Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 150
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3730)
Naslov Datum
Poduzetnik registriran za priređivanje dječjih rođendana 1.1.2002
godine i namjere da kao poduzetnik registriran za priređivanje dječjih rođendana priređujete i zabavne igre na nekoliko osobnih automata za zabavne igre tipa videoigre, u nastavku daje vam se slijedeći odgovor:Odredbama članka 23. stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», br. 59/01) propisano je da se pod automatima za zabavne igre smatraju automati koji služe za priređivanje zabavnih igara na računalima, simulatorima, ...
Pitanje vijećnika A Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije u vezi s objavljivanjem poreznih kartica državnih dužnosnika 2.1.2002
Obveza čuvanja porezne tajne propisana je Općim poreznim zakonom («Narodne novine» broj 127/00). U članku 8. stavku 1. točka 1., 2. i 3. Općeg poreznog zakona navedeno je da su službene osobe, koje su uključene u porezni postupak, dužne kao poreznu tajnu čuvati činjenice koje su u poreznom, prekršajnom ili sudskom postupku doznale o poreznom obvezniku, pronalaske, recepte, patente i slično koje su doznale u poreznom postupku, te identifikacijske znakove i podatke o poreznom ...
Porez na dodanu vrijednost 3.1.2002
Porez na dodanu vrijednost 3.1.2002 410-19/01-01/487 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A" postavilo nam je pitanje postoji li obveza plaćanja PDV-a na neprodane primjerke časopisa koji su izvezeni u BiH, a na temelju zapisnika o remitendi, neprodani primjerci časopisa se ne vraćaju u Republiku Hrvatsku već se prodaju kao sekundarna sirovina, na koje odgovaramo. podtočke 10. Odluke o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentrane...
Grad Sisak - vijećničko pitanje 3.1.2002
Člankom 8. stavkom 1. točkom 1., 2. i 3. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» broj 127/00), propisano je da su službene osobe, koje su uključene u porezni postupak, dužne kao poreznu tajnu čuvati činjenice koje su u poreznom, prekršajnom ili sudskom postupku doznale o poreznom obvezniku, pronalaske, recepte, patente i slično koje su doznale u poreznom postupku, te identifikacijske znakove i podatke o poreznom obvezniku koji su pohranjeni u pismohrani. Prema članku 8. stavku 3....
Primjena Zakona o posebnom porezu na pivo 4.1.2002
Primjena Zakona o posebnom porezu na pivo 4.1.2002 410-19/01-01/519 Posebni porezi i trošarine 513-07/02-6 Ministarstvo financija - porezna uprava Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo objavljenim u "Narodnim novinama", broj 107/01 koji se primjenjuje od 1. siječnja 2002. kojim je propisano da su pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici posebnog poreza na pivo u smislu članka 4. Zakona o posebnom porezu na pivo, obvezne na dan stupanja na snagu tog ...
Poseban porez na alkohol 8.1.2002
Poseban porez na alkohol 8.1.2002 410-19/01-01/645 Posebni porezi i trošarine 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s vašim upitom može li Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao krovna zdravstvena ustanova za obavljanje javno-zdravstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj, te ustanova koja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, sudjeluje u školovanju zdravstvenih djelatnika te provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja javnog zdravstva, nabavljati ...
Poduzeće A - oporezivanje prometa nekretnina, utvrđivanje porezne osnovice 9.1.2002
69/97), propisano je da se na vrijednost izgrađenih i neisporučenih građevina na dan početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kao i na vrijednost građevina koje su plaćene do dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, plaća porez na promet nekretnina prema Zakonu o porezu na promet nekretnina. Ako je stjecatelj novoizgrađene građevine mogao odbiti porez na dodanu vrijednost kao pretporez samo djelomično, u daljnjem se prometu takva građevina ...
Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit kod revizorskih usluga 9.1.2002
Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit kod revizorskih usluga 9.1.2002 410-01/01-01/1138 Porez na dobit 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s pitanjima o primjeni poreznih propisa kod oporezivanja revizijskih usluga porezom na dodanu vrijednost i porezom na dobit postavljenim vašim pismom od 13. prosinca 2001. Međutim, ako porezni obveznik zasebno obračuna uslugu koja je djelomično obavljena tada porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je...
Amortizacija goodwilla prema Pravilniku o amortizaciji 9.1.2002
Amortizacija goodwilla prema Pravilniku o amortizaciji 9.1.2002 410-01/02-01/6 Porez na dobit 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik "A" obratio nam se sa upitom glede amortizacije goodwilla koji se pojavljuje prilikom stjecanja, kao razlika troška stjecanja i neto vrijednosti imovine. Porezni obveznik koji za svoje potrebe otpisuje dugotrajnu imovinu po metodama i stopama različitim od stopa propisanih Pravilnikom, a ukupno utvrđeni iznos amortizacije za ...
Porez na dodanu vrijednost 14.1.2002
na iznos 232,04 kn), zaključujemo da sadrže podatke propisane člankom 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), i člankom 75. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj, 60/96., do 54/01.).Navedene odredbe Zakona i Pravilnika propisuju, da porezni obveznik mora za isporučena dobra ili obavljene usluge ispostaviti račun koji sadrži najmanje ove podatke: mjesto izdavanja, broj i nadnevak, ime (...
Porez na dodanu vrijednost 15.1.2002
Porez na dodanu vrijednost 15.1.2002 410-19/01-01/648 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Predstavništvo "A", postavilo nam je pitanje postoji li obveza plaćanja PDV-a na odvjetničke usluge koje predstavništvu obave tuzemni porezni obveznici, na koje odgovaramo. Prema odredbi članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), kada se radi o obavljanju usluga u poslovanju s inozemstvom, za određenje ...
Porez na dodanu vrijednost 16.1.2002
Stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), propisano je između ostalog, da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu. (...
Porez na dodanu vrijednost 23.1.2002
Prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), poreznu osnovicu poreza na dodanu vrijednost čini naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. U konkretnom slučaju potvrde u kojima će biti naznačen iznos popusta kao pravo stečeno na temelju kupnje robe u određenom razdoblju preko utvrđenog iznosa, su samo evidencijske potvrde o stečenom pravu na popust. U tom slučaju, prodavatelj proizvoda kao obveznik PDV-a ...
Porezne povlastice za predviđena ulaganja 23.1.2002
godine obavještavate nas da je trgovačko društvo «A» podnijelo zahtjev za korištenje poticajnih mjera propisanih u Zakonu o poticanju ulaganja («Narodne novine», broj 73/00). Temeljem članka 10. točka 2 Zakona o poticanju ulaganja i članka 3. Uredbe o sadržaju za korištenje poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica, te načinu njihova ostvarivanja («Narodne novine», broj 53/01), dajemo slijedeće mišljenje:Podnositelj zahtjeva «A», koristit će poreznu povlasticu ako...
Posebni porez na promet osobnih automobila 24.1.2002
Posebni porez na promet osobnih automobila 24.1.2002 410-19/01-01/453 Posebni porezi i trošarine 513-07/02-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Na vaš dopis Klasa: 410-01/01-01/341, Ur.broj: 513-07-01-02-3 kojim tražite tumačenje u svezi s plaćanjem posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila pri raskidu kupoprodajnog ugovora, kako bi mogli odgovoriti na upit što vam ga je uputila Ispostava Porezne uprave Sv. 137/97., 105/99., 55/00., 127/00. i 107/01.) nije ...
Porez na dodanu vrijednost 25.1.2002
Porez na dodanu vrijednost 25.1.2002 410-19/02-01/15 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U prilogu dopisa dostavljamo u vašu nadležnost zahtjev osobe "A" vlasnika obrta "B", koja traži da joj se prizna pravo na odbitak pretporeza za troškove školovanja odnosno stipendiranja djeteta. Stipendija koju isplati porezni obveznik do visine od 1250,00 kuna, a koja ima karakter potpore za vrijeme redovnog školovanja je porezno priznati izdatak kod ...
Promjena poreznog razdoblja 28.1.2002
Promjena poreznog razdoblja 28.1.2002 410-01/01-01/813 Porez na dobit 513-07/01-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Poreznoj upravi obratili su se porezni obveznici - društva koji su sastavni dio grupe međunarodno povezanih društava, sa zahtjevom za promjenom razdoblja oporezivanja i tumačenjem članka 10. stavka 4. Zakona o porezu na dobit. Nakon što je poreznom obvezniku odobren zahtjev za promjenom poreznog razdoblja, porezni obveznik u skladu s člankom 19. Zakona o porezu na ...
Oporezivanje dohotka inozemnih fizičkih osoba na radu u Republici Hrvatskoj 11.2.2002
Oporezivanje dohotka inozemnih fizičkih osoba na radu u Republici Hrvatskoj 11.2.2002 410-01/01-01/1030 Porez na dohodak 513-07/02-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem vašeg upita, vezanog za oporezivanje dohotka inozemnih fizičkih osoba zaposlenih u Republici Hrvatskoj, dajemo slijedeće mišljenje. Republika Hrvatska primjenjuje preuzeti Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu sa Talijanskom Republikom ("Narodne novine", broj 53/91.), ...
Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj 12.2.2002
Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj 12.2.2002 410-19/01-01/493 Posebni porezi i trošarine 513-07/02-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Veleposlanstva Republike "A" o povratu posebnog poreza u Republici Hrvatskoj na naftne derivate, alkohol i duhanske proizvode, odgovaramo u nastavku po točkama upita. 107/01) u članku 12. stavak 1. točka 6.Držimo da će porezna oslobođenja od posebnog poreza na naftne derivate za službena ...
Primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost 12.2.2002
Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica, Porezna uprava može rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost.Budući da će prema očitovanju Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave odjeli za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika u okviru kaznionica i nadalje zadržati dosadašnji opseg proizvodnje i prometa, mišljenja smo da su porezni obveznici te im je u tom smislu s danom ...
Zahtjev za povrat poreza 13.2.2002
Zahtjev za povrat poreza 13.2.2002 410-19/01-01/369 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-6 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi sa zahtjevom društva "A", za povrat PDV-a na telekomunikacijske usluge koje im je zaračunalo vaše društvo, izvijestili smo podnositelja zahtjeva i vas da prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), Porezna uprava ne može izvršiti povrat PDV-a koje je vaše društvo zaračunalo društvu "A".Međutim,...
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornih vozila 13.2.2002
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornih vozila 13.2.2002 410-19/02-01/39 Posebni porezi i trošarine 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Hrvatske ceste d.o.o. zatražile su oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila i ostalih motornih vozila jer su, kao jedan od pravnih sljednika Hrvatske uprave za ceste, pokrenule postupak za preregistraciju službenih vozila u svome vlasništvu. Iz navedenih ...
Priznati izdaci kod ostvarivanja dohotka od imovine 15.2.2002
Priznati izdaci kod ostvarivanja dohotka od imovine 15.2.2002 410-01/02-01/62 Porez na dohodak 513-07/01-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Gospodin A poslao nam je dopis u kojem traži tumačenje u svezi priznavanja troškova amortizacije, naknade za slivne vode, komunalne naknade, zajedničko održavanje i drugo kod utvrđivanja dohotka od iznajmljivanja poslovnog prostora, a u slučaju da se poslovni prostor ne koristi. Odredbom članaka 25. Zakona o porezu na dohodak («Narodne ...
Plaćanje poreza na dohodak po ugovoru o djelu i isplata socijalne pomoći 18.2.2002
Pravilnik o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 54/2001) u članku 9. stavku 3. navodi da su bitna obilježja nesamostalnog rada da ne postoji nikakav poslovni rizik za posloprimca, posloprimac ulaže u poslovni proces samo svoj rad, poslodavac u pravilu određuje vrstu, mjesto i vrijeme rada, unaprijed se utvrđuje visina isplate koja je u pravilu vezana za radno vrijeme, dogovara se u pravilu trajanje rada posloprimca na neodređeno vrijeme, a iznimno i na određeno vrijeme, ...
Porez na dodanu vrijednost - Zakon o vatrogastvu 20.2.2002
Porez na dodanu vrijednost - Zakon o vatrogastvu 20.2.2002 214-01/02-01/1 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Radi učestalih upita Područnih ureda Porezne uprave u vezi primjene odredbi članka 48. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj 106/99 i 117/01), kojima se propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost po računima plaćenim za nabavku opreme, materijala i usluga za obavljanje vatrogasne djelatnosti, a u svrhu...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 150 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(39) 2016(117) 2015(338) 2014(469)
2013(401) 2012(358) 2011(259) 2010(339)
2009(164) 2008(92) 2007(142) 2006(176)
2005(152) 2004(142) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(102)
Gradnja(226)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
Javna nabava(158)
Odgoj i obrazovanje(75)
Odvjetnici - tarife i kodeks(88)
OIB(77)
Opći porezni zakon(82)
Ostalo(229)
Porez na dobit(151)
Porez na dodanu vrijednost(1045)
Porez na dohodak(468)
Porez na promet nekretnina(131)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(594)
Tržište kapitala(114)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)
Županijski porezi(28)

Izvor

HANFA(98)
Hrvatska odvjetnička komora(88)
Ministarstvo financija - porezna uprava(2377)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(568)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(220)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(221)
Uprava za sustav javne nabave(158)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite