Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Opći porezni zakon
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 82)
Naslov Datum
Odbitak predporeza u parničnom postupku 28.3.2017
Podaci o korištenju prava na odbitak pretporeza, koji se odnose na pojedinog poreznog obveznika, ovdje tuženika, predstavljaju podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te proizlazi zaključak da se radi o podacima iz članka 8. stavka 1. OPZ-a koje je porezno tijelo dužno čuvati kao poreznu tajnu i pri tome nije od značaja činjenica što je poslovna transakcija, temeljem koje je izdan račun, poznata objema stranama. Dakle, temeljem zahtjeva suda pred kojim se vodi ...
Cesija pretplate poreza 27.3.2017
Ustupatelj prava dužan je dostaviti ugovor o ustupu poreznom tijelu u roku od tri dana od dana njegovog sklapanja (stavak 2.). Ugovor o ustupu obvezujući je za porezno tijelo, osim ako se nad ustupateljem prava provodi ovrha (stavak 3.).Naime, institut prava na ustup, zalog i pljenidbu potraživanja u poreznom pravu ima svrhu pravnim i fizičkim osobama omogućiti brže i učinkovitije poslovanje pri pravu na povrat poreza, povrat iznosa koji je na ime poreza za dužnika platio porezni ...
Primjena članka 8. Općeg poreznog zakona (NN 115/16) 31.1.2017
U predmetnom upitu u bitnom se navodi kako je novelom Zakona o parničnom postupku unesena odredba sadržana u članku 221.b, a koja daje mogućnost da sud po službenoj dužnosti zatraži od Ministarstva financija, Porezne uprave podatak o tome je li tuženik koristio pravo na odbitak pretporeza za tražbinu koju je utužio na temelju vjerodostojne isprave. Zaključno, podaci o korištenju prava na odbitak pretporeza, koji se odnose na pojedinog poreznog obveznika, ovdje tuženika, ...
Sudjelovanje stranke u postupku 13.7.2016
Sudjelovanje stranke u postupku 13.07.2016 410-20/15-01/12 Opći porezni zakon 513-07-21-01-15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa o pravu stranke na sudjelovanje u poreznom postupku na način da prije donošenja poreznog rješenja potpiše zapisnik i eventualno da prigovor na utvrđenu cijenu, te postoji li zakonska mogućnost da porezni obveznici zatraže obavljanje očevida, sve u postupku utvrđivanja obveze plaćanja poreza ...
Molba za dostavom porezne prijave s pripadajućom dokumentacijom 6.5.2016
U članku 8. stavku 5. OPZ-a propisani su slučajevi kada se smatra da prilikom iznošenja podataka nije povrijeđen institut čuvanja porezne tajne:1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnima za oporezivanje društva,3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti ...
Dostava podataka o poreznim obvezama za potrebe provođenja ostavinskog postupka 28.4.2016
Dostava podataka o poreznim obvezama za potrebe provođenja ostavinskog postupka 28.04.2016 410-01/16-01/704 Opći porezni zakon 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo podnesak u kojem tražite, za potrebe ostavinskog postupka, dostavu podataka o poreznim obvezama, eventualno pokrenutim postupcima i razrezanim porezima na temelju imovinskih prava i prometa nekretnine iza pokojnog N. B. supruga stranke gospođe E. B koju zastupate u ostavinskom postupku. Prema ...
Ispunjenje poreznih obveza po ugovoru o najmu povodom zahtjeva za odobrenje stalnog boravka 11.9.2015
U članku 8. stavku 5. OPZ-a propisani su slučajevi kada se smatra da prilikom iznošenja podataka nije povrijeđen institut čuvanja porezne tajne:1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnima za oporezivanje društva,3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti ...
Odgovor na upit "Porezna uprava je postala servis HGK" 22.7.2015
Drugim javnim davanjima u skladu s odredbom članka 2. stavka 3. Općeg poreznog zakona smatraju se trošarine, carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novodane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela. S obzirom da je nadzor obračuna i naplate članarine u nadležnosti poreznog tijela, odnosno Ministarstva financija, Porezne uprave, članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori ...
Položaj pravnih sljednika 4.3.2015
Uz upit ste priložili presliku pravomoćnog i ovršnoga rješenja o nasljeđivanju Općinskog suda iz kojega je razvidno da je u ostavinskom postupku iza pokojnika utvrđena njegova ostavinska imovina koju čine nekretnine te da se njegovim nasljednikom temeljem Zakona o nasljeđivanju proglašava Općina X. Nadalje, u rješavanju se navodi da će se nakon pravomoćnosti izvršiti upis (uknjižba) prava vlasništva na ostavinskoj imovini u korist zakonskog nasljednika Opcina X. u cijelosti. ...
Porezna tajna i dostava podataka o najmodavcima 21.11.2014
U članku 8. stavku 5. OPZ-a propisani su slučajevi kada se smatra da prilikom iznošenja podataka nije povrijeđen institut čuvanja porezne tajne:1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnima za oporezivanje društva,3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti ...
Porezna tajna i uvid u spis predmeta drugog poreznog obveznika 24.10.2014
U članku 8. stavku 5. OPZ-a propisani su slučajevi kada se smatra da prilikom iznošenja podataka nije povrijeđen institut čuvanja porezne tajne:1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnima za oporezivanje društva,3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti ...
Izvješće o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje temeljem Općeg poreznog zakona i Direktive Vijeća 2003/48/EZ 18.7.2014
U predmetnom upitu u bitnom je navedeno kako postoje nejasnoće u svezi podnošenja izvješća koja obveza je propisana odredbama Općeg poreznog zakona te su postavljena slijedeća pitanja:1. Vezano za kamate na kunsku i deviznu štednju potrebno je istaknuti kako postoji slijedeće mogućnosti odabira načina isplate kamata: pripis na glavnicu, koji se vrši prilikom prolongata i klijent s istom ne može raspolagati ili isplata u gotovini odnosno prijenos na račun, u kojim slučajevima ...
Porezna tajna i dostavljanje podataka društvu koje obavlja djelatnost sudskog vještačenja 24.6.2014
U članku 8. stavku 5. OPZ-a propisani su slučajevi kada se smatra da prilikom iznošenja podataka nije povrijeđen institut čuvanja porezne tajne:1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnima za oporezivanje društva,3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti ...
Porezna tajna i izdavanje potvrda o visini dohotka poslodavcu za posloprimca 13.5.2014
U članku 8. stavku 5. OPZ-a propisani su slučajevi kada se smatra da prilikom iznošenja podataka nije povrijeđen institut čuvanja porezne tajne:1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnima za oporezivanje društva,3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti ...
Prekid zastare i povrat poreza na dodanu vrijednost 13.5.2014
Dakle, bilo koja radnja poreznog obveznika dostavljena na znanje poreznom tijelu poduzeta radi ostvarenja prava na povrat poreza naplaćenog bez pravne osnove ili više plaćenog poreza, kamata i troškova ovrhe prekinut će tijek zastare, a to može biti i uvid u stanje računa (izdavanje uvida, uvid u poreznu karticu putem ePorezne), učinjen u svezi (Poreznoj upravi) dostavljenog zahtjeva za povrat ili preknjiženje preplaćene svote poreza.“Načelno smo suglasni s navedenim prijedlogom ...
Matični ured - obveznik izdavanja računa 14.4.2014
Međutim, kako bi odgovorili na postavljeni upit ovdje ukazujemo na primjenu ovih mjerodavnih propisa:Zakon o državnim maticama (Narodne novine broj 96/93 i 76/13) propisuje da su državne matice evidencije o osobnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti i drugi podaci o tim činjenicama utvrđeni zakonom. Poslove osobnih stanja građana obavlja ured državne uprave u županiji, odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave...
Izdavanje potvrde o ostvarenom dohotku 27.3.2014
Izdavanje potvrde o ostvarenom dohotku 27.03.2014 410-01/14-01/177 Opći porezni zakon 2014 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo vaš mail u kojem navodite kako nemate prebivalište u Republici Hrvatskoj, imate hrvatsko državljanstvo, OIB i hrvatsku putovnicu te pitate možete li dobiti potvrdu o ostvarenom dohotku od Porezne uprave u Republici Hrvatskoj. Opći porezni zakon (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ) uređuje odnos između ...
Dostava podataka kojima raspolaže Porezna uprava 17.3.2014
Dostava podataka kojima raspolaže Porezna uprava 17.03.2014 410-01/14-01/750 Opći porezni zakon 513-07-21-01/14-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik iz dostavnog popisa uputio je predstavku na mišljenje Područnog ureda Zagreb, KLASA: 410-01/14-01/441, URBROJ: 513-07-01/14-2 od 25. veljače 2014. Odredbom članka 8. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u daljnjem tekstu: OPZ) propisano je da je Porezno tijelo ...
Način zaprimanja porezne prijave 5.3.2014
Odredbama članka 2. stavka 2. Pravilnika o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem propisano je da su porezni obveznici iz članka 63. stavka 6. OPZ-a obvezni podnositi elektroničkim putem sve prijave i izvješća za koje postoji mogućnost njihovog podnošenja korištenjem sustava ePorezna, a -osobito: prijavu poreza na dodanu vrijednost za obračunsko razdoblje u obliku elektroničkog obrasca -ePDV, konačni obračun poreza na dodanu vrijednost u obliku ...
Prijenos obrta 26.2.2014
Odredbe o gospodarskoj cjelini propisane su i člankom 5. Pravilnika o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima stjecanja imovine („Narodne novine“, broj 59/09).Prema članku 5. Pravilnika o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima ...
Porezna tajna 26.2.2014
(5) Obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena:1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku, 2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnima za oporezivanje društva, 3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka, 4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose, 5. ako se iznose podaci za potrebe naplate poreznog duga, 6. ako se podaci daju ...
Priznavanje potvrde o primanjima izdane u inozemstvu 19.2.2014
Priznavanje potvrde o primanjima izdane u inozemstvu 19.02.2014 410-01/14-01/177 Opći porezni zakon 513-07-21-01/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo vaš upit u kojem navodite kako imate prebivalište izvan Republike Hrvatske, a studirate u Republici Hrvatskoj i niste u mogućnosti ostvariti prava zbog slabijeg imovinskog stanja jer potvrda o primanjima iz Porezne uprave druge države se ne priznaje u institucijama Republike Hrvatske. Ne može se uskratiti dokazna ...
Pravo na osobni odbitak umirovljenika 11.2.2014
Opći porezni zakon (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ) uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama porezima i drugim javnim davanjima nije uređeno drugačije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava. Jedini redoviti pravni lijek protiv odluke o upravnoj stvari je žalba, a pravo na žalbu je iznimno važno postupovno pravo ...
Javna objava liste dužnika 24.1.2014
Javna objava liste dužnika 24.01.2014 410-01/14-01/03 Opći porezni zakon 513-07-21-01/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Jedinstveni upravni odjel, kao tijelo gradske uprave (grad je jedinica lokalne samouprave), postavio je upit može li, sukladno važećim zakonskim odredbama, na svojim internetskim stranicama objaviti popis svojih dužnika (pravnih i fizičkih osoba prema kojima ima dospjela nenaplaćena novčana potraživanja ovisno o vrsti poreza kao i visinu dugovanog iznosa...
Lista dužnika 24.1.2014
Lista dužnika 24.01.2014 410-01/14-01/03 Opći porezni zakon 513-07-21-01/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Jedinstveni upravni odjel, kao tijelo gradske uprave (grad je jedinica lokalne samouprave), postavio je upit može li, sukladno važećim zakonskim odredbama, na svojim internetskim stranicama objaviti popis svojih dužnika (pravnih i fizičkih osoba prema kojima ima dospjela nenaplaćena novčana potraživanja ovisno o vrsti poreza kao i visinu dugovanog iznosa). Prema ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(3) 2016(3) 2015(3) 2014(17)
2013(12) 2012(1) 2011(4) 2010(8)
2009(4) 2008(1) 2007(2) 2006(6)
2005(3) 2003(9) 2002(6)

Područje

< SviOpći porezni zakon

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(82)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite