Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 143 / 144
Dokumenti od 3551 do 3575 (od ukupno 3582)
Naslov Datum
Porez na dodanu vrijednost 28.2.2002
Porez na dodanu vrijednost 28.2.2002 410-19/02-1/91 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A", obratilo nam s pitanjem treba li zaračunati PDV-e na isporuku rezervnih dijelova za osnovno sredstvo kupcu koji je korisnik slobodne zone i kojem to osnovno sredstvo služi za obavljanje djelatnosti u zoni, na koje odgovaramo. Prema odredbi članka 13. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), ...
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na kataloge s cijenama kozmetičkih proizvoda 27.2.2002
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na kataloge s cijenama kozmetičkih proizvoda 27.2.2002 410-01/02-01/43 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U povodu pisma poduzeća "A", i pitanja o plaćanju poreza na dodanu vrijednost na kataloge s cijenama kozmetičkih proizvoda što ih prodaju njihovi zastupnici, a te kataloge dijele besplatno svojim zastupnicima odnosno kupcima, u nastavku odgovaramo. Člankom 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu ...
Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost na ugovorene kazne za parkiranje 27.2.2002
Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost na ugovorene kazne za parkiranje 27.2.2002 410-19/02-01/83 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U vezi s pitanjem o obračunavanju poreza na dodanu vrijednost na ugovorne kazne za parkiranje što ih naplaćuje javno poduzeće "A" u nastavku odgovaramo. Prema članku 2. stavku 1. točki 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), porez na dodanu ...
Ugovor o privremenom nesamostalnom poslu, prijava u susatv PDV-a 25.2.2002
godini po navedenim ugovorima o djelu ostvarile ukupan prihod viši od 85.000,00 kuna, smatramo da nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, budući da se ne radi o poduzetničkoj djelatnosti prema odredbama članka 2. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.) i članka 30. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj, 60/96 do 54/01).Članak 2. stavak 3. Zakona i članak 29. i 30. Pravilnika, propisuje ...
Obvezno podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak za 2001. godinu 22.2.2002
Odredbama članka 31. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00.) i članka 58. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01.) propisano je za koje oblike dohotka porezni obveznici nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, pa između ostalih i za dohodak od nesamostalnog rada pod propisanim uvjetima, a bezuvjetno to nisu obvezni za dohodak od druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. i 3. Zakona, dohodak od kapitala iz ...
Pravo na porezni odbitak 22.2.2002
Odredbom članka 40. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine« broj 127/00) propisano je da se poreznim obveznicima osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu utvrđuje prema osnovnom osobnom odbitku iz stavka 1. toga članka odnosno 3.750,00 kuna mjesečno za područje posebne državne skrbi prve skupine, 3.125,00 kuna mjesečno za područje druge skupine i 2.500,00 kuna mjesečno za područje treće skupine, ako ti članovi uže obitelji imaju prebivalište ...
Porez na plaće 22.2.2002
Odredbom članka 33. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 127/00) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca umanjen za zakonom propisane izdatke koji su plaćeni i umanjen za iznos mjesečnih osobnih odbitka. Iz navedenog slijedi da se obračun predujma poreza obavlja kumulativno pri svakoj isplati u tijeku jednog ...
Porez na dodanu vrijednost - Zakon o vatrogastvu 20.2.2002
Porez na dodanu vrijednost - Zakon o vatrogastvu 20.2.2002 214-01/02-01/1 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Radi učestalih upita Područnih ureda Porezne uprave u vezi primjene odredbi članka 48. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj 106/99 i 117/01), kojima se propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost po računima plaćenim za nabavku opreme, materijala i usluga za obavljanje vatrogasne djelatnosti, a u svrhu...
Plaćanje poreza na dohodak po ugovoru o djelu i isplata socijalne pomoći 18.2.2002
Pravilnik o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 54/2001) u članku 9. stavku 3. navodi da su bitna obilježja nesamostalnog rada da ne postoji nikakav poslovni rizik za posloprimca, posloprimac ulaže u poslovni proces samo svoj rad, poslodavac u pravilu određuje vrstu, mjesto i vrijeme rada, unaprijed se utvrđuje visina isplate koja je u pravilu vezana za radno vrijeme, dogovara se u pravilu trajanje rada posloprimca na neodređeno vrijeme, a iznimno i na određeno vrijeme, ...
Priznati izdaci kod ostvarivanja dohotka od imovine 15.2.2002
Priznati izdaci kod ostvarivanja dohotka od imovine 15.2.2002 410-01/02-01/62 Porez na dohodak 513-07/01-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Gospodin A poslao nam je dopis u kojem traži tumačenje u svezi priznavanja troškova amortizacije, naknade za slivne vode, komunalne naknade, zajedničko održavanje i drugo kod utvrđivanja dohotka od iznajmljivanja poslovnog prostora, a u slučaju da se poslovni prostor ne koristi. Odredbom članaka 25. Zakona o porezu na dohodak («Narodne ...
Zahtjev za povrat poreza 13.2.2002
Zahtjev za povrat poreza 13.2.2002 410-19/01-01/369 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-6 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi sa zahtjevom društva "A", za povrat PDV-a na telekomunikacijske usluge koje im je zaračunalo vaše društvo, izvijestili smo podnositelja zahtjeva i vas da prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), Porezna uprava ne može izvršiti povrat PDV-a koje je vaše društvo zaračunalo društvu "A".Međutim,...
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornih vozila 13.2.2002
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornih vozila 13.2.2002 410-19/02-01/39 Posebni porezi i trošarine 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Hrvatske ceste d.o.o. zatražile su oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila i ostalih motornih vozila jer su, kao jedan od pravnih sljednika Hrvatske uprave za ceste, pokrenule postupak za preregistraciju službenih vozila u svome vlasništvu. Iz navedenih ...
Primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost 12.2.2002
Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica, Porezna uprava može rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost.Budući da će prema očitovanju Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave odjeli za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika u okviru kaznionica i nadalje zadržati dosadašnji opseg proizvodnje i prometa, mišljenja smo da su porezni obveznici te im je u tom smislu s danom ...
Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj 12.2.2002
Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj 12.2.2002 410-19/01-01/493 Posebni porezi i trošarine 513-07/02-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Veleposlanstva Republike "A" o povratu posebnog poreza u Republici Hrvatskoj na naftne derivate, alkohol i duhanske proizvode, odgovaramo u nastavku po točkama upita. 107/01) u članku 12. stavak 1. točka 6.Držimo da će porezna oslobođenja od posebnog poreza na naftne derivate za službena ...
Oporezivanje dohotka inozemnih fizičkih osoba na radu u Republici Hrvatskoj 11.2.2002
Oporezivanje dohotka inozemnih fizičkih osoba na radu u Republici Hrvatskoj 11.2.2002 410-01/01-01/1030 Porez na dohodak 513-07/02-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem vašeg upita, vezanog za oporezivanje dohotka inozemnih fizičkih osoba zaposlenih u Republici Hrvatskoj, dajemo slijedeće mišljenje. Republika Hrvatska primjenjuje preuzeti Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu sa Talijanskom Republikom ("Narodne novine", broj 53/91.), ...
Promjena poreznog razdoblja 28.1.2002
Promjena poreznog razdoblja 28.1.2002 410-01/01-01/813 Porez na dobit 513-07/01-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Poreznoj upravi obratili su se porezni obveznici - društva koji su sastavni dio grupe međunarodno povezanih društava, sa zahtjevom za promjenom razdoblja oporezivanja i tumačenjem članka 10. stavka 4. Zakona o porezu na dobit. Nakon što je poreznom obvezniku odobren zahtjev za promjenom poreznog razdoblja, porezni obveznik u skladu s člankom 19. Zakona o porezu na ...
Porez na dodanu vrijednost 25.1.2002
Porez na dodanu vrijednost 25.1.2002 410-19/02-01/15 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U prilogu dopisa dostavljamo u vašu nadležnost zahtjev osobe "A" vlasnika obrta "B", koja traži da joj se prizna pravo na odbitak pretporeza za troškove školovanja odnosno stipendiranja djeteta. Stipendija koju isplati porezni obveznik do visine od 1250,00 kuna, a koja ima karakter potpore za vrijeme redovnog školovanja je porezno priznati izdatak kod ...
Posebni porez na promet osobnih automobila 24.1.2002
Posebni porez na promet osobnih automobila 24.1.2002 410-19/01-01/453 Posebni porezi i trošarine 513-07/02-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Na vaš dopis Klasa: 410-01/01-01/341, Ur.broj: 513-07-01-02-3 kojim tražite tumačenje u svezi s plaćanjem posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila pri raskidu kupoprodajnog ugovora, kako bi mogli odgovoriti na upit što vam ga je uputila Ispostava Porezne uprave Sv. 137/97., 105/99., 55/00., 127/00. i 107/01.) nije ...
Porezne povlastice za predviđena ulaganja 23.1.2002
godine obavještavate nas da je trgovačko društvo «A» podnijelo zahtjev za korištenje poticajnih mjera propisanih u Zakonu o poticanju ulaganja («Narodne novine», broj 73/00). Temeljem članka 10. točka 2 Zakona o poticanju ulaganja i članka 3. Uredbe o sadržaju za korištenje poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica, te načinu njihova ostvarivanja («Narodne novine», broj 53/01), dajemo slijedeće mišljenje:Podnositelj zahtjeva «A», koristit će poreznu povlasticu ako...
Porez na dodanu vrijednost 23.1.2002
Prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), poreznu osnovicu poreza na dodanu vrijednost čini naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. U konkretnom slučaju potvrde u kojima će biti naznačen iznos popusta kao pravo stečeno na temelju kupnje robe u određenom razdoblju preko utvrđenog iznosa, su samo evidencijske potvrde o stečenom pravu na popust. U tom slučaju, prodavatelj proizvoda kao obveznik PDV-a ...
Porez na dodanu vrijednost 16.1.2002
Stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), propisano je između ostalog, da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu. (...
Porez na dodanu vrijednost 15.1.2002
Porez na dodanu vrijednost 15.1.2002 410-19/01-01/648 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Predstavništvo "A", postavilo nam je pitanje postoji li obveza plaćanja PDV-a na odvjetničke usluge koje predstavništvu obave tuzemni porezni obveznici, na koje odgovaramo. Prema odredbi članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), kada se radi o obavljanju usluga u poslovanju s inozemstvom, za određenje ...
Porez na dodanu vrijednost 14.1.2002
na iznos 232,04 kn), zaključujemo da sadrže podatke propisane člankom 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), i člankom 75. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj, 60/96., do 54/01.).Navedene odredbe Zakona i Pravilnika propisuju, da porezni obveznik mora za isporučena dobra ili obavljene usluge ispostaviti račun koji sadrži najmanje ove podatke: mjesto izdavanja, broj i nadnevak, ime (...
Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit kod revizorskih usluga 9.1.2002
Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit kod revizorskih usluga 9.1.2002 410-01/01-01/1138 Porez na dobit 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s pitanjima o primjeni poreznih propisa kod oporezivanja revizijskih usluga porezom na dodanu vrijednost i porezom na dobit postavljenim vašim pismom od 13. prosinca 2001. Međutim, ako porezni obveznik zasebno obračuna uslugu koja je djelomično obavljena tada porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je...
Amortizacija goodwilla prema Pravilniku o amortizaciji 9.1.2002
Amortizacija goodwilla prema Pravilniku o amortizaciji 9.1.2002 410-01/02-01/6 Porez na dobit 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik "A" obratio nam se sa upitom glede amortizacije goodwilla koji se pojavljuje prilikom stjecanja, kao razlika troška stjecanja i neto vrijednosti imovine. Porezni obveznik koji za svoje potrebe otpisuje dugotrajnu imovinu po metodama i stopama različitim od stopa propisanih Pravilnikom, a ukupno utvrđeni iznos amortizacije za ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 142 143 144 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2016(107) 2015(334) 2014(459) 2013(375)
2012(315) 2011(243) 2010(339) 2009(164)
2008(92) 2007(142) 2006(176) 2005(152)
2004(142) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(100)
Gradnja(226)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
Javna nabava(158)
Odvjetnici - tarife i kodeks(88)
OIB(77)
Opći porezni zakon(79)
Ostalo(227)
Porez na dobit(148)
Porez na dodanu vrijednost(1028)
Porez na dohodak(456)
Porez na promet nekretnina(131)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(561)
Tržište kapitala(114)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)
Županijski porezi(27)

Izvor

HANFA(98)
Hrvatska odvjetnička komora(88)
Ministarstvo financija - porezna uprava(2338)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(568)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(220)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(112)
Uprava za sustav javne nabave(158)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite