Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 143 / 150
Dokumenti od 3551 do 3575 (od ukupno 3730)
Naslov Datum
Plaćanje opreme, materijala i usluga potrebnih za realizaciju projekta 14.10.2002
Plaćanje opreme, materijala i usluga potrebnih za realizaciju projekta 14.10.2002 410-01/02-01/771 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Hrvatski centar za razminiranje (u daljenjem tekstu: HCR), postavio je slijedeća pitanja u svezi s plaćanjem opreme, materijala i usluga koje su potrebne za realizaciju projekta "ARC" i "SMART" za koje je Europska komisija osigurala sredstva, a isplata se obavlja s posebnog računa koji je Ministarstvo financija ...
Primjena stope poreza na dodanu vrijednost od 0% i na informatičku opremu koja je specijalizirana za slijepe 14.10.2002
Primjena stope poreza na dodanu vrijednost od 0% i na informatičku opremu koja je specijalizirana za slijepe 14.10.2002 410-19/00-01/319 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A", postavilo nam je pitanje primjenjuje li se stopa poreza na dodanu vrijednost od 0% i na informatičku opremu koja je specijalizirana za slijepe osobe navedenu u dopisu odnosno može li se ista oprema svrstati pod proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili...
Porezno-priznati gubitk pri utvrđivanju obveze poreza na dodanu vrijednost 11.10.2002
Naše je mišljenje:Prema odredbi članka 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01) manjkovi dobara kod poreznog obveznika za koje se ne tereti odgovorna osoba, smatraju se vlastitom potrošnjem te u smislu odredbe članka 2. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) podliježu obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osim manjkova nastalih zbog kala, rastepa, loma i kvara, a ...
Prihodi i rashodi kod obveznika poreza na dobit za prodaju, zakup, plodouživanje nekretnine 10.10.2002
U navedenom članku propisano je da su za utvrđivanje porezne osnovice mjerodavne poslovne knjige koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu te financijska izvješća koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobitka i gubitka), te da porezni obveznici utvrđuju i u računovodstvu iskazuju stanja i promjene imovine, obveza i kapitala te nastale iznose prihoda, rashoda i rezultat poslovanja uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se ...
Obveza plaćanja PDV-a na usluge inozemnih poduzetnika 9.10.2002
Obveza plaćanja PDV-a na usluge inozemnih poduzetnika 9.10.2002 410-19/02-01/360 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s upitom društva "A" koji ste nam proslijedili vašim pismom klasa: 410-01/02-01/1186 od 18. rujna 2002. Prema odredbi članka 3. točka 44. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", broj 76/99 do 109/01), telekomunikacijske usluge su usluge prijenosa, odašiljanja ili prijama znakova, signala, pisanog teksta, slika, ...
Oslobođenje plaćanja poreza na dodanu vrijednost 7.10.2002
Oslobođenje plaćanja poreza na dodanu vrijednost 7.10.2002 410-19/02-01/348 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Pučko otvoreno učilište "A", postavilo nam je upit jesu li oslobođeni plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema članku 11. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000) i članka 63. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96. do 54/01.), na ...
Način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV-a u slučajevima kada se programi financiraju iz sredstava Vlade SAD-a 3.10.2002
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 47/95 do 73/00 - članak 12. točka 1. i 12. i članak 13. stavak 1. točka 5.) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (članak 70. i 73b) propisana su porezna oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za dobra koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima, tijelima državne i...
Oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila 3.10.2002
Oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila 3.10.2002 410-19/02-01/353 Županijski porezi 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit osobe A, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2002.godinu, nastavno odgovaramo. Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01 i 117/01), koji se primjenjuje od 01. ...
Isplate naknada inozemnim poreznim obveznicima 30.9.2002
Međutim, podsjećamo na odredbe članka 55. stavka 3. do 12. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01.), a napose na obvezu inozemnih poreznih obveznika da u trenutku isplate dostave tuzemnim isplatiteljima ovjerovljeni obrazac Zahtjeva za umanjenjem porezne obveze, izuzimanjem od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na ______ prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i _______ - Obrazac Ostali dohodak, ovjerovljen pri ...
Ovjera obrasca - Zahtjeva za umanjenje porezne obveze na dividende prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Helenske Republike 30.9.2002
Ovjera obrasca - Zahtjeva za umanjenje porezne obveze na dividende prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Helenske Republike 30.9.2002 410-01/02-01/670 Porez na dobit 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U vašem upitu navodite kako ste, sukladno članku 22. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 127/00.) i članku 17. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, broj 54/01.) prije isplate dividendi inozemnom društvu "A" (...
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na financijska sredstva 25.9.2002
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na financijska sredstva 25.9.2002 410-19/02-01/349 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Institut "A", postavio je pitanje plaća li se porez na dodanu vrijednost na financijska sredstva koja im doznačuje Ministarstvo znanosti i tehnologije temeljem Ugovora br. Prema priloženom Ugovoru, Institut "A" se obvezuje izraditi informacijski sustav za prikupljanje, obradu, objavu, pohranu i pretraživanje znanstvenih ...
Porezni tretman naknade za posebnog nositelja brzojava 24.9.2002
Pitanje je podliježe li obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost, naknada koja se od pošiljatelja naplaćuje za posebnog nositelja brzojava te plaća li se porez na dodanu vrijednost na iznos za posebnog pošiljatelja brzojava kada se brzojav predaje preko telefona, u kojem slučaju društvo Hrvatske telekomunikacije d.d. Naše je mišljenje:Prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), osnovica za ...
Ustanova - obveznik poreza na dodanu vrijednost 22.9.2002
60/02).Člankom 2. navedene Uredbe propisano je da će se sredstva za financiranje rada Vijeća -osiguravati: iz prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti (temeljem naplate jednokratnih pristojbi naknada)i - iz iznosa od 0,07% od ukupnoga godišnjeg prihoda koji su u prethodnoj godini ostvarili energetski subjekti koji obavljaju jednu ili više energetskih djelatnosti, temeljem dozvole; obavljanje energetske djelatnosti koju izdaje Vijeće "A".Prema navedenom riječ je o prihodu od ...
Umanjenje porezne osnovice 20.9.2002
Umanjenje porezne osnovice 20.9.2002 410-19/02-01/335 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A", postavilo nam je pitanje može li se u računima za primljene predujmove za novoizgrađene nekretnine, porezna osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost umanjiti vrijednost zemljišta i naknade za komunalno uređenje zemljišta i na koji način u tom slučaju izdati račun u skladu s odredbom članka 15. stavak 3. Zakona, na koje odgovaramo....
Utvrđivanje poreza na kuću za odmor 18.9.2002
Utvrđivanje poreza na kuću za odmor 18.9.2002 410-15/02-01/4 Gradski i općinski porezi 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit osobe A , o utvrđivanju poreza na kuću za odmor, nastavno odgovaramo. Člankom 35. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave ("Narodne novine» broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01 i 01) propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća odmor. ...
Dopuštena visina tehnološkog manjka u šumarstvu 17.9.2002
Dopuštena visina tehnološkog manjka u šumarstvu 17.9.2002 410-19/02-01/338 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Vašim dopisom zatražili ste mišljenje na Odluku o dopuštenoj visini tehnološkog manjka u šumarstvu - drvnih sortimenata, sjemena i sadnog bilja kojom je nadležno tijelo Hrvatskih šuma d.o.o. Odredbom članka 25. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/94 do 54/01) propisano je, među ostalim...
Poduzeće A - utvrđivanje poreza na promet nekretnina 17.9.2002
Poduzeće A - utvrđivanje poreza na promet nekretnina 17.9.2002 410-20/02-01/40 Porez na promet nekretnina 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Područnog ureda Požega, o utvrđivanju poreza na promet nekretnina kod stjecanja nekretnina temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog dana 10. svibnja 1978. Shodno navedenom, prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina i prava (»Narodne novine« broj: 47/85), čije su odredbe bile na snazi u trenutku nastanka ...
Poduzeće A - utvrđivanje poreza na promet nekretnina na područjima posebne državne skrbi 16.9.2002
Ministarstvo financija - Porezna uprava očitovalo se mišljenjem Klasa: 410-20/98-01/118, Ur.broj: 513-07/99-2 od 3. veljače 1999.godine u kojem navodi, da promjene u poreznim propisima ne smiju ići na uštrb poticajnih mjera za naseljavanje i razvitak područja posebne državne skrbi, pa unatoč donošenju Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» broj: 69/97) koji je propisao kupca kao obveznika poreza na promet nekretnina, porezno oslobođenje primjenjuje se kada ...
Osoba A - utvrđivanje poreza na promet nekretnina temeljem sudske presude 16.9.2002
Porez na promet nekretnina plaća se sukladno odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» broj: 69/97). Člankom 4. navedenog Zakona propisano je da je predmet oporezivanja promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje nekretnina kao kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluke suda ili drugog tijela te ostali ...
Tumačenje odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost vezano za poreznu osnovicu 12.9.2002
Tumačenje odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost vezano za poreznu osnovicu 12.9.2002 410-19/02-01/317 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-1 Ministarstvo financija - porezna uprava U povodu traženja suglasnosti na mišljenje Područnog ureda Sisak, a u vezi zahtjeva porezne obveznice "A", za tumačenje odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost vezano za poreznu osnovicu, odgovaramo u nastavku. Prema odredbama Zakona o poreza na dodanu vrijednost ("Narodne novine" broj 47/95. do 73...
Oporezivanje potpora danih zadrugama 11.9.2002
Oporezivanje potpora danih zadrugama 11.9.2002 410-01/02-01/573 Porez na dobit 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na temelju pisma koje ste nam proslijedili, a u kojemu Neovisna udruga poljoprivrednih zadruga i zadrugara iz grada A postavlja pitanje u svezi plaćanja poreza na dobit na primljene potpore, nastavno odgovaramo. Prema navedenim odredbama, primljene potpore iskazuju se kao prihod poreznog razdoblja u kojemu su primljene u dijelu u kojemu su iskazani i rashodi za ...
Zahtjev za očitovanjem o sadržaju računa 11.9.2002
Naše je mišljenje:Prema odredbi članka 15. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) račun koji porezni obveznik izdaje drugom poreznom obvezniku mora sadržavati slijedeće podatke:1. mjesto izdavanja, broj i nadnevak, 2. ime (naziv), adresu i matični broj ili jedinstveni matični broj građana (porezni broj poduzetnika), koji je isporučio dobra ili obavio usluge, 3. ime (naziv), adresu i porezni broj poduzetnika kome su isporučena dobra ...
Otpis dospjelog poreznog duga 11.9.2002
Člankom 4. stavak 2. navedenog Zakona propisano je da se stjecanjem nekretnine smatra kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluke suda ili drugog tijela te ostale načine stjecanja nekretnina od drugih osoba. Člankom 22. Zakona propisano je da ako se ugovor o prijenosu vlasništva na nekretnini raskine voljom stranaka u roku od 60 dana od dana sklapanja ...
Pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a za troškove obnove 10.9.2002
Pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a za troškove obnove 10.9.2002 410-19/02-01/311 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi upita Župnog ureda "A", o pravu na oslobođenje od plaćanja PDV-a za troškove obnove krova Župne Crkve, u nastavku odgovaramo. Prema odredbama članka 12. stavak 1. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona, vjerske ustanove oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada uvoze dobra koja su im ...
Pravo na povrat poreza 10.9.2002
Člankom 6. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost jest poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge i čija je vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj godini bila veća od 85.000,00 kuna, kako je propisano člankom 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Odredbom članka 32. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 142 143 144 ... 150 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(39) 2016(117) 2015(338) 2014(469)
2013(401) 2012(358) 2011(259) 2010(339)
2009(164) 2008(92) 2007(142) 2006(176)
2005(152) 2004(142) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(102)
Gradnja(226)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
Javna nabava(158)
Odgoj i obrazovanje(75)
Odvjetnici - tarife i kodeks(88)
OIB(77)
Opći porezni zakon(82)
Ostalo(229)
Porez na dobit(151)
Porez na dodanu vrijednost(1045)
Porez na dohodak(468)
Porez na promet nekretnina(131)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(594)
Tržište kapitala(114)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)
Županijski porezi(28)

Izvor

HANFA(98)
Hrvatska odvjetnička komora(88)
Ministarstvo financija - porezna uprava(2377)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(568)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(220)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(221)
Uprava za sustav javne nabave(158)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite