Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 3 / 144
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 3582)
Naslov Datum
Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit u Twinning projektu Gruzija 12.5.2016
Međutim, člankom 2. stavkom 7. Zakona o porezu na dobit propisano je da su osobe navedene u stavku 5. i stavku 6. toga članka Zakona, a koje u skladu s posebnim propisima obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne u roku od osam dana od dana početka obavljanja te djelatnosti upisati se u registar poreznih obveznika koji vodi Porezna uprava radi utvrđivanja obveza poreza na dobit po osnovi obavljanja ...
Oporezivanje prodaje grickalica i napitaka u autobusima 10.5.2016
1. Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. 2. U smislu odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12), obveznici fiskalizacije su ...
Kirurški konac - primjena ispravne stope PDV-a 9.5.2016
, kako slijedi:„Odredbe Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/13) kao i Pravilnika o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/13) definiraju implantate odnosno medicinske proizvode za ugradnju kao ”Medicinski proizvod za ugrađivanje je svaki medicinski proizvod koji je namijenjen potpunom ...
Molba za dostavom porezne prijave s pripadajućom dokumentacijom 6.5.2016
U članku 8. stavku 5. OPZ-a propisani su slučajevi kada se smatra da prilikom iznošenja podataka nije povrijeđen institut čuvanja porezne tajne:1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnima za oporezivanje društva,3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti ...
Operator transportnog sustava prirodnog plina 3.5.2016
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za ...
Registriranje za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj 3.5.2016
Odredbama članka 77. stavka 5. točke a) Zakona propisano je da će Porezna uprava dodijeliti PDV identifikacijski broj svakom poreznom obvezniku koji na području Republike Hrvatske obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim poreznom obvezniku iz članka 6. stavka 4. Zakona i poreznom obvezniku koji obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga u skladu s člankom 75. stavcima 1. točkama 3., 6. i 7. te člankom 75. ...
Obračun PDV-a na uslugu transporta plina 3.5.2016
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za ...
Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza putnika na području Republike Hrvatske. 3.5.2016
U upitu navodite da se problem odnosi na turističku agenciju iz Palerma te navodite da je prema navodima spomenute agencije, autobus, koji je u vlasništvu agencije, prevozio putnike prema Međugorju u Bosni i Hercegovini te da mu je na granici između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine uručen faksimil poreznog rješenja za dodjelu PDV identifikacijskog broja uz napomenu da je ubuduće potrebno takvo rješenje predočiti na ulazu u Republiku Hrvatsku. Odredbama članka 4. stavka 1. ...
Dostava podataka o poreznim obvezama za potrebe provođenja ostavinskog postupka 28.4.2016
Dostava podataka o poreznim obvezama za potrebe provođenja ostavinskog postupka 28.04.2016 410-01/16-01/704 Opći porezni zakon 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo podnesak u kojem tražite, za potrebe ostavinskog postupka, dostavu podataka o poreznim obvezama, eventualno pokrenutim postupcima i razrezanim porezima na temelju imovinskih prava i prometa nekretnine iza pokojnog N. B. supruga stranke gospođe E. B koju zastupate u ostavinskom postupku. Prema ...
Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima 22.4.2016
Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima 22.04.2016 410-01/16-01/99 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/16-1 Ministarstvo financija - porezna uprava Napominjemo da su 1. srpnja 2013. pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji stupile na snagu odredbe članaka 68. do 73. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) o povratu PDV-a poreznim ...
Reguliranje statusa rezidentnosti između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske 20.4.2016
Odredbama članka 4. Ugovora između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće, propisano je da izraz „rezident države ugovornice“ označava svaku osobu koja, prema propisima te države, u njoj ...
Obračun poreza na promet nekretnina 20.4.2016
Pod tržišnom vrijednosti nekretnine podrazumijeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze, a iznimno ako porezni obveznik nastanak porezne obveze ne prijavi ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka, osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku prijave odnosno saznanja poreznog tijela za nastanak porezne obveze, ali prema ...
PDV identifikacijski broj 12.4.2016
U skladu s člankom 5. stavkom 4. Ugovora pod izrazom „stalna poslovna jedinica“ ne podrazumijeva se: a) korištenje objekata isključivo za uskladištenje, izlaganje ili isporuku dobara ili robe koji pripadaju društvu, b) održavanje zaliha dobara ili robe koje pripadaju društvu isključivo u svrhu uskladištenja, izlaganja ili isporuke, c) održavanje zaliha dobara ili robe koje pripadaju društvu isključivo u svrhu prerade koje obavlja drugo društvo, d) održavanje stalnog mjesta ...
Poslovna suradnja stranog poreznog obveznika s hrvatskim PDV identifikacijskim brojem i tuzemnog društva 7.4.2016
Odredbama članka 41. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u propisano je da su PDV-a oslobođene isporuke dobara koje prodavatelj ili osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a koji djeluju kao takvi u toj drugoj državi članici. U skladu s navedenim, kod isporuka u nizu u okviru kojih se odvija nekoliko isporuka, ali samo jedan prijevoz i to od ...
Utvrđivanja porezne osnovice kada je prodavatelj nekretnine poduzetnik 7.4.2016
Utvrđivanja porezne osnovice kada je prodavatelj nekretnine poduzetnik 07.04.2016 410-20/16-01/27 Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa kojim se moli pojašnjenje primjene članka 9. stavka 5. Zakona o porezu na promet nekretnina kojim je propisan način utvrđivanja porezne osnovice kada je prodavatelj nekretnine poduzetnik ili druga osoba obveznik poreza na dobit i koji je kao ...
Pružanje usluga izdavanja i prihvata kartica inozemne kartične kuće 6.4.2016
Prema navodima u upitu naknada se plaća objedinjeno, a odnosi se na -sljedeće: korištenje kartične platne sheme kao skupa funkcija, procedura, postupaka, pravila i uređaja koja korisnicima kartice omogućuje plaćanje robe i usluga, podizanje gotovog novca i svih drugih usluga na bankomatima ili drugim uslužnim uređajima na području Republike Hrvatske i u -inozemstvu, dnevni prijenos i preuzimanje prometnih podataka (platne transakcije hrvatskih korisnika kartice u inozemstvu i ...
Prijenos porezne obveze u poslovanju s otpadom 5.4.2016
stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, i 130/15, dalje u tekstu: Pravilnik) isporukom rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovo upotrijebiti već se kao takav koristi kao sirovina u proizvodnji drugih proizvoda ali je izgubio svoju prvobitnu funkciju, kvalitetu, izgled i slično te otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada i djelomično obrađenog otpada osobito se smatra...
Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine 5.4.2016
U skladu s odredbama članka 12. Zakona i članka 22. Pravilnika o porezu na dobit, rashodi s osnove korištenja dugotrajne materijalne imovine priznaju se prema iskazanim troškovima amortizacije, dok se iskazani gubitak od vrijednosnog usklađenja dugotrajne materijalne imovine, temeljem procjene izvršene u tom razdoblju, utvrđuje kao porezno priznati rashod samo iznimno u slučaju nastanka izvanrednog oštećenja na temelju vjerodostojne dokumentacije ili ako se u poslovnim knjigama ...
Usluge geodetskog pregleda vertikalnosti silosa 31.3.2016
Prema odredbama članka 75. stavka 1. točke 1. i članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) PDV mora plaćati svaki porezni obveznik koji obavlja oporezive isporuke dobara i usluga, osim kada je PDV obvezna plaćati druga osoba. stavka 1. točke a), d) i k) Pravilnika o PDV-u (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik) ...
Porezni tretman naknade štete zbog posljedica nesreće na radu 23.3.2016
Temeljem navedenoga, može se zaključiti da je isplatitelj, prema isplaćenoj naknadi štete koja je utvrđena kao doživotna renta u točno određenim obrocima, a koja se isplaćuje na temelju prijašnjeg radnog odnosa, dužan obračunati i obustaviti porez na dohodak i prirez porezu na dohodak na način propisan za utvrđivanje obveze prema primicima po osnovi nesamostalnog rada, a obvezu doprinosa na način propisan za utvrđivanje obveze doprinosa prema ostvarenom primitku prema kojemu ...
Doniranje hrane 17.3.2016
Doniranje hrane 17.03.2016 410-19/16-01/65 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je pitanje da li poslovnice trgovačkog lanca mogu posredniku izdati otpremnicu bez iskazane nabavne cijene doniranih dobara, a da se nabavna cijena iskaže u dokumentima koji se dostavljaju Ministarstvu financija, Poreznoj upravi te Ministarstvu poljoprivrede, na koje odgovaramo u nastavku. Mišljenja smo da porezni ...
Oporezivanje dohotka stečenog prodajom roja pčela na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 16.3.2016
Dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje se kao razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju sukladno članku 19. stavku 1. Zakona, a može se dodatno umanjiti za osobni odbitak poreznog obveznika iz članka 36. Zakona te za iznos plaća novozaposlenih osoba, za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, za iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima, ...
Isplata dnevnica - ograničenje službenog puta na 30 dana 16.3.2016
Nadalje, člankom 18. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14) propisano je da ako se radnika privremeno upućuje na rad u inozemstvo u neprekidnom trajanju dužem od trideset dana poslodavac je dužan, uz podatke propisane člankom 15. Zakona o radu, u pisanom ugovoru o radu ili pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu prije odlaska u inozemstvo dodati i podatke vezane uz predmetni rad u inozemstvu ili može, u ugovoru odnosno potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu, uputiti na ...
Primjena tumačenja Kolektivnog ugovora 7.3.2016
159/2015 Prema članku 20. st. 5. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12) tumačenja Povjerenstva za tumačenje, imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita, svim potpisnicima Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i objavljuju na web-stranicama Vlade Republike Hrvatske. S obzirom da je člankom 6. Dodatka I Temeljnom kolektivnom ugovoru za ...
Porezni tretman usluga koje dadilje obavljaju u okviru obrta 7.3.2016
Odredbama članka 33. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. Sukladno odredbama članka 39. stavka 1. točke g...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 144 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2016(107) 2015(334) 2014(459) 2013(375)
2012(315) 2011(243) 2010(339) 2009(164)
2008(92) 2007(142) 2006(176) 2005(152)
2004(142) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(100)
Gradnja(226)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
Javna nabava(158)
Odvjetnici - tarife i kodeks(88)
OIB(77)
Opći porezni zakon(79)
Ostalo(227)
Porez na dobit(148)
Porez na dodanu vrijednost(1028)
Porez na dohodak(456)
Porez na promet nekretnina(131)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(561)
Tržište kapitala(114)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)
Županijski porezi(27)

Izvor

HANFA(98)
Hrvatska odvjetnička komora(88)
Ministarstvo financija - porezna uprava(2338)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(568)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(220)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(112)
Uprava za sustav javne nabave(158)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite