanog potraživanja od 40% kojeg je vjerovnik otpisao jamcu platcu po predstečajnoj nagodbi vezano za tumačenje članka 66. stavka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine...
Isplata plaće temeljem sudske presude 9.3.2015
Iznimno, sukladno stavku 10. toga članka, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi primitka (plaće) iz članka 14. stavka 1. Zakona, ostvarenog u proteklim poreznim razdobljima, a koji se isplaćuje po sudskoj presudi, nagodbi u tijeku sudskog postupka, nagodbi sklopljenoj s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora ili nagodbi sklopljenoj u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju, obračunava, obustavlja i ...
Poslovna jedinica - tumačenje 4.3.2015
Vezano uz ugovore, napominjemo kako Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Portugala nije još uvijek na snazi niti se primjenjuje, stoga se u tom slučaju primjenjuju domaći porezni propisi, odnosno članak 14. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/2004, 73/2008, 80/2010, 114/2011, 22/2012, 144/2012, 120/2013 - Odluka USRH, 125/2013, 148/2013, 83/2014 - Odluka USRH i 143/2014) koji propisuje da ukoliko se radi o primicima (plaća)...
Povremene financijske transakcije 18.2.2015
stavka 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) ) porezni obveznik koji u okviru svoje gospodarske djelatnosti obavlja isporuke dobara i usluga po kojima ima pravo na odbitak pretporeza i isporuke po kojima je isključeno pravo na odbitak pretporeza te na temelju izračuna iz članka 62. stavka 2. Zakona utvrdi pravo na odbitak pretporeza najmanje u iznosu od 98% pri odbitku pretporeza za nabavljena dobra i usluge nije obvezan ...
Naknade sportskim sucima i delegatima 17.2.2015
Člankom 7. Zakona propisani su pojmovi koji u smislu toga Zakona imaju određeno značenje, pa je tako točkom 24. toga članka propisano da se pod pojmom „naknada sportskom sucu i delegatu“ smatra primitak od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, a isplaćuje se kao naknada za sudjelovanje na natjecanjima amaterskih sportskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu natjecanja određenoga nacionalnoga sportskog saveza, na natjecanjima ...
Prijenos porezne obveze pri isporuci istrošenog materijala 11.2.2015
stavka 3. točke a) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) isporukom rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovo upotrijebiti već se kao takav koristi kao sirovina u proizvodnji drugih proizvoda ali je izgubio svoju prvobitnu funkciju, kvalitetu, izgled i slično te otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada i djelomično obrađenog otpada osobito se smatra isporuka željeznog i ...
Odbitak pretporeza 29.1.2015
stavka 5. Pravilnika ograničenje odbitka pretporeza prema članku 61. stavku 1. točki a) Zakona ne primjenjuje se ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanje ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, ...
Obveza plaćanja poreza na promet kod kupnje nekretnine 28.1.2015
Prema odredbama članka 58. stavka 4. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje usluga oslobođenih plaćanja PDV-a u tuzemstvu prema člancima 39., 40. i 114. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35...
Kupnja rabljenog vanbrodskog motora 27.1.2015
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. Ako porezni obveznik iz druge države članice Europske unije (primjerice iz Njemačke) rabljeni vanbrodski motor isporučuje građaninu u ...
Odbitak i ispravak pretporeza te promjena uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza 27.1.2015
U vezi pitanja pod rednim brojem 1. napominjemo da je odredbama članka 57. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13, 153/13 - Rješenje USRH i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano da pravo na odbitak PDV-a (pretporeza) nastaje u trenutku kada nastaje obveza obračuna PDV-a koji se može odbiti. stavkom 1. Pravilnika propisano je da se promjenom uvjeta mjerodavnih za ispravak pretporeza smatra naknadna promjena tih uvjeta...
Razlučno pravo u predstečajnoj nagodbi 19.1.2015
Razlučno pravo u predstečajnoj nagodbi 19.01.2015 4-01/132 Ostalo 513-07-21-01/15-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vas zahtjev u kojemu je zatraženo mišljenje gubi Ii vjerovnik s razlučnim pravom na nekretnini dužnika svoje razlučno pravo i pravo na prisilnu naplatu svoje tražbine ako istu tražbinu u predviđenom roku nije prijavio u postupku predstečajne nagodbe, a postojanje i visinu njegove tražbine i razlučnog prava nije ...
Web shop kao obveznik fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom 7.1.2015
Web shop kao obveznik fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom 07.01.2015 410-01/14-01/3440 Ostalo 513-07-21-01/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit podnositelja upita iz dostavnog spiska koji se odnosi na web shop kao obveznika fiskalizacije temeljem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine broj 133/12., dalje: Zakon) gdje se naplata vrši putem kreditnih kartica. Registrirana djelatnost za prodaju roba putem interneta, ...
Priznavanje računa koji ne sadrže Jedinstveni identifikator računa (JIR) 24.12.2014
Naime, podnositelj upita postavlja pitanje da li se računi za gorivo koji ne sadrže Jedinstveni identifikator računa mogu smatrati vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom za priznavanje nastalog troška za gorivo, te na koji su način dužne postupiti benzinske postaje - izdavatelji računa, u slučaju kada im je onemogućena veza s Poreznom upravom putem elektroničkog naplatnog uređaja, a da kupac dobije pravo valjan i potpun račun. Obveza izdavanja računa propisana je ...
Samostalni umjetnici kao mali obveznici fiskalizacije po Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom 10.12.2014
Glede mogućnosti uvrštavanja samostalnih umjetnika u kategoriju malih obveznika fiskalizacije možemo odgovoriti da je člankom 4. Zakona propisano da se malim obveznikom fiskalizacije smatra fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti, kojemu se dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine broj: 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH-120/13, 125/13, 148/13, Odluka USRH 83/14) i ...
Ishođenje građevinske dozvole u slučaju neizdavanja lokacijske dozvole 2.10.2014
Udruga geodeta Zadarske županije 23000 Zadar Špire Brusine 10 PREDMET: Udruga geodeta Zadarske županije, zemljište za koje se izdaje građevinska dozvola za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola mišljenje, daje se Povodom vašeg upita u vezi zemljišta za koje se izdaje građevinska dozvola za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, dajemo mišljenje kako slijedi: Prema odredbi članka 70. stavka 1. ...
Prijava novorođenog djeteta u maticu rođenih i obveza plaćanja upravnih pristojbi 16.9.2014
Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14, dalje u tekstu: Zakon) i Tarifom upravnih pristojbi (dalje u tekstu: Tarifa), koja je njegov sastavni dio, uređuje se plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima ...
Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu 3.9.2014
Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu 03.09.2014 910-01/14-01/193 Ostalo 513-07-21-11/14-02 Ministarstvo financija - porezna uprava Na gore postavljeno pitanje u nastavku odgovaramo:Budući da se u ovom slučaju, prema podacima podnositelja upita, radi o isplati od strane hrvatskog rezidenta rezidentu Republike Slovenije primjenjuje se Ugovor ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 10 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(1) 2016(2) 2015(17) 2014(59)
2013(94) 2012(15) 2011(1) 2010(3)
2009(4) 2008(5) 2007(5) 2006(5)
2005(4) 2004(6) 2003(8)

Područje

< SviOstalo

Izvor

HANFA(1)
Ministarstvo financija - porezna uprava(164)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(47)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(16)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(1)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite