Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 143 / 147
Dokumenti od 3551 do 3575 (od ukupno 3658)
Naslov Datum
Dostavljanje ugovora o prijenosu vlasništva nadležnim ispostavama Porezne uprave 20.6.2002
Dostavljanje ugovora o prijenosu vlasništva nadležnim ispostavama Porezne uprave 20.6.2002 410-20/02-01/49 Porez na promet nekretnina 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama o potrebi dostavljanja ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnina nadležnim ispostavama Porezne uprave zbog oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji («...
Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost na posredničke usluge 19.6.2002
Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost na posredničke usluge 19.6.2002 410-19/02-01/89 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U povodu upita društva "A", o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost na posredničke usluge što ih to društvo obavlja za inozemnu tvrtku koja isporučuje dobra u inozemstvu drugoj inozemnoj tvrtki, u nastavku odgovaramo. stavak 7. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96. do 54/01.), ...
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu investicijske opreme 19.6.2002
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu investicijske opreme 19.6.2002 410-19/00-01/233 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-3 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi zahtjeva društva "A", za oslobođenjem od plaćanja porez na dodanu vrijednost pri uvozu investicijske opreme (strojevi), u nastavku odgovaramo. Prema odredbi članka 7. stavak 5. Zakona, porezne obveza pri uvozu dobara nastaje danom nastanka carinskog duga, a porez obračunava i naplaćuje ...
Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost 18.6.2002
Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost 18.6.2002 410-19/00-01/246 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi upita vjerske zajednice "A", o pravu na oslobođenje od plaćanja PDV-a odnosno izdavanja odgovarajuće potvrde na temelju koje mogu ostvariti pravo na porezno oslobođenje pri uvozu crkvenih knjiga, literature i tiska, u nastavku odgovaramo. Prema odredbama članka 12. stavak 1. točka 12. i članka 13. stavak 1. ...
Pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a 18.6.2002
Prema odredbama članka 12. stavak 1. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona, vjerske i socijalne ustanove oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada uvoze dobra koja su im dana kao donacija ili kada uvoze dobra koja plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija, te pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu koje plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije. Postupak za ostvarenje poreznog oslobođenja za nabavu dobara i usluga koje se financiraju iz ...
Nadzorom osporeno pravo na povrat 18.6.2002
Odredbom članka 20. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 127/00) propisano je da ako porezni obveznik u nekom računu izdvojeno iskaže porez na dodanu vrijednost premda to nije ovlašten učiniti (članak 15. stavak 5.), tada primatelj dobara i usluga ne može odbiti iskazani porez kao pretporez. Iz navedenoga proizlazi da je naplata poreza na dodanu vrijednost od isporučitelja dobara i usluga koji je u ispostavljenim računima neovlašteno ...
Izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost 18.6.2002
Izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost 18.6.2002 410-19/02-01/158 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-4 Ministarstvo financija - porezna uprava Na vaš upit pod gornjim brojem u vezi sa zamolbom samostalnog umjetnika "A", za izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost u koji se porezni obveznik prijavio 1. siječnja 2001. Prema odredbama članka 66. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) iznimno su postojeći poduzetnici iz ...
Primjena porezne stope od 0% 18.6.2002
Primjena porezne stope od 0%18.6.2002 410-19/00-01/159 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U povodu upita javnog poduzeća "Hrvatske šume", Uprava šuma Vinkovci, primjenjuje li se porezna stopa od 0% i na organizaciju lova s pratiteljem u Republici Hrvatskoj stranim gostima koji dolaze u organizaciji lovačke agencije iz Njemačke, a uključuje prijevoz autobusom ili terenskim vozilom po lovištu kao i naplaćeni paušalni iznos u stranoj valuti za...
Porez po odbitku - mišljenje 17.6.2002
U skladu s odredbama Ugovora, naknade za usluge koje je obavilo norveško društvo ne podliježu oporezivanju porezom po odbitku u Republici Hrvatskoj, već se prema odredbama članka 7. ("Dobit od poslovanja") Ugovora oporezuju u Kraljevini Norveškoj, osim ako se poslovanje ne obavlja putem stalne poslovne jedinice. Glede obveze plaćanja poreza po odbitku u slučaju kada nije sklopljen međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, napominjemo da samo usluge navedene u članku...
Kamate iz financijskog ili operativnog lizinga 17.6.2002
Kamate iz financijskog ili operativnog lizinga 17.6.2002 410-19/02-01/208 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A", postavilo nam je pitanje jesu li kamate iz financijskog ili operativnog lizinga pod režimom razlučivanja na 30% porezno nepriznatog troška, odnosno treba li na 30% iznosa tih kamata zaračunati porez na dodanu vrijednost, na koje u nastavku odgovaramo. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/...
Izdavanje računa za isporučenu vodu i struju 13.6.2002
Izdavanje računa za isporučenu vodu i struju 13.6.2002 471-01/02-01/159 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s vašim upitom je li u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, izdavanje računa od strane Vodovoda i kanalizacije i Elektrodalmacije iz Splita za isporučenu vodu i struju, koji glase na stambenu zgradu, a ne na imena suvlasnika zgrade, naše je mišljenje:Prema odredbi članka 15. stavak 1. Zakona o porezu na ...
Oslobođenje od plaćanja porezana dodanu vrijednost i povrat dosad plaćenog poreza 11.6.2002
Oslobođenje od plaćanja porezana dodanu vrijednost i povrat dosad plaćenog poreza 11.6.2002 410-19/02-01/228 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s vašim zahtjevom za oslobođenjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i povratom dosad plaćenog poreza za dobra i usluge pri izgradnji centra "A" i povratom plaćenog poreza na promet nekretnina za zemljište na kojem se gradi cenetar "A", odgovaramo u nastavku. 2. Promet odnosno stjecanje...
Utvrđivanje poreza na tvrtku pravnih i fizičkih osoba za 2002.godinu - mišljenje 10.6.2002
Utvrđivanje poreza na tvrtku pravnih i fizičkih osoba za 2002.godinu - mišljenje 10.6.2002 410-07/02-01/9 Gradski i općinski porezi 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, glede primjene članka 42. stavak 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br:117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01 i 117/01), prema kojem obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju ...
Posebni porez na promet osobnih automobila-"Hrvatske ceste" 10.6.2002
Posebni porez na promet osobnih automobila-"Hrvatske ceste"10.6.2002 410-19/01-01/353 Posebni porezi i trošarine 513-07/01-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi vašeg upita postoji li oporezivi promet prema Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove ("Narodne novine", broj 139/97., 105/99., 55/00. i 127/00.), u slučajevima kada se radi o prijenosu osobnih automobila s javnog poduzeća «Hrvatske ceste» na Hrvatsku upravu za ...
Iskazivanje poreza na dodanu vrijednost na parkirnim karticama 7.6.2002
Iskazivanje poreza na dodanu vrijednost na parkirnim karticama 7.6.2002 471-01/02-01/158 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Obrtnička radnja "A", postavila je pitanje o tome jesu li dužni na parkirnim karticama koje prodaju građanima za naplatu parkiranja iskazati porez na dodanu vrijednost u smislu članka 15. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost kako je navedeno u vašem dopisu klasa: 410-19/02-02/2, ur. Računi za gotovinski promet, ...
Povrat uplaćenog predujma poreza na dohodak po osnovi isplaćenog predujma dividendi i udjela u dobiti 6.6.2002
Odredbama članka 52. stavka 6. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01.) propisano je da se plaćeni predujmovi poreza po odbitku iz dohotka od kapitala iz članka 38. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak, ne smatraju konačno plaćenim porezom, ali porezni obveznici za tijekom poreznog razdoblja primljene predujmove dividendi i udjele u dobiti ne mogu podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za to razdoblje, jer se u godišnju poreznu prijavu mogu unijeti samo ...
Telekomunikacijske usluge za inozemnog naručitelja 6.6.2002
Telekomunikacijske usluge za inozemnog naručitelja 6.6.2002 410-19/02-01/126 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-4 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s upitom društva "A" spadaju li usluge davanja pristupa internetu, izrada web stranica i web hostinga u telekomunikacijske usluge na koje se primjenjuju odredbe Statuta i Konvencije Međunarodne telekomunikacijske udruge, kao međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku i po pravnoj snazi su nadređeni odredbama Zakona ...
Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja tuzemnih poreznih obveznika 5.6.2002
Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja tuzemnih poreznih obveznika 5.6.2002 410-01/02-01/520 Porez na dohodak 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem vašeg upita od 10. svibnja 2002. U skladu sa odredbama članka 30. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00.) ako je tuzemni porezni obveznik ostvario dohodak u inozemstvu, i ako je na taj dohodak plaćen porez koji odgovara hrvatskom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunat će se na ...
Posebni porez na promet osobnih automobila - predmet oporezivanja-teretna vozila, autobusi i radna vozila - auto-dizalice 5.6.2002
Prema odredbama članka 3. stavak 1. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01) predmet oporezivanja toga Zakona su određeni osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove razumijevaju se motorna vozila iz članka 4. točka 30) ...
Cesija za plaćanje poreza na dodanu vrijednost 28.5.2002
Cesija za plaćanje poreza na dodanu vrijednost 28.5.2002 410-19/02-01/212 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A", obratilo nam se s pitanjem je li moguće da porez na dodanu vrijednost pri uvozu umjesto njih plati banka, a da kasnije oni ustupe pravo na povrat poreza banci te u tom smislu traže našu opću suglasnost da umjesto njih porez plaća banka, a da se pretporez vraća izravno banci koja je taj porez uplatila umjesto njih, na koje...
Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost 23.5.2002
U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) pobliže je određeno što se smatra udžbenicima: nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.), otisnuta na papiru ili na nositeljima teksta kao što su papirus, koža, platno, CD-ROM, videokaseta i disketa, koje je odobrilo ...
Porez na dodanu vrijednost 23.5.2002
Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, knjigama se smatraju neperiodične tiskovine sa istodobno sva tri sljedeća obilježja:1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj;2. u tehničkom su smislu izrađene u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova;3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a), ne računajući korice i naslovnu stranicu, ...
Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i posebnog poreza na kombi-vozilo 23.5.2002
Međutim, skrećemo vam pozornost na odredbe članka 12. točke 1. i 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona kojima je od plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođen privremeni uvoz dobara koji je oslobođen carine i konačni uvoz humanitarne pomoći (osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića), uvoz dobara koja su, kao donacija, dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama, te športskim amaterskim ...
Porez na dohodak iz inozemnih dividendi 21.5.2002
Međutim, odredbama članka 31. stavka 6. Zakona o porezu na dohodak propisano je da porezni obveznik koji je u poreznom razdoblju ostvario, osim drugih oblika dohotka iz stavka 3. članka 31. istog Zakona i dohodak od kapitala, može podnijeti godišnju poreznu prijavu, radi iskorištenja prava koja su propisana zakonima (u konkretnom slučaju pravo na osobni odbitak iz članka 29. Zakona, na izdatke po osnovi premija osiguranja i danih darovanja u skladu s člankom 9. stavkom 7. i 8. Zakona...
Povrat poreza na dodanu vrijednost 20.5.2002
Povrat poreza na dodanu vrijednost 20.5.2002 410-19/02-01/135 Porez na dodanu vrijednost 513-07/02-02 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s upitom Hrvatske udruge za zaštitu potrošača o načinu povrata poreza na dodanu vrijednost kupcima-stranim državljanima koji iznose dobra kupljena u tuzemstvu i praksi pojedinih prodavatelja-poreznih obveznika da se to pravo ostvaruje u okviru sustava "Global Refund" putem tzv. Prema odredbi članka 21. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 142 143 144 ... 147 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(12) 2016(117) 2015(348) 2014(469)
2013(384) 2012(320) 2011(259) 2010(339)
2009(164) 2008(92) 2007(142) 2006(176)
2005(152) 2004(142) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(101)
Gradnja(226)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
Javna nabava(158)
Odgoj i obrazovanje(31)
Odvjetnici - tarife i kodeks(88)
OIB(77)
Opći porezni zakon(80)
Ostalo(227)
Porez na dobit(148)
Porez na dodanu vrijednost(1037)
Porez na dohodak(457)
Porez na promet nekretnina(131)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(594)
Tržište kapitala(114)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)
Županijski porezi(27)

Izvor

HANFA(98)
Hrvatska odvjetnička komora(88)
Ministarstvo financija - porezna uprava(2350)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(568)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(220)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(176)
Uprava za sustav javne nabave(158)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite