Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > OIB
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 77)
Naslov Datum
OIB za strane državljane koji su članovi udruga u Republici Hrvatskoj 19.3.2015
OIB za strane državljane koji su članovi udruga u Republici Hrvatskoj 19.03.2015 410-01/15-01/853 OIB 513-07-21-01/15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo elektroničkim putem upit podnositelja iz dostavnog popisa, o tome da li strani državljani bez prebivališta i boravišta na području Republike Hrvatske s obzirom da su članovi udruge iz Republike Hrvatske moraju imati osobni identifikacijski broj (u nastavku: OIB). U skladu s člankom 28. stavkom 2. Pravilnika o ...
Zahtjev za promjenom osobnog identifikacijskog broja iz razloga što se osobni identifikacijski broj sastoji od šestica 22.1.2015
Zahtjev za promjenom osobnog identifikacijskog broja iz razloga što se osobni identifikacijski broj sastoji od šestica 22.01.2015 410-01/14-01/2375 OIB 513-07-21-02/15-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Na zaprimljeni dopis obveznika iz dostavnog spisa za promjenom osobnog identifikacijskog broja iz razloga što se osobni identifikacijskih broj sastoji od šestica, u nastavku odgovaramo. Prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: ...
Određivanje, dodjela OIB-a i porezno zastupanje 9.1.2015
Određivanje, dodjela OIB-a i porezno zastupanje 09.01.2015 410-01/15-01/12 OIB 513-07-21-01/15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Elektroničkim putem zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska u kojem se postavljaju sljedeća pitanja vezana za postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja (u daljnjem tekstu: OIB) te postupka dodjeljivanja ovlaštenja za poreznog zastupnika za stranu pravnu osobu:1. Uputa „VAT ID NUMBER FOR TAXABLE PERSONS ...
Dostava podataka o OIB-u za stranu pravnu osobu 28.7.2014
Dostava podataka o OIB-u za stranu pravnu osobu 28.07.2014 410-01/13-01/2049 OIB 513-07-21-02/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na zaprimljeni zahtjev kojim tražite dostavu podataka o osobnom identifikacijskom broju, a ukoliko nema da Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj dužnosti odredi i dodijeli osobni identifikacijski broj (dalje: OIB) stranoj osobi, odnosno tuženiku 'A', u nastavku odgovaramo. S obzirom da je Općinski građanski sud u Zagrebu korisnik broja ...
Dodjela OIB-a na temelju skenirane punomoći 16.6.2014
Dodjela OIB-a na temelju skenirane punomoći 16.06.2014 410-01/14-01/1722 OIB 513-07-21-01/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit obveznika iz dostavnog spiska o mogućnosti određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja stranim osobama temeljem skenirane punomoći zbog ubrzanja postupka. Odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, ...
Izdavanje Rješenja o nasljeđivanju od strane javnih bilježnika bez navođenja OIB-a za nasljednike - strane fizičke osobe 26.5.2014
Najveća vrijednost uvođenja OIB-a je svakako jednoznačan upis osoba posredstvom OIB-a te stvaranje baze objedinjenih i stalno ažurnih podataka o osobama koja će omogućiti javnopravnim tijelima sukladno zakonskim ovlastima, stalno ažuriranje evidencija, što osigurava uspješnu i pravilnu provedbu postupaka (uručenje na ispravne adrese, pokretanje postupka odmah po rješenju nasljeđivanju i dr.).Zaključno, ponavljamo, strane fizičke osobe, nasljednici iz predmetnog dopisa trebaju se...
Određivanje i dodjela OIB-a za stranu pravnu osobu u stečaju 14.5.2014
Određivanje i dodjela OIB-a za stranu pravnu osobu u stečaju 14.05.2014 410-01/14-01/1143 OIB 513-07-21-01/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na zaprimljeni dopis obveznika iz dostavnog spiska u svezi dostave podatka o osobnom identifikacijskom broju za stranu pravnu osobu u stečaju, zbog provedbe stečajnog postupka u Republici Hrvatskoj, u nastavku odgovaramo. Odredbom članka 5. stavka 1. Zakona propisano je da su obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje ...
Upis OIB-a na članske iskaznice 23.4.2014
Obveznici broja definirani odredbom članka 5. stavka 1. Zakona, obvezni su prema odredbama članka 6. Zakona koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja, na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama) te u elektroničkom poslovanju i poslovima platnog prometa, a isto tako obvezni su koristiti osobni identifikacijski broj drugog obveznika broja...
Dostava OIB-a u ostavinskom postupku za nasljednike koji žive u inozemstvu 25.3.2014
Dostava OIB-a u ostavinskom postupku za nasljednike koji žive u inozemstvu 25.03.2014 410-01/13-01/3361 OIB 513-07-21-01/14-6 Ministarstvo financija - porezna uprava Kako je navedeno u dopisu javne bilježnice iz dostavnog spiska, javni bilježnik umjesto suca provodi ostavinski postupak kao povjerenik suca te u ime suda donosi rješenje o nasljeđivanju za što mu je potreban OIB stranaka u postupku odnosno nasljednika. Također je navedeno da bi po zahtjevu javnog bilježnika, kao ...
Osobni identifikacijski broj obrta i slobodnih zanimanja 29.1.2014
Odredbama članka 18. stavka 2. točke 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13, 125/13 i 148/13, dalje: Zakon o porezu na dohodak) propisano je da se djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi ...
Radničko vijeće kao obveznik osobnoga identifikacijskog broja 9.1.2014
Radničko vijeće kao obveznik osobnoga identifikacijskog broja 09.01.2014 410-01/14-01/35 OIB 513-07-21-01/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na zaprimljeni upit o obveznicima osobnoga identifikacijskog broja te da li se svojstvo obveznika osobnoga identifikacijskog broja može priznati radničkom vijeću koje je utemeljeno i postupa sukladno odredbama Zakona o radu, u nastavku odgovaramo u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju. Prema odredbama ...
Određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranoj državi 23.12.2013
Prema članku 5. stavku 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08., dalje: Zakon) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Prema odredbi članka 14. stavak 8. Pravilnika propisano je da ako Zahtjev podnosi strana ...
Obveza dostavljanja OIB-a 19.12.2013
Obveza dostavljanja OIB-a 19.12.2013 410-01/13-01/4085 OIB 513-07-21-01/13-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo dopis obveznika iz dostavnog spiska u svezi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja po službenoj dužnosti stranim osobama te manjkavosti Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) glede dostave podataka za stranca s prebivalištem u inozemstvu, te obvezu Ministarstva financija,...
Određivanje i dodjela OIB-a fizičkoj osobi za potrebe izvršenja povrata sredstava na račun stranke u inozemnoj banci 21.11.2013
Odredbom članka 5. stavka 2. Zakona propisano je da su korisnici osobnoga identifikacijskog broja oni koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, a to su: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice ...
Obavljanje platnog prometa te određivanje i dodjela OIB-a stambenim zgradama 12.11.2013
Vezano za dio upita, kako da zgrada funkcionira u sustavu platnog prometa u kojem je obavezno koristiti osobni identifikacijski broj, skrećemo pozornost na činjenicu da je prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) propisano da suvlasnici zgrade poslove upravljanja zgradom prenose na upravitelja, a međusobne odnose uređuju ugovorom, a ako je tako ugovoreno, upravitelj ...
Određivanje i dodjela OIB-a podružnici sindikata 6.11.2013
Osnivanje sindikata i udruga poslodavaca propisano je odredbama Zakona o radu (Narodne novine broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13). Navedenim Zakonom također je propisano da se statutom udruge određuje ima li udruga podružnice ili druge oblike unutarnjeg organiziranja te koja ovlaštenja podružnice ili drugi oblici unutarnjeg organiziranja imaju u pravnom prometu, te da podružnica ili drugi oblik unutarnjeg organiziranja stječe ovlaštenja u pravnom prometu danom utvrđenim odlukom o ...
Određivanje i dodjela OIB-a stranoj fizičkoj osobi 15.10.2013
U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10, dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj je stalna i obvezna oznaka svake osobe u Republici Hrvatskoj. Odredbama članka 18. stavka 1. Zakona izričito je navedeno da određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja te upis u službene evidencije hrvatskim državljanima rođenim i pravnim ...
Korištenje OIB-a od strane operatora elektroničkih komunikacijskih usluga 20.5.2013
Korištenje OIB-a od strane operatora elektroničkih komunikacijskih usluga 20.05.2013 410-01/13-01/1229 OIB 513-07-21-01/13-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na zaprimljeni upit pravne osobe, obveznika iz dostavnog spiska o tome da li su operatori elektroničkih komunikacijskih usluga ovlašteni korisnici osobnoga identifikacijskog broja, odnosno jesu li ovlašteni od krajnjih korisnika svojih elektroničkih komunikacijskih usluga zahtijevati osobni identifikacijski broj te ga ...
Izdavanje OIB-a na osnovi punomoći 8.3.2013
Izdavanje OIB-a na osnovi punomoći 08.03.2013 410-20/12-01/79 OIB 513-07-21-01/13-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na zaprimljeni upit obveznika iz dostavnog spiska fizičke osobe V. D. o potrebi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja za darovatelja te ishođenje punomoći za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, a sve radi prijave ugovora o darovanju u nadležnom zemljišno knjižnom odjelu te Poreznoj upravi, u nastavku ...
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja fizičkoj osobi radi provođenja ostavinskog postupka 5.12.2012
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja fizičkoj osobi radi provođenja ostavinskog postupka 05.12.2012 410-01/12-01/2945 OIB 513-07-21-12/12-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na zaprimljeni dopis odvjetničkog društva obveznika iz dostavnog spiska, o dodjeli osobnoga identifikacijskog broja stranom državljaninu, nasljedniku u ostavinskom postupku koji se vodi pred javnim bilježnikom, u nastavku odgovaramo. Prema odredbama članka 28. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju ...
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja hrvatskom državljaninu radi ovrhe 5.12.2012
U članku 8. stavak 1. i 2. Zakona koji se navodi u dopisu stoji da Ministarstvo financija - Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju podataka o kojima nadležna tijela vode službene evidencije, odmah nakon preuzimanja upisanih podataka, te da se hrvatskim državljanima osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje na temelju podataka nadležnog tijela o upisu u maticu rođenih, a za hrvatske državljane koji nisu upisani u ...
Izdavanje novog osobnoga identifikacijskog broja 15.11.2012
Izdavanje novog osobnoga identifikacijskog broja 15.11.2012 410-01/12-01/2170 OIB 513-07-21-12/12-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na zaprimljeni upit Porezne uprave Područnog ureda Zagreb vezano za obveznicu 'A' koja traži novi osobni identifikacijski broj, zbog mogućnosti zloupotrebe osobnih podataka koje je dala na prijevaru osobama koje su se lažno predstavile te je za isto podnijela kaznenu prijavu Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi zagrebačkoj, Policijskoj...
Izdavanje novog osobnoga identifikacijskog broja 15.11.2012
Izdavanje novog osobnoga identifikacijskog broja 15.11.2012 410-01/12-01/2170 OIB 513-07-21-12/12-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na zaprimljeni upit Porezne uprave Područnog ureda Zagreb vezano za obveznicu 'A' koja traži novi osobni identifikacijski broj, zbog mogućnosti zloupotrebe osobnih podataka koje je dala na prijevaru osobama koje su se lažno predstavile te je za isto podnijela kaznenu prijavu Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi zagrebačkoj, Policijskoj...
Dostava podataka o osobnom identifikacijskom broju za strane pravne osobe radi plaćanja poreza po odbitku 12.11.2012
Odredbama članka 5. točka 2. Zakona propisano je da su korisnici osobnoga identifikacijskog broja koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i ...
Zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama 30.10.2012
Slijedom citiranih zakonskih odredbi, korisnici osobnoga identifikacijskog broja, koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, a to su: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2015(3) 2014(8) 2013(8) 2012(21)
2011(7) 2010(14) 2009(16)

Područje

< SviOIB

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(77)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite