Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 143 / 145
Dokumenti od 3551 do 3575 (od ukupno 3612)
Naslov Datum
Porez na dodanu vrijednost 28.3.2002
1. Člankom 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), propisano je da kod prijenosa gospodarske cjeline ili pogona u cijelosti, poreznu osnovicu čini pojedinačna naknada za svaki preneseni predmet s tim, da zbroj svih tih pojedinačnih naknada čini ukupnu naknadu za tu gospodarsku cjelinu ili pogon umanjenu za vrijednost nekretnina koje se oporezuju po posebnom propisu. Članak 55. Pravilnika o porezu na dodanu ...
Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima 28.3.2002
Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima 28.3.2002 410-19/02-01/295 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U povodu pisma iz Ureda Predsjednika - Odsjeka za odnose s građanstvom, broj 07-071-02-316/2-VB od 20. ožujka 2002, koje nam je upućeno radi mišljenja, a u svezi pitanja gospodina "A" o mogućnosti povrata poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima prema hrvatskim poreznim propisima, u nastavku odgovaramo. Odredbama ...
Oslobođenje od plaćanja porez na dodanu vrijednost 27.3.2002
Oslobođenje od plaćanja porez na dodanu vrijednost 27.3.2002 410-19/02-01/131 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Od Muzeja suvremene umjetnosti iz Zagreba, primili smo zahtjev za oslobađanjem od plaćanja PDV-a na uvoz umjetničkih slika zagrebačkog slikara "A" koje su tijekom Domovinskog rata iznijete iz Hrvatske bez dozvole nadležnih tijela, a sada su prema navodima u zahtjevu, djela pronađena u Austriji te su dijelom otkupljena, a dijelom ...
Škola za obuku pilota 27.3.2002
U svezi s navedenim pitate kome se podnosi zahtjev za izuzeće od plaćanja naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koju uključenu u cijenu goriva naplaćuje Dioničko društvo 'C'. Tražite mišljenje i o tome da li je tvrtka kćerka koja je locirana na području Republike Hrvatske obvezna obračunati PDV kada ispostavlja račun za obavljene usluge matičnoj tvrtki koja je izvan granica Republike Hrvatske. 2. Kad je riječ o uslugama inozemnih poduzetnika člankom 5. ...
Oporezivanje državnih poticaja 25.3.2002
Oporezivanje državnih poticaja 25.3.2002 410-01/02-01/245 Porez na dobit 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Obratili ste nam se s pitanjem oporezuju li se porezom na dobit poticaji u morskom ribarstvu ostvareni prema Zakonu o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu («Narodne novine» br. U poreznom razdoblju u kojemu su primljeni poticaji za ulaganja u proizvodnju svih vrsta ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe i zapošljavanje, iskazuje ...
Obračun poreza na dobit pri utvrđivanju nove vrijednosti imovine društva u svrhu privatizacije 22.3.2002
Obračun poreza na dobit pri utvrđivanju nove vrijednosti imovine društva u svrhu privatizacije 22.3.2002 410-01/01-01/1050 Porez na dobit 513-07/02-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Prema navodima u vašem pitanju u postupku procjene imovine društva u svrhu privatizacije, utvrđene su nove vrijednosti imovine, i to, dionica koje ne kotiraju na tržištu i vode se po trošku ulaganja, drugih oblika dugotrajne materijalne imovine te kratkotrajne imovine (zaliha), pa postavljate ...
Izdavanje računa za usluge vrtića 21.3.2002
Izdavanje računa za usluge vrtića 21.3.2002 410-01/02-01/174 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Dječji vrtić "A", uputio nam je upit o tome jesu li obvezni izdavati račune za svoje usluge. Ako je u konkretnom slučaju riječ o ustanovi koja obavlja djelatnost po posebnim propisima i koja je u smislu navedenog članka Zakona oslobođena od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, u smislu toga Zakona nije obvezna izdavati račune za usluge koje ...
Porez na dodanu vrijednost 20.3.2002
Temeljem članka 10. Zakona o otocima, ministar Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo donio je Naputak o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz, te postupka obračuna naknade dijela neostvarenih prihoda prijevoznicima, kojim se utvrđuju kriteriji za subvencioniranje javnog cestovnog prijevoza na otocima i koeficijenti naknade dijela neostvarenih prihoda za izračun naknade koja pripada prijevozniku javnog otočnog cestovnog prijevoza...
Odbitak ukupnog pretporeza za teretno vozilo kupljeno putem financijskog leasinga 19.3.2002
Odbitak ukupnog pretporeza za teretno vozilo kupljeno putem financijskog leasinga 19.3.2002 410-01/02-01/56 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s upitom gospodina "A" o mogućnosti odbitka ukupnog pretporeza za teretno vozilo kupljeno putem financijskog leasinga od društva "B" iz Zagreba, uz plaćanje 30% cijene odmah, a ostatak u 36 rata, odgovaramo u nastavku. U skladu s odredbom članka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne ...
Kamate po državnim obveznicama koje se isplaćuju imateljima inozemnim pravnim osobama 19.3.2002
Porez obustavlja i uplaćuje domaći isplatitelj po stopi od 15%. Temeljem članka 22. stavka 1. Zakona o porezu na dobit i članka 16. stavka 4. Pravilnika o porezu na dobit («Narodne novine», broj 54/01) tuzemni isplatitelji koji plaćaju kamate inozemnim osobama, koje nisu fizičke osobe, dužni su obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku od 15%. Iznimno, temeljem stavka 2. članka 22. Zakona i stavka 5. članka 16. Pravilnika, porez po odbitku ne plaća se na kamate koje se ...
Primjena članka 27. Pravilnika o porezu na dohodak 19.3.2002
Primjena članka 27. Pravilnika o porezu na dohodak 19.3.2002 410-01/02-01/209 Porez na dohodak 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svom upitu odvjetnik "A" pita da li nakon stupanja na snagu Pravilnika o porezu na dohodak sukladno članku 27. posloprimci imaju pravo na povrat poreza na dohodak za 1999. U konkretnom slučaju ako je nad trgovačkim društvom "B" pokrenut stečajni postupak te ako je Porezna uprava upisana kao stečajni vjerovnik zbog namirenja svojih ...
Primjena Zakona o porezu na dobit na društva u stečaju 19.3.2002
Primjena Zakona o porezu na dobit na društva u stečaju 19.3.2002 410-01/02-01/276 Porez na dobit 513-07/02-1 Ministarstvo financija - porezna uprava Na temelju niza upita društava u stečaju jesu li obveznici poreza na dobit za 2001. Naime, u navedenim odredbama Zakona propisano da je poslovna godina u pravilu kalendarska godina, te da se porez na dobit utvrđuje i za dio poslovne godine i to, uz ostala razdoblja, i za razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu, do dana koji...
Porez na dodanu vrijednost 18.3.2002
Izvršitelj usluga-kooperant može umanjiti poreznu osnovicu, a time i obvezu PDV-a na način da najprije društvo "B" kao primatelj usluge izvrši ispravak odbitka pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja dobra odnosno izvršitelja usluge kako je to propisano odredbom članka 8. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00).U skladu s navedenim, odobrenje-obavijest o knjiženju za smanjenje naknade za obavljene usluge koje će kooperant ...
Obveza plaćanja poreza na isplate iz sredstava sindikalne članarine 15.3.2002
Pravilnik o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 54/01) u članku 12. stavak 2 točke L, 2., 5., 13. i 14. propisao je da se oporezivim primicima ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim zaposlenicima i to naknade prijevoznih troškova i troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do visine 30% cijene litre benzina euro super 95 po prijeđenom kilometru, dnevnice za službeno ...
Porez na dodanu vrijednost na ulaznice za razgledavanje spomenika kulture 15.3.2002
Porez na dodanu vrijednost na ulaznice za razgledavanje spomenika kulture 15.3.2002 410-19/02-01/74 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Udruga "A" uputila nam je dopis u kojemu navodi da je upisana u Registar udruga Splitsko-dalmatinske županije, sa svrhom poticanja i razvoja hrvatske likovne umjetnosti, te da prema sporazumu o upravljanju i korištenju podruma Dioklecijanove palače (spomenika nulte kategorije) koristi prostor za izložbenu ...
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri nabavi koncertnog klavira 14.3.2002
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri nabavi koncertnog klavira 14.3.2002 410-19/02-01/118 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Glazbena škola "A" obratila nam se s pitanjem o mogućnosti oslobođenja od plaćanja PDV-a pri nabavi klavira za potrebe škole, na koje u nastavku odgovaramo. Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), nije propisano porezno oslobođenje koje bi se moglo primijeniti u ...
Strana predstavništava - prodaja rabljenih motornih vozila - odgovor na upit 14.3.2002
Predstavništvo ne može obavljati poslove iz djelatnosti osnivača, odnosno sklapati poslove za osnivača Iznimka su predstavništva stranih zračnih prijevoznika koja mogu obavljati prodaju prijevoznih dokumenata u skladu s međunarodnim ugovorima koje je sklopila Republika Hrvatska i s međunarodnim konvencijama. 107/01) nastaje obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na promet po stopi od 5 %.Međutim ako predstavništvo A kako navodite u dopisu, stječe i prodaje vozila, time ...
Obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost te pravo na odbitak pretporeza pri korištenju dobara i usluga za privatne potrebe 14.3.2002
Obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost te pravo na odbitak pretporeza pri korištenju dobara i usluga za privatne potrebe 14.3.2002 410-19/02-01/8 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U povodu pisma Hrvatske zajednice "A", u vezi s pitanjem obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost te pravom na odbitak pretporeza pri korištenju dobara i usluga za privatne potrebe - vlastitu potrošnju i kod stvaranja rashoda po osnovi ...
Porez na dodanu vrijednost 13.3.2002
pod c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje za osnovno, srednje visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu, plaća se porez po stopi od 0%.Knjiga je pobliže definirana odredbama članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu ...
Porez na dodanu vrijednost kod pružanja usluga podružnici u inozemstvu 13.3.2002
Porez na dodanu vrijednost kod pružanja usluga podružnici u inozemstvu 13.3.2002 410-19/01-01/22 Porez na dodanu vrijednost 513-07/01-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U povodu pitanja firme "A", o plaćanju poreza na dodanu vrijednost po ugovoru s tvrtkom "B", o ustupanju osoblja - radne snage, nabavi i isporuci hrane, napitaka, kave i materijala za čišćenje te o pružanju ugostiteljskih usluga - pripremanju obroka za radnike na platformi firme "B" - registrirane podružnice u ...
Osoba A, Oroslavje, mišljenje 12.3.2002
Člankom 90. stavak 4. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» broj 127/00) propisano je da zastara prava na naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio obvezu ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu, kamate, troškove ovrhe i novčanu kaznu. Pravo na naplatu poreznog duga zastarijeva protekom roka apsolutne zastare osim, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima («...
Porez na dodanu vrijednost 11.3.2002
Porez na dodanu vrijednost 11.3.2002 410-19/02-01/111 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s vašim upitom o obračunu PDV-a na kamate koje Ministarstvo prosvjete i športa plaća dobavljačima za radove na kapitalnim projektima u školstvu prema Odluci o odobrenju robnog kreditiranja koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, odgovaramo u nastavku. Prema vašim navodima, pri iskazivanju obveze PDV-a dobavljači-porezni obveznici postupaju ...
Porez na dodanu vrijednost 8.3.2002
, Zagreb, Vončinina 3, postavilo nam je upit da li naknada za izvanredni prijevoz koju korisnik plaća u korist žiro računa Hrvatskih cesta, a prema zaključku odnosno obračunu Ministarstva pomorstva, prometa i veza, podliježe oporezivanju PDV-om, te da li Hrvatske ceste d.o.o. Naše je mišljenje:Prema odredbi članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), porezni obveznik je pravna ili fizička osoba-poduzetnik koja ...
Povrat PDV-a Veleposlanstvu Republike Rumunjske 6.3.2002
Povrat PDV-a Veleposlanstvu Republike Rumunjske 6.3.2002 410-19/02-01/97 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi sa zahtjevom Veleposlanstva Republike Rumunjske za povrat PDV-a koji je za obavljene usluge izlaganja i najma prostora na Zagrebačkom velesajmu, gdje je Republika Rumunjska sudjelovala s nacionalnim paviljonom, zaračunao Zagrebački velesajam, očitujemo se u nastavku. Prema tumačenju Državnog protokola, korištenje navedenih ...
Visina kazne zbog nepravovremenog podnošenja porezne prijave 4.3.2002
Visina kazne zbog nepravovremenog podnošenja porezne prijave 4.3.2002 410-01/02-01/38 Porez na dohodak 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Gospođa A obratila nam se svojim dopisom u kojem navodi da je zbog podnošenja porezne prijave tek po upozorenju Porezne uprave dobila kaznu od 3.000,00 kuna. stavak 1. točka 15. Općeg poreznog zakona kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 do 200.000,00 kuna Prekršajni postupak vodi se po odredbama Zakona o prekršajima («Narodne ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 142 143 144 145 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(12) 2016(117) 2015(337) 2014(463)
2013(376) 2012(315) 2011(243) 2010(339)
2009(164) 2008(92) 2007(142) 2006(176)
2005(152) 2004(142) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(101)
Gradnja(226)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
Javna nabava(158)
Odvjetnici - tarife i kodeks(88)
OIB(77)
Opći porezni zakon(80)
Ostalo(227)
Porez na dobit(148)
Porez na dodanu vrijednost(1037)
Porez na dohodak(457)
Porez na promet nekretnina(131)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(579)
Tržište kapitala(114)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)
Županijski porezi(27)

Izvor

HANFA(98)
Hrvatska odvjetnička komora(88)
Ministarstvo financija - porezna uprava(2350)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(568)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(220)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(130)
Uprava za sustav javne nabave(158)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite